Har äldreomsorgen ett ändamålsenligt system för omsorgsavgifterna?

Avgiftssystemen inom äldreomsorgen uppfattas av många som komplicerade och svårtolkade

Av den anledningen efterfrågar flera kommuner översyn av sina avgiftssystem för att säkerställa att de är ändamålsenliga, uppdaterade och relevanta. Utredning och analys av reduceringsgrund för omvårdnadsavgift, mat och boende har också efterfrågats.

Det övergripande målet med dessa genomlysningar har varit att tydliggöra tillämpningar för avgifter i den egna kommunen samt jämföra hur den egna kommunens avgiftskonstruktion påverkar såväl verksamhetens intäktsnivå som enskilda brukares och brukargruppers avgifter.

Har er äldreomsorg behov av att se över avgiftssystemet?

Kontakta Oskar Lannerhjelm (0709-17 04 77) för mer information
Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.