Anmäl dig till frukostseminarium i Karlstad 28 mars: Genomlysning av kommunal hälso- och sjukvård

Den kommunala hälso- och sjukvården är ett område som trots omfattande personalresurser och kostnader är eftersatt när det gäller uppföljning. Ensolution uppfattar att ett flertal kommuner har behov av att kunna göra bättre analyser och ta tillvara på förbättringsmöjligheter i verksamheten. 

Kom på vårt på frukostseminarium i Karlstad den 28 mars, så berättar vi mer!

Ensolution har arbetat med metoden Kostnad Per Brukare (KPB) i ca 15 år och har arbetat upp en kraftfull verktygslåda med analyser för våra kunder. Nu önskar vi göra samma resa inom den kommunala hälso- och sjukvården. Den metod som Ensolution utvecklat bygger på att man genom behovs- bedömningar av kommunens patienter få fram relevant grunddata för jämförelser. För att samla in dessa bedömningar används Ensolutions egna verktyg KUBEN, som är ett webbaserat verktyg för behovsbedömningar. Det lättanvända KUBEN utgår från patienternas behov och ger möjlighet att följa patienten över tid, samtidigt som verktyget ger en rättssäker och objektiv bedömning.

Metoden har tagits emot väl av de kunder som ingått i pilotprojektet och nya kommuner ansluter till jämförelsen. Det är såklart väldigt spännande, och vi vill nu presentera metoden för fler kommuner.

“Vi har valt att gå med i projektet för att få ut jämförelser med andra kommuner på likvärdiga grunder. Vi är ute efter bra jämförelsesiffror som ger oss möjlighet att utvärdera vår HSL-verksamhet på ett sätt som vi inte kunnat göra tidigare, och hoppas det skall ge oss underlag i vårt utvecklingsarbete.”  Carina Fransson, Verksamhetschef Hälsa och bistånd, Sektorn för socialtjänst, Härryda kommun

Vi presenterar resultat och erfarenheter – och bjuder på frukost!

Projektet för jämförelse av kommunal hälso- och sjukvård har haft som syfte att öka kunskapen om den kommunala hälso- och sjukvården. Under frukosten berättar vi om våra resultat och erfarenheter, samt ger exempel på analyser från projektet. Dessa omfattar bland annat konsumtionsanalys, produktivitetsanalys och analys av insatsmix. Frågor som analysen kan ge svar på är till exempel spridningen av Kostnader Per Patient, vilka typer av insatser som personalen utför, hur mycket direkt tid legitimerad personal har med sina patienter, i vilken omfattning olika typer av insatser delegeras eller fördelas, samt kostnad per timme och per patient.

Datum: 28 mars 2019
Lokal/Ort: Elite Stadshotellet, Kungsgatan 22, Karlstad
Tider: Frukost 08.00. Presentation 08.30 – 10.00

Anmäl dig innan det blir fullbokat!
(senast 20 mars)

Ladda ner inbjudan

 

Anmäl dig till frukostseminarium i Karlstad

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.