Fokus på räkenskapssammandraget

SCB:s deadline för inlämning av räkenskapssammandraget (RS) närmar sig för Sveriges kommuner. Just nu arbetas det för högtryck med att få alla leveranser klara i tid. Både ute i kommunerna och på våra kontor. Eftersom RS skall sammanställas under en hektisk tid med hög arbetsbelastning hos kommunerna är det många som känner att de har svårt att klara SCB:s utsatta inlämningstid i mars. Sedan många år tillbaka backar vi därför upp ett flertal kommuner med sammanställningen av deras räkenskapssammandrag inom omsorgsverksamheter (Äldreomsorg, Individ- och Familjeomsorg samt Omsorg om personer med Funktionsnedsättning).

Vår metod innebär att Räkenskapssammandragets siffror grundas på verkställda insatser och reella kostnader för dessa insatser, istället för schabloniserade kostnadsfördelningar. Detta innebär att vår metod är mer rättvisande och korrekt än om siffrorna baseras på schabloner eller uppskattade procentsatser.

Kontakta Katarina Tylenius om ni vill ha vår hjälp nästa år!
Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.