Ensolutions roadshow i Luleå 1 juni

Jobbar du i en förvaltningsledande roll inom vård- och omsorg i kommunen och oroar dig för hur era resurser ska komma att räcka till de kommande åren? Vi på Ensolution brinner för att hjälpa er att hantera dessa utmaningar och vi tillhandahåller både verktyg och metoder för att säkerställa att de resurser ni har används så effektivt och rättvist som möjligt i era verksamheter.

Ensolutions engagerade konsulter är ute på turné runt om i Sverige för att berätta mer om hur vi kan stötta er och ta fram värdefulla beslutsunderlag för framtiden. Den 1 juni kommer vi till Galären i Luleå.

Dagen kommer att bestå av två pass där vi på förmiddagen fokuserar på datadriven vård och omsorg (äldreomsorg/funktionsstöd/HSL), medan vi på eftermiddagen pratar om vikten av ett gediget beslutsunderlag som också visar behovet av framtida insatser inom vård och omsorg. Det bjuds även på en mingellunch med möjligheten att nätverka kommunerna emellan.

Varmt välkommen att anmäla dig!

Tid och plats

När: 1 juni
Tid: Kl. 10.00-15.00
Var: Galären, Västra Varvsgatan 18, Luleå

Kostnadsfritt. Anmäl dig längre ner på sidan!

Program

Kl. 10.00-12.00 | Datadriven vård och omsorg

Med Vännäs kommun

Förmiddagen kommer att fokusera på de nya behoven inom funktionsstödsområdet och hur dessa behov kan mötas genom behovsstyrd resursplanering. Ensolutions plattform Kuben stödjer kommuner med datadriven vård och omsorg. Plattformen har bla. funktionalitet för att genomföra behovsstödsbedömningar, fördela resurser och validera bemanning, göra urval och prediktioner med hjälp av AI samt följa upp effekter av genomförda insatser. Vidare kan plattformen med fördel integreras till ert verksamhetssystem eller ekonomisystem för att minska dubbelarbete.

Vi kommer även att diskutera den pågående förskjutningen från gruppbostad till servicebostad och betydelsen av att ha fokus på boendestrategier för att följa förändringar i målgrupper.

Drygt 50 kommuner använder idag Kuben och under dagen kommer vi också att lyfta konkreta exempel från länet och även få höra mer om hur Vännäs kommun har använt sig av verktyget i praktiken.

Kl. 12.00-13.00| Lunch

Mingellunch med möjlighet att nätverka och diskutera er kommuns förutsättningar och utmaningar med varandra.

Kl. 13.00-15.00 | Strategiska beslutsunderlag

Med Vännäs kommun

Det ställs allt högre krav på att kommunens verksamheter ska bedrivas med god kvalitet och ett effektivt resursutnyttjande samtidigt som det finns stora utmaningar i form av ökande kostnader. Behovet av att utveckla verksamheten och att säkerställa att resurserna används kostnadseffektivt blir alltmer avgörande. Ensolution har arbetat med metoden Kostnad per brukare (KPB) i snart 20 år och det är en analys som ger specifik information om vad som driver verksamhetens kostnader samt identifierar förbättringspotential i verksamheten.

Undereftermiddagen kommer vi, bland annat med stöd av Kostnad per brukare, visa hur ni kan säkerställa att de resurser som finns tillgängliga idag används så effektivt och rättvist som möjligt. Med detta som grund och därutöver kompletterande behovsutredningar, kan Ensolution få fram ett beslutsunderlag som visar vilka insatser, boendetyper samt antal platser som kommer behövas framöver. På så sätt underlättas planeringen för hur kommunen de kommande åren kan möta de framtida behoven hos invånarna inom vård och omsorg.

Vi kommer att dela med oss av konkreta exempel från länet och också höra mer från Ulrica Westerlund i Vännäs kommun om hur de har använt sig av resultaten från Kostnad per brukare för styrning och ledning.

Praktisk information

Anmäl dig via formuläret nedan. Du kan välja om du vill medverka hela dagen eller endast ett av passen. Konferensen är kostnadsfri. Ange eventuell specialkost då det kommer att bjudas på lunch.

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.