Ensolution får förtroendet att utveckla och leverera nytt verktyg för sjukvården i Norge

Ensolution i samarbete med Medrave Software vinner upphandling och får förtroendet att utveckla och leverera nytt verktyg för sjukvården i Norge i ett projekt med initialt 40 legekontor och 6 sykehus

Direktoratet for e-helse tillsammans med Helsedirektoratet utlyste en anbudsförfrågan i december 2017 för ”Verktøj for risikokartlegging og praksisprofil hos fastleger”. Medrave Software vann upphandlingen och fick förtroendet att utveckla och leverera denna produkt i ett projekt med initialt 40 legekontor och 6 sjukhus i Norge, samt koncession att sälja verktyget till övriga sjukvården under fem år.

Syftet är att rikta uppmärksamheten på den befolkning som löper störst risk att drabbas hårt av ohälsa, och att understödja en tvärprofessionell uppföljning med målsättning att minska lidande och utsatthet. Medraves verktyg medrave4, som redan finns på det stora flertalet vårdcentraler i Sverige och drygt 100 legekontor i Norge, kommer att kopplas till en grupperingsmodell för sjuklighet, ACG – Adjusted Clinical Groups utvecklad vid Johns Hopkins University i Baltimore. ACG har en robust validering och spridning som verktyg för riskstratifiering med ålder, kön, diagnoser och i vissa fall läkemedel som underlag.

Primärvården kommer att använda verktyget för att styra resursanvändningen och samverkan med kommun och sykehus till en större nyttonivå och minska behovet av slutenvård för patienter med omfattande behov.

Ensolution ABs styrelseordförande, Andreas Johansson:

”Vi är mycket glada över att vi fått förtroendet att leverera ett riskverktyg till den norska marknaden som skapar många nya möjligheter för norsk hälso- och sjukvård. I konstellationen Medrave, Johns Hopkins University och Ensolution skapas ett unikt och innovativt team med mångårig erfarenhet inom hälso- och sjukvård. Det ska bli mycket spännande att följa resultatet för vilka effekter projektet kommer att skapa för enskilda patienter.”

Medraves VD, Per Stenström:

”Medrave Software har under många år arbetat för att primärvården ska få verktyg som ger överblick och för att kartlägga sjukvårdsbehov. Norge har ett mycket gott internationellt anseende för sin sjukvård och vill målmedvetet och innovativt arbeta vidare för att minska det lidande som döljer sig bakom vårdens statistik och kostnader. Vi tycker det är ett mycket spännande initiativ och ser fram emot att genomföra detta tillsammans med Johns Hopkins University’s återförsäljare i Norden, Ensolution AB.”

Frågor besvaras av:

Ensolution AB, Andreas Johansson, 0709-90 00 30

Medrave Software AB, Per Stenström, 070-422 88 87

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.