Delta i jämförelseprojekt inom Socialtjänstens verksamheter (utfall 2017)

Ökat lärande, erfarenhetsutbyte samt fördjupade analyser av materialet från Kostnad Per Brukare

Nätverkandet i jämförelseprojekt ska exempelvis bidra till;

  • ett ökat lärande
  • erfarenhetsutbyte
  • att man genom workshops/nätverksträffar tillsammans fördjupar analyserna av materialet från Kostnad Per Brukare
  • att bredda analyserna med ytterligare verksamhetsindikatorer

Tanken med Kostnad Per Brukare har varit att möjliggöra rättvisa och kvalitetssäkrade jämförelser mellan kommuner. När samma metod används i samtliga kommuner säkerställs att ”äpplen jämförs med äpplen” vilket är en avgörande förutsättning för god verksamhetsutveckling.

Många kommuner har arbetat länge med Kostnad Per Brukare och flera har efterfrågat en arena för fördjupad analys och diskussion. Under 2017 genomförde vi därför ett pilotprojekt där vi gjorde jämförelser inom äldreomsorg mellan sex kommuner: Kungsbacka, Lerum, Härryda, Kungälv, Eslöv och Gislaved.

Lyckat pilotprojekt inom äldreomsorg utvecklas

Olika förutsättningar gällande befolkningsstruktur, andel äldre och andel ”äldreäldre”, samt sociala faktorer såsom hälsa och hushållstyp analyserades. I pilotprojektet tittade vi också på prognoser för befolkningsutvecklingen framåt, för kommunerna som ingick i projektet. Vårt fokus var en fördjupad analys av Kostnad Per Brukare-materialet, för att analysera skillnader i konsumtion och produktivitet. Vi tog både fram en skriftlig rapport samt anordnade en workshop där vi kunde lyfta fram goda exempel inom de olika områdena. Därutöver diskuterades framgångsrika arbetssätt och lyckade förändringsarbeten.

Detta året tar vi det bästa från pilotprojektet och utvecklar både formerna för samarbetet samt analyserna av Kostnad Per Brukare ytterligare.

Deltagande kommuner intresserade av utveckling

Deltagande kommuner har visat stort intresse för att delta i framtida jämförelseprojekt. Flera av dem har även lyft fram önskemål om att utveckla motsvarande jämförelseprojekt inom Funktionshinder och Individ och familjeomsorg. Vi välkomnar detta och bjuder nu in flera kommuner att delta.

Nya Jämförelseprojekt  (utfall 2017) startas upp inom följande områden:

  • Äldreomsorg
  • Individ & familjeomsorg
  • Funktionshinder

 

Anmäl ert intresse till:
Christer Jedlén

Tel: 0709-17 05 94

 

 

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.