God Jul och Gott Nytt 2021!

Snart är det nytt år, men att sammanfatta 2020 är inte lätt. Ett konstigt år. Vi har alla växlat mellan hopp och förtvivlan. Just när det började se ljust ut, kom ”andra vågen” och Sverige slogs omkull igen. Ännu vet vi inte vart och när det slutar, men man kan skönja ett ljusare 2021, och det känns gott!

Stort tack till fantastiska kunder och engagerade medarbetare, som alla har gjort sitt bästa för att ställa om. Nya arbetsmetoder har varit viktiga faktorer för att kunna driva, fullfölja och avsluta inplanerade projekt och vi har tillsammans hjälpts åt. Samarbetet har lett oss framåt; skapat nya tankar, lösningar och möjligheter i framtida projekt. Varmt tack!!

Efter den rådande coronasituationen är det än mer viktigt för våra kunder att följa upp och ta lärdom av de förändringar som situationen har medfört, t.ex. ändrade konsumtionsmönster, nya behov av insatser och en förskjutning av ansökan om stöd hos kommunen. Dessa förändrade faktorer är viktiga att ta hänsyn till i kommuners framtida resursplanering. Vi på Ensolution har vi stor erfarenhet av denna formen av långtidsprognoser. De är mycket uppskattade av såväl tjänstemän som politiker och vi hjälper gärna till att bidra med välgrundade beslutsunderlag. Hör av er om ni behöver vår hjälp!

Efter helgerna finslipas planeringen av vårens projekt. Ju tidigare vi får veta, desto större möjlighet har vi att vara tillmötesgående när det gäller era önskemål om innehåll och planering av projekten. Inom kort är det också dags för inrapportering av RS. Kontakta oss om ni tillhör dem som har svårt att få tiden att räcka till i februari/mars.

God Jul och Gott Nytt År!
Önskar Ensolution

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.