Hälsa på i vår monter på Kvalitetsmässan 14-16 november!

Kom förbi och diskutera hur ni skall lyckas med utvecklingen av era offentliga verksamheter!

Eller kom förbi och boka tid för demo. Vi visar gärna hur Ensolutions kvalitetsledningssystem fungerar, likaså “KUBEN” – ett mobilt verktyg för behovsbedömning som säkerställer resursfördelningen inom ex. funktionshinder och äldreomsorg.

Du hittar oss i monter B04:17.

Vi har flera konsulter med specialkompetens inom olika verksamhetsområden på plats. Passa på att fråga ut dem om exempelvis säkerställd resursfördelning, kostnadskalkylering, processkartläggning, verksamhetsgenomlysning, kvalitetsledningssystem enl. SOSFS 2011:9. Vi erbjuder helt skräddarsydda upplägg utifrån kunders specifika behov. Ensolutions konsulter arbetar inom ett flertal verksamhetsområden inom offentliga sektorn och svarar gärna på era frågor.

Vi ses där!

Ensolution på årets Rikskonferens Kvalitet i LSS-verksamhet

Årets Rikskonferens Kvalitet i LSS-verksamhet fokuserar på:

 • Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, inflytande och självbestämmande.
 • Kvalitet inom LSS – standardisering på gång.
 • Goda exempel kring nöjda brukare och medarbetare – Bromma stadsdelsförvaltning berättar om sin Kvalitetsutmärkelse.
 • Etiska reflektioner kring arbetet inom LSS verksamheter.
 • Självständighetens labyrint.

Vi finns självklart på plats för att berätta hur vi kan stötta upp verksamheterna!

Tack för ert engagemang under vår KPB-konferens!

Vi vill tacka alla er som var med och medverkade till att årets KPB-konferens blev en så bra dag!

Entusiastiska och engagerade deltagare såväl som talare som delade med sig av hur de använder KPB i sina verksamheter. Vi ses nästa år!

Träffa oss på GADDEN i Göteborg den 8 november

Ensolution är självklart på plats på GADDEN den för att träffa just dig!

Vi vill gärna träffa er studenter redan under er studietid. Ingen vet hur framtiden ser ut men vi vill passa att visa vad vi gör, lära känna er och öppna upp för nya möjligheter för både er och oss. På GADDEN får vi möjlighet komma i kontakt med nya talanger och möta framtida anställda, och det gillar vi.

Kom förbi vår monter den 8 november så berättar vi hur vi arbetar och var vi finns.

*GADDEN –  Göteborg Handelshögskolas arbetsmarknadsmässa för ekonomer, jurister, logistiker och miljövetare . En mötesplats där vi hoppas skapa värdefulla kontakter inför framtiden.

 

 

 

 

Seminarier om långsiktig planering inom vård och omsorg, Uddevalla 22 nov

Kom till våra kostnadsfria seminarier i Uddevalla den 22 november: Fördjupad nulägesanalys och långsiktig planering inom äldreomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning

Vår långa erfarenhet av att arbeta tillsammans med kommuner har gett oss på Ensolution en förståelse för de utmaningar kommunerna kommer möta de närmsta åren. Många kommuner står inför en ökande äldre befolkning och ökande behov när det gäller omsorg om personer med funktionsnedsättning, samtidigt som resurserna är begränsade. Det är då extra viktigt att hitta rätt när det gäller mixen av insatser och nivån på konsumtionen av insatser.

Vi har utvecklat metoder och verktyg för att underlätta analyser och planering, vilket leder till ett proaktivt arbetssätt hos våra kunder. Nu kommer vi ha ett seminarium i Uddevalla där vi bjuder in kommunerna för att berätta om våra erfarenheter. På förmiddagen kommer vi ha fokus på äldreomsorgen och efter lunch kommer vi ha fokus på omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Om man bara är intresserad av äldreomsorg kan man välja att delta från 10.00 och avsluta med lunch. Det är också möjligt att börja med lunch och därefter delta i seminariet med fokus på omsorg om personer med funktionsnedsättning. Vill man är man välkommen att delta hela dagen.

Seminariernas innehåll

Fokus: Äldreomsorg
Vi inleder med kaffe kl. 10.00. Presentationen börjar 10.30
 • Nulägesanalys av äldreomsorgen
  För att kunna arbeta med prognoser och långsiktig planering är det viktigt att ha en tydlig bild av verksamheten. Har man hög eller låg konsumtion av insatser i särskilt och ordinärt boende? Vi presenterar hur vi arbetar med att göra analyser av konsumtion, produktivitet och insatsmix.
 • Genomgång av det mobila IT-stödet KUBEN
  För att förstå mer om brukarna och deras behov kan man använda Kuben, både inom hemtjänst och särskilt boende. Har man många brukare med stora behov i ordinärt boende? Har brukarna i särskilt boende stort behov av omvårdnad? Hur förändras detta över tid? Om omsorgsbehovet i särskilt boende ökar behövs det mer resurser? I vissa kommuner visar det sig att behovet av omsorg är relativt lågt hos brukarna i de särskilda boendena. Vad innebär detta?
 • Prognos och långsiktig planering
  I vårt arbete med att stödja kommunerna i sitt arbete med långsiktiga planer arbetar vi med nulägesanalys och omvärldsanalys. Vi kan också bygga olika scenarion utifrån kommunens strategier t ex när det gäller insatser på hemmaplan, digitalisering, olika typer av boendeformer osv. Utifrån befolkningsprognoser gör vi kvalitetssäkrade beräkningar av behov av resurser.
Fokus: Omsorg om personer med funktionsnedsättning
 • Nulägesanalys av omsorg om personer med funktionsnedsättning
  Det finns stora skillnader mellan kommunerna hur insatser är utformade för personer med funktionsnedsättning. Har man mycket insatser enligt SOL? Hur ser insatsmixen ut när det gäller LSS? Dessa faktorer påverkar i hög utsträckning kostnadsnivån för kommunerna. Om man t ex har många brukare med gruppbostad i kombination med daglig verksamhet så har dessa ofta en högre kostnad än om man har en stor andel personlig assistans. Vi presenterar hur vi arbetar med att göra analyser av konsumtion, produktivitet och insatsmix.
 • Genomgång av det mobila IT-stödet KUBEN
  När man jämför kostnader för grupp- och servicebostäder är det viktigt att även förstå hur behovet av stöd påverkar. Vi har utarbetat en metod och ett IT-stöd, Kuben, för att underlätta behovsbedömning inom LSS-verksamheterna. Ett flertal kommuner använder Kuben som ett verktyg för att ha en behovsanpassad resursfördelning. Vi berättar mer om våra erfarenheter kring detta.
 • Prognos och långsiktig planering
  För att kunna göra en genomarbetad och kvalitetssäkrad plan för verksamheten för personer med funktionsnedsättning är det viktigt att ha en god kunskap om brukarna, deras behov och de insatser som de har. Då vår erfarenhet är att olika målgrupper och behov förändras på olika sätt över tid har vi utformat en planerings- och kategoriseringsmodell där man kan ta hänsyn till detta. Vi berättar om våra erfarenheter kring att utforma en långsiktig, faktabaserad plan för verksamheten för funktionsnedsatta.
Vi avslutar dagen med eftermiddagskaffe kl. 14.30. 

Datum onsdagen den 22 november 2017
Tider Äldreomsorg: 10.00 – 12.00. Lunch kl. 12.00 Omsorg om funktionshindrade: 13.00 – 14.30
Lokal Hotell Bohusgården, Nordens väg 6, Uddevalla

Bjud gärna med en kollega. Observera att antalet platser är begränsat och att först till kvarn gäller. 

Anmälan senast 15 nov 2017.

Ange om vill vara med under förmiddagen, eftermiddagen eller hela hela dagen, samt om du önskar lunch och är i behov av specialkost.

Vill du veta mer?

Läs mer om hur kommunen kan underlätta behovsbedömningen inom funktionshinder

Läs mer om KUBEN (generell info)

Läs mer om vårt referenscase där vi arbetat med Kungsbacka kommun för att ta fram en långsiktig prognos inom äldreomsorgen.

Läs mer om planerings och kategoriseringsmodellen

 

Kontoret i Halmstad växer (2+)

Halmstadkontoret välkomnar Åsa Carlsson och Marcus Landberg!

Marcus Landberg

Marcus tog över ansvaret för Ensolutions ekonomi den 1 oktober. Marcus är auktoriserad revisor från KPMG, som därefter varit affärscontroller på Halmstads Energi och Miljö. Hans breda erfarenhet inom revision och redovisning samt goda kunskaper om allt från grundläggande redovisning till mer kvalificerade arbetsuppgifter är betydelsefulla för Ensolution. Marcus kommer att vara delaktig i och ansvarig för alla delar som rör Ensolutions ekonomi, samt vidareutveckla en effektiv funktion.

– Som ny ekonom på Ensolution vill jag med hjälp av mina tidigare erfarenheter bidra till en utveckling av ekonomifunktionen, för att kunna stötta och utveckla verksamheten inför framtiden.

– Med Marcus flyttar Ensolution ekonomifunktionen från Stockholm till Halmstad. Vi välkomnar Marcus till Ensolution och ser fram emot att följa hur hans kompetens och erfarenheter kan bidra till Ensolutions utveckling.  Karin Lundgren, VD och regionchef Halmstad

Åsa Carlsson

Åsa har en bred erfarenhet från både privat och kommunal sektor. Hon kommer från tjänster som controller inom Barn- och utbildningsförvaltningarna i Simrishamn samt senast i Falkenbergs kommun. Där var hon projektledare för förvaltningens översyn av resursfördelningsmodellen (för att säkerställa att resurserna användes och fördelades på bästa sätt). Åsa arbetade också med översyn av gymnasieskolans organisation i syfte att skapa bättre rutiner och flöden inom de administrativa delarna. Åsa har tidigare varit både delägare i ett marknads-/managementbolag samt arbetat som revisor på Öhrlings PriceWaterhouseCoopers.

– Ensolution är ett spännande och utvecklande företag där jag kan bidra med min kompetens och mina erfarenheter från privat och offentlig sektor. Jag är en driven person som vill hjälpa företag och organisationer att fatta kloka beslut, nå mål och resultat.

– Med Åsas breda erfarenheter från barn och utbildningsförvaltningar kommer hon tillsammans med oss att bidra med ytterligare utveckling av Ensolutions erbjudande inom utbildningssektorn. Vi ser ett växande behov från kommunerna kring arbetet med resursfördelningsmodeller och tydligare nyckeltal att jämföra sig med inom denna sektor. Med Åsa kommer konsultteamet att växa och vi kan erbjuda fler kunder våra tjänster.  Karin Lundgren, VD och regionchef Halmstad

 

 

“Säkerställ resursfördelningen” – kostnadsfritt seminarium i Kristianstad 29 nov

Välkommen på kostnadsfritt seminarium den 29 november!
Vi berättar hur kommuner rättvist och enkelt kan resursfördela efter brukarnas behov

Efter ett mycket uppskattat seminarium i Göteborg har vi fått många önskemål om att komma till flera orter. Först ut är Kristianstad.

Under förmiddagen kommer vi att gå igenom vilka möjligheter ni som kommun har att förbättra era bedömningar av brukarnas behov, samt vilka resurser som behövs. Vi visar olika praktiska exempel samt vårt IT-stöd KUBEN, där man på ett rättssäkert och enkelt sätt kan genomföra arbetet. Det här är seminariet både för er som redan idag arbetar med bedömningar och för er som vill skapa ett modernt resursfördelningssystem inom funktionshinder.

Med KUBEN blir det lätt att utgå från brukarens behov, fördela resurser och följa upp över tid.

Vi avslutar med lunch tillsammans kl. 12.00.

Seminariet är kostnadsfritt. Ange om du har behov av specialkost. Anmälan senast 21 nov 2017 

Seminariets innehåll

10.00 – 12.00

 • Introduktion och metod
  Med KUBEN har Ensolution i samarbete med olika kommuner tagit fram en ny standard för behovsbedömningar som bygger på IBIC. Andreas Johansson går igenom bakgrund och metod som ligger till grund för det mobila IT-stödet.
 • Praktiska exempel och användningsområden inom gruppbostäder och daglig verksamhet 
  Vad blir resultatet från bedömningarna och blir det någon skillnad från existerande resursfördelning? Samuel Holmberg från Ensolution utgår från tidigare projekt när han berättar om vikten av att göra behovsbedömningar, varför vi bör prata behov istället för budget och att fördela resurser på ett effektivt sätt för att få en jämnare och högre kvalitet till brukarna.
 • Genomgång av det mobila IT-stödet KUBEN
  Hur genomförs en bedömning i praktiken? Jacob Ljunggren visar, med exempel från gruppbostäder, och hur lätt det är att komma igång med små insatser. Ta gärna med dator om du själv vill testa att genomföra en bedömning.
 • Sammanfattande diskussion
  Vi sammanfattar seminariepunkterna och ser fram emot en diskussion om underlättad behovsbedömning och säkerställd resursfördelning. Här finns det möjlighet att ställa frågor som du vill ha svar på.

Datum onsdagen den 29 november 2017
Tid 10.00 – 12.00. Lunch serveras kl. 12.00
Lokal Quality Hotel Grand Kristianstad (Västra Storgatan 15, 291 21 Kristianstad)

Bjud gärna med en kollega. Observera att antalet platser är begränsat och att först till kvarn gäller. 

Vill du veta mer om KUBEN?

Läs mer om hur kommunen kan underlätta behovsbedömningen inom funktionshinder

Läs mer om KUBEN (generell info)

 

Idag är vi i Göteborg på vår årliga konferens för Kostnad Per Brukare (KPB)

Förutom analyser och jämförelser inom Äldreomsorg, funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg (u 2016) har vi  representanter från olika kommuner som berättar hur de använder KPB inom sina verksamheter.

På plats finns Lillemor Berglund, Förvaltningschef i Kungsbacka kommun, Anna-Lena Borg, Vik. Enhetschef, Enheten Barn- & Ungdom/Julia Lundwall, IFO-chef  (Lysekils kommun) samt John Henriksson, Myndighetschef för äldre och funktionsnedsättning (Tyresö kommun).

Presentationerna varvas med gruppdiskussioner där vi fördjupar samtalen efter intresse. En viktig del av dagen är mötet med kollegor från andra kommuner, möjligheten att utbyta erfarenheter och diskutera olika sätt komma tillrätta med problem – och samtidigt få insikter i olika sätt att se på ett problem.

Välkommen att höra av dig om du inte hade möjlighet att närvara men är intresserad av att ta del av resultaten.

 

Träffa oss på EKOFF den 28-29 september

EKOFF är den nya nationella mötesplatsen inom ekonomi för den offentliga sektorn.

Träffa oss där den 28-29 september!

Pontus Fryk, Helene Sjöberg, Henrik Boström och Andreas Greven finns på plats för att svara på era frågor kring verksamhetsutveckling och ekonomistyrning inom offentlig sektor.

Passa på att ta del av våra senaste erbjudanden inom uppföljning, analys samt prognos av kostnader, intäkter och insatser. Vi fokuserar extra mycket på behovsstyrd resursfördelning och kostnadseffektivitet med bibehållen kvalitet.

Vi ses där!

Mer information om EKOFF

Vi ses på Socialchefsdagarna i Östersund 27-29 sept

Stanna till och prata om verksamhets- och kostnadsanalyser, kvalitetsledningssystem, resursfördelning och långsiktig planering inom socialtjänstens verksamheter, behovsbedömning inom LSS samt mycket annat. Vi är intresserade av vilka utmaningar ni står inför!

Du hittar oss i monter C6 under Socialchefsdagarna

Vi ses där!
/Anna Holmqvist, Christoffer Essman, Anna Ågren och Samir Sandberg