Ensolution firar 20 år!

Ensolution firar nu i augusti 20 år! När vi summerar den här tiden har vi under de här 20 år lyckats med genomföra över 2000 projekt hos 200 kommuner i Sverige!

Under de 20 åren har vi t.ex. utvecklat och spridit konceptet Kostnad per brukare till ca. 150 kommuner och skapat det egenutvecklade behovsbedömningsverktyget Kuben som används i mer än 50 kommuner. Utöver detta har vårt ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 införts i mer än 40 kommuner samt att vi genomfört mängder med genomlysnings- och förbättringsprojekt.

Nu fortsätter vi ytterligare år med att hjälpa Sveriges kommuner med bedöma behov ändamålsenligt, resursfördela och skapa systematik för att göra arbetet mer verkningsfullt. Vi kommer även i fortsättningen planera för framtida behov, utvärdera och jämföra utfall med ett stort antal andra kommuner i Sveriges alla län.

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.