Ensolutions affärsområde landsting/region går samman med Prodacapo

Under våren har Ensolution beslutat att låta affärsområde landsting/region gå samman med Prodacapo, som ingår i Logexkoncernen. Detta ger Ensolution AB möjlighet att kraftsamla sina resurser på utveckling av kommunala verksamheter, samtidigt som våra kunder inom landsting/region erbjuds större möjligheter till utveckling.

–          Detta är en naturlig del i Ensolution ABs strategiska utveckling som vänder sig till landets kommuner. Vi har länge haft en ambition att vidareutveckla erbjudanden och produkter till kommunala verksamheter, nu kan vi satsa helhjärtat på detta, säger Andreas Johansson, styrelseordförande på Ensolution AB. Förändringen innebär att vi nu erhåller resurser för vår egen produktutveckling såsom KUBEN samt att vi fortsätter att bredda våra kommunövergripande erbjudanden samt erbjudanden inom barn- och utbildningsverksamheten.

–          Det här känns väldigt spännande, säger Fredrik Berns och Marcus Lindvall, tidigare seniorkonsulter på Ensolutions affärsområde Sjukvård, som tillsammans med sin kollega Simon Lundin kommer att följa med till den nya organisationen. Med Prodacapo:s och därmed också LOGEX Group:s organisation och utvecklingskraft i ryggen kommer vi nu att kunna hjälpa våra kunder på ett ännu bättre sätt. Prodacapo ingår i LOGEX Group som levererar lösningar till hälso- och sjukvården både i Sverige och internationellt. LOGEX Group har en bred produktportfölj med lösningar som hjälper verksamheter att följa patientens resa genom vården och ger möjlighet att mäta och följa upp kvalitets- och kostnadsutfall.

Ensolution AB fortsätter sitt arbete med Sveriges kommuner som tidigare. För dig som är befintlig kund av Ensolutions lösningar inom landsting och regioner kommer det mesta att vara som vanligt. Du kommer även i fortsättningen att ha Fredrik, Marcus eller Simon som din kontaktperson och de nås på sina vanliga telefonnummer. Dock har de nya e-postadresser (se nedan). Du kommer att kunna fortsätta använda dina befintliga produkter och få support som tidigare.

Kontaktuppgifter

Andreas Johansson                                                        Fredrik Berns
andreas.johansson@ensolution.se                                   fredrik.berns@prodacapo.com
Telefon: 0709 90 00 30                                                      Telefon: 070 917 97 71

Marcus Lindvall                                                               Simon Lundin
marcus.lindvall@ivbar.com                                               simon.lundin@prodacapo.com
Telefon: 070 917 97 72                                                        Telefon: 070 917 35 37

 

Om Ensolution AB

Ensolution erbjuder företag och organisationer i både privat och offentlig sektor kvalificerad rådgivning och tjänster inom verksamhetsutveckling. Till våra mer standardiserade koncept hör exempelvis kostnadskalkylering, processkartläggning, ledningssystem, resursfördelningssystem och verksamhetsgenomlysning. Vi erbjuder även helt skräddarsydda upplägg utifrån kunders specifika behov.

Om Ensolution – Affärsområde sjukvård

Ensolution har i mer än tjugo år utvecklat och levererat IT-lösningar och tjänster till skandinavisk hälso- och sjukvård. Affärsområdet sjukvård erbjuder lösningar i huvudsak inom tre olika områden: KPP, produktkalkyler inom sjukvård samt Johns Hopkins ACG®.

Ensolutions erbjudande för ACG® ger både en grupperingsmodell och ett IT-system som möjliggör effektiv analys av processer, diagnoser, patienter och resurser. Johns Hopkins ACG® utgörs av tre olika pelare: metodik, konsultstöd och IT-stöd.

Ensolution har även erbjudit stöd och verktyg för priskalkyler inom Medicinsk diagnostik då kostnadseffektiv medicinsk diagnostik av god kvalitet är nödvändig för att uppnå mål och budget. Genom Kostnad Per Patient (KPP) har Ensolution även erbjudit ekonomisk uppföljning på processnivå.

 

Om Prodacapo

Prodacapo tillhandahåller IT-lösningar för hälso- och sjukvården som hjälper verksamheten att följa patientens resa genom vården och ger möjlighet att mäta och följa upp kostnadsutfall. Det ger kunderna en bra grund för optimering och processförbättring för att förbättra det medicinska utfallet och patienternas upplevelse av vården.

Prodacapo har en marknadsledande position i Finland, Sverige och Norge samt en stark närvaro i Storbritannien.

 

Om LOGEX Group

2018 gick bolagen LOGEX, Ivbar och Prodacapo samman och bildade LOGEX Group för att erbjuda den europeiska hälso- och sjukvården ledande IT-stöd inom avancerad kostnads- och kvalitetsanalys.

Produkterna ger kunderna djupa insikter i sina processer, hälsoutfall och kostnader inklusive möjlighet till avancerad analys och jämförelse på regional, nationell och internationell nivå. Därigenom får både beställare och utförare bättre förutsättningar att förbättra det medicinska resultatet och optimera sin resursanvändning.

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.