Ensolution stöttar Huvudmannaskapsutredningen (S 2021:05)

Huvudmannaskapsutredningen har i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur insatsen personlig assistans kan organiseras i ett statligt huvudmannaskap (dir. 2021:76). Ett förändrat huvudmannaskap skulle innebära att man behöver reglera de ekonomiska förhållandena mellan stat och kommun. För att kunna göra detta behöver utredningen ett material som gör det möjligt att analysera kommunernas kostnader för personlig assistans.

”Vårt uppdrag i utredningen består av att ur vårt datamaterial identifiera och analysera vilka merkostnader, det vill säga hur stor del av kommunens kostnader för personlig assistans som är kopplat till sjuklöner hos externa utförare av personlig assistans, samt vilka kostnader som är förknippade med insatsen ”tillfällig utökning” av personlig assistans. Det har gjorts ett flertal försök genom åren att korrekt skatta hur mycket av de totala kostnaderna för personlig assistans i kommunerna som detta står för” säger Oskar Lannerhjelm, Ensolutions regionchef i Stockholm.

Med vårt unika material från mer än 70 kommuner och vår långa erfarenhet av verksamheten via Kostnad per brukare projekten, uppfattades Ensolution vara de med bäst förutsättningar att kunna ge utredaren ett tillförlitligt underlag för dessa frågor.

”Vi skall kunna ge utredaren en första bild av resultatet före sommaren, för att sedan kunna redovisa vad kommunernas genomsnittliga kostnader för sjuklön och tillfällig utökning är efter semestern. Det skall bli intressant att följa vad Huvudmannaskapsutredningen slutligen föreslår när de kommer med sitt färdiga förslag i mars 2023”, avslutar Oskar.

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.