Chefsstöd och utveckling av ekonomiprocesserna i Nora kommun

Ensolution har under många år stöttat kommuners ekonomiarbete. Kommunerna har med förtroende vänt sig till oss då de vet att vi har goda kunskaper och erfarenheter inom området. Utöver att stötta upp vid vakanta ekonomifunktioner och upprätthålla befintliga processer har Ensolutions konsulter kunnat utveckla och förbättra ekonomiprocesserna. Ensolution har  bidragit med verktyg och kunskap för att kunna bedriva processerna mer effektivt än tidigare, vilket tillfört ett mervärde till kommunerna.

Varje projekt blir unikt och skräddarsytt efter kommunens aktuella behov och utgångsläge. Ensolution har en djup kunskap inom kommunal ekonomi, samt samspelet mellan ekonomi och verksamhet. Det gör det enkelt för oss att hjälpa till med allt från redovisning till controlling, och därigenom skapa bästa möjliga förutsättningar för att ha god kvalitet i verksamheten, samtidigt som det inte används mer resurser än nödvändigt.

Exempel: Nora kommun

Socialchefen i Nora kommun var intresserad av att stärka den ekonomiska styrningen genom att ge budgetansvariga chefer verktyg och coachning för att bättre kunna förstå och följa upp verksamhetens resultat. För att få en korrekt bild av aktuella utvecklingsområden inledde Ensolutions konsulter med en nulägesanalys i form av intervjuer med chefer och nyckelpersoner. Utifrån denna analys utformades en handlingsplan med åtgärder såsom utbildningsinsatser, framtagande av verktyg, relevanta nyckeltal och en struktur för uppföljningsarbetet, vilken kompletterades med löpande coachning och praktiskt stöd till cheferna under knappt ett år.

Projektet har gett ett antal konkreta resultat. Noras chefer har fått en bättre inblick i, samt förståelse för, kommunens ekonomi. De har nu bättre förutsättningar att prognosticera och styra verksamheten baserat på ändamålsenliga och korrekta ekonomiska faktaunderlag. Detta har i sin tur lett till ökad ekonomisk effektivitet och bättre förutsättningar för hög kvalitet i verksamheten.

Citat Fredrik Bergström, socialchef, Nora kommun (okt 2019):

”Att samarbeta med Ensolution och få stöd till att arbeta mer systematiskt med våra uppföljningsprocesser har gjort ekonomin ’talbar’ i Nora. Det övergripande syftet med stödet har varit att skapa bättre förutsättningar för verksamheten och chefer att över tid kunna följa och förutse de ekonomiska utfallen. Det har lett till att vi blivit mycket mer prognossäkra, har bättre koll på våra kostnader och våra intäkter och vad som skapar dessa. Kort och gott, ekonomin har blivit talbar.”

Läs om Nora-projektets upplägg

 

Har ni behov av metodstöd och/eller saknar ekonomikompetens?
Behöver ni hjälp med avlastning eller utveckling inom en eller flera ekonomiprocesser?

 

Hör av er och berätta om era specifika behov!
Kontakta Frida Wennermark, 0730-56 31 09

 

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.