Ensolutions uppmärksammade AI-projekt med Vetlanda kommun

Under 2023 har Ensolution genomfört ett Vinnova-finansierat AI-projekt tillsammans med Vetlandas kommuns vård- och omsorgsförvaltning. Syftet har varit att applicera en AI-modell inom den kommunala hälso- och sjukvården som identifierar brukare med hög risk för omfattande behov och på så sätt kunna sätta in rätt insatser i tid.

AI-modellen kommer vara ett hjälpmedel för personalen genom att lättare kunna identifiera träffsäkra trender utifrån data och göra prognoser av vårdbehovet. Ensolutions konsult Simon Dellborg beskriver det vidare:

– Systemet kommer inte föreslå åtgärder till personalen att så här eller så här ska du göra, det är inte syftet. Snarare ska systemet uppmärksamma personalen om att den här patienten är kanske i behov av mer rehabiliterande insatser och så kan personalen gå djupare in och titta på just den brukaren eller patienten för att själva fatta beslut om åtgärden.

Projektet har varit en fortsättning på det utvecklingsprojekt Ensolution bedrivit tillsammans med Helsingborgs stad och gett oss ytterligare möjligheter att utveckla vår AI-modell för datadriven vård- och omsorg. Satsningen har varit mycket lyckat och uppmärksammats i Vetlanda-Posten, läs artikeln här.

Är din kommun redo att starta sin AI-resa mot en datadriven vård och omsorg? Hör av dig till Andreas Johansson för att veta mer om hur vi på Ensolution kan hjälpa er.

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.