Ensolution bidrar med expertkunskap till rapport från Vårdanalys

I dag publicerar Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rapporten Nära vård i sikte? där vi och Andreas Johansson har medverkat att ta fram kostnadsanalyser och innehållsanalyser över den kommunala hälso- och sjukvården. Ensolution har en unik insamling av kostnader i kostnad per brukare projektet tillsammans med de jämförelser och uppföljning som sker av den kommunala hälso- och sjukvården med hjälp av Kuben. Med hjälp av denna insamling har vi bidragit med viktiga insikter och analyser i rapporten som inte varit möjliga annars.

En av slutsatserna från rapporten är att kommunerna tycks stå för kostnadsökningen av hälso- och sjukvård men är inte prioriterade i Nära vård reformen. Kostnadsökningen tycks främst ske i kommunernas hälso- och sjukvård, med nästan 10 procent under perioden 2017–2019. Kommunernas hälso-och sjukvård står endast för ungefär en tiondel hälso- och sjukvårdens totala kostnader, men för drygt en tredjedel av den samlade primärvårdens totala kostnader. Kostnaderna har ökat mer än antalet inskrivna vilket tyder på att kommunerna tar hand om patienter med tyngre och mer komplexa vårdbehov än tidigare.

Känner ni igen er? Hur ser det ut i er kommun? Vi berättar gärna mer om ni kan få koll på er kommuns hälso- och sjukvårdskostnader och framtida behov. Rapporten innehåller många andra intressanta analyser och slutsatser. Se länk till hela rapporten: Nära vård i sikte?

Tack alla kommuner som vi arbetar med och som bidrar till våra jämförelser.

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.