Förslag till hur man kan möta framtida problem och utmaningar

Under hösten spelade vi in nio webinars som belyser olika problemområden och utmaningar som den offentliga sektorn står inför.

I webinaren talar våra konsulter om möjliga lösningar för olika verksamheter. Ladda ner och se om vi har nyckeln till problem och utmaningar som ni stöter på. Kanske har vi redan en lösning på ert problem?

Ladda ner presentationerna kostnadsfritt och säkerställ att ni inte brottas med ett problem som våra konsulter kan hjälpa till med:
 1. Såhär kan kommuner förstå och få kontroll över kostnader för insatser inom LSS
  Läs mer och  ladda ner
 2. Vill er kommun bli bättre på uppföljning och ekonomisk kontroll av kommunal hälso- och sjukvård?
  Läs mer och ladda ner
 3. Följ upp, planera och minska framtida konsumtion av hemtjänst
  Läs mer och ladda ner
 4. Ökade kostnader för barn och unga. Hur återfår man kontrollen?
  Läs mer och ladda ner
 5. Med mobila verktyget KUBEN är det lätt att göra stödbehovsmätning enl IBIC inom funktionshinder
  Läs mer och ladda ner
 6. KUBEN är anpassad för flera områden, ex. behovsbedömning inom hemtjänst
  Läs mer och ladda ner
 7. Finns det något att göra åt ekonomiskt underskott i vård- och omsorgsverksamheter?  Del 1
  Läs mer och ladda ner
 8. Finns det något att göra åt ekonomiskt underskott i vård- och omsorgsverksamheter?  Del 2
  Läs mer och ladda ner
 9. Skapa effektiv kalkylering inom Diagnostik och Medicinsk service
  Läs mer och ladda ner