Ensolution på konferens om Framgångsrikt Flyktingmottagande

10-11 maj 2016

Ensolution är på plats och berättar hur vi kan hjälpa kommuner med uppföljning, nulägesanalys och prognoser.

Det senaste halvåret har vi haft förmånen att stödja ett snabbt växande antal kommuner i deras uppföljning och analys av flyktingmottagandet. Under tiden har vi sett att det finns ett antal huvudområden där vi kan göra extra mycket nytta.

Områden som framstår som särskilt värdefulla:
•  Kostnad per brukare flyktingfördjupning
•  Processkartläggning av mottagande och återsökning
•  Mall för återsökning av medel
•  Prognoser av kostnader, intäkter och insatser

Kontakta
Pontus Fryk 
0707-81 73 46
E-post: pontus.fryk@ensolution.se

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.