En jämlik hälso- och sjukvårdsverksamhet – Lärdomar från Göteborgs stad

Den 9 december anordnar vi ett webinar om en jämlik hälso- och sjukvård med lärdomar från Göteborgs stad. 

Under 2020 genomförde Göteborgs stad, tillsammans med oss på Ensolution, ett arbete för att effektivt mäta och utvärdera de insatser som utfördes inom den kommunala hälso- och sjukvården. Staden genomförde bedömningar av en majoritet av sina patienter. Dessa bedömningar låg till grund för en genomlysning av verksamheten, och ledde till flera intressanta upptäckter. 

Tid och plats

När: 9 december kl. 10.00
Tid: 60 min
Var: Digitalt via teams. Vi skickar länken till dig efter att du anmält dig.

Anmäl dig längre ner på sidan!

På detta webinar kommer Carin Bringestedt, avdelningschef för Hälso- och sjukvård i Göteborgs stad, tillsammans med oss på Ensolution beskriva bakgrunden till stadens behov att genomlysa verksamheten, ett urval av de erfarenheter som dragits samt hur verksamheten kommer använda materialet i sitt fortsatta förändringsarbete.

Ett fokusområde i analysarbetet var de stora olikheter som upptäcktes mellan stadsdelarna. Olikheter i antal inskrivna patienter, i hur insatser delegeras och i mängd personalresurser per patient.

Vi kommer bland annat diskutera hur resultatet från denna genomlysning kan leda till förändringar som säkerställer en mer jämlik hälso- och sjukvård för invånarna i Göteborgs stad.

Anmäl dig här!

Senaste nytt
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.