Unik känsla för support! :)

Måndagen började med två uppskattande mail som ger energi för hela veckan!

“Tusen tack för snabb hjälp som alltid. Ni är unika med er känsla för support!”

“Ni gör det bra! Jag nämner er ofta som ett föredöme när det gäller leverantörer som hanterar supporten fantastiskt.”

Sannerligen en bra start på en regnig och grå måndag.

Tack till vår fantastiska support! Ni är guld värda.

Nya utbildningstillfällen för “Riskanalys och Egenkontroll av verksamhetens processer”

 • Vad är det värsta som kan hända i din verksamhet?
 • Hur minimerar man riskerna för att det ska hända?
 • Hur arbetar man systematiskt för att identifiera och förebygga risker?
Detta och mycket mer går vi igenom under den uppskattade utbildningsdagen där du får chansen att lära mer om riskanalys och egenkontroll av verksamhetens processer.
Utbildningen är en introduktion för er som har kommit igång med ert kvalitetsledningssystem, men har en bit kvar när det gäller arbetet med risker och egenkontroll.

Ansvarig för utbildningen är Anna Ågren, som med sin långa erfarenhet och specialistkompetens inom området, kommer att lägga fokus på det praktiska arbetet snarare än teoretiska modeller. Utbildningen vänder sig till er som arbetar inom individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, äldreomsorg samt kommunal hälso- och sjukvård.

Du kan välja mellan följande orter och datum:

Uddevalla 28 februari   –   (ej längre möjligt att anmäla sig till)

Helsingborg 14 mars

Göteborg 25 april

Stockholm 16 maj

Tider

9.30 – 15.30  (förmiddagsfika, lunch samt eftermiddagsfika ingår)

Pris

1 900 kr (inkl. moms)

Försäkra dig om en plats. Begränsat antal platser i lokalen.
Uppge ort/datum, faktureringsuppgifter samt ev. behov av specialkost.

 

Ladda ner inbjudan

Ladda ner program

 

För mer information kontakta:
Anna Ågren
E-post: anna.agren@ensolution.se

 

Halmstadkontoret börjar året i nya lokaler – mitt i centrala Halmstad

Ensolutions Halmstadkontor växer och 2018 inleds därför med flytt till större kontor mitt i centrala Halmstad. Ni hittar oss nu i fina nyrenoverade lokaler på Storgatan 31.

Hör av er om ni har vägarna förbi Halmstad!

Vi bjuder gärna på kaffe – oftast har vi även några godsaker i vårt skafferi.  🙂

Varmt välkomna!

Julgåva som gör skillnad för utsatta barn och ungdomar

I år har vi valt att ge en julklapp till Project Playground, som arbetar för att förbättra barn och ungdomars möjligheter i livet. Visionen är en trygg värld där alla barn och unga växer upp med framtidstro, drömmar och möjlighet att påverka sitt eget liv, vilket kan vara svårt i en miljö präglad av hög arbetslöshet, våld, drogmissbruk och en allmän känsla av hopplöshet.

Project Playground har från början bedrivit verksamhet i de socioekonomiskt utsatta områdena i Kapstaden, Sydafrika. Numera fokuserar verksamheten även på ensamkommande och nyanlända barn i Sverige, en målgrupp som är i stort behov av stöd och vägledning.

Med denna julgåva önskar vi er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

 

Behöver ni hjälp med sammanställningen av Räkenskapssammandraget?

Vi har möjlighet att boka in ytterligare några RS-uppdrag

Har ni, som så många andra kommuner, hög arbetsbelastning och känner att det blir svårt att klara SCB:s utsatta inlämningstid i mars?

Ensolution har mångårig erfarenhet av att sammanställa kommuners räkenskapssammandrag inom omsorgsverksamheter (Äldreomsorg, Individ- och Familjeomsorg samt Omsorg om personer med Funktionsnedsättning).

Vår metod innebär att Räkenskapssammandragets siffror grundas på verkställda insatser, och reella kostnader för dessa insatser, istället för schabloniserade kostnadsfördelningar. Detta innebär att vår metod är mer rättvisande och korrekt än om siffrorna baseras på schabloner eller uppskattade procentsatser.

Kontakta mig för mer information,
eller för att boka ett möte!

Katarina Tylenius
0709-17 04 65
katarina.tylenius@ensolution.se

Processverktyg som effektiviserar och kvalitetssäkrar alla kommunens verksamheter

Vill ni veta hur ni kan använda processverktyget inom er kommun?

I dagsläget har över 50 kommuner runtom i Sverige, stora som små, valt Ensolutions kvalitetsledningssystem för sitt systematiska kvalitetsarbete enligt riktlinjerna i SOSFS 2011:9.

I detta ingår det ledande processverktyget QPR ProcessDesigner, som används av över 1500 organisationer runt om i världen. ProcessDesigner erbjuder bl.a. fullt stöd för BPMN som är den gällande standarden inom processnotation. Verktyget erbjuder även stöd för andra typer av notation och modeller som t.ex. ArchiMate. Enterprise Architecture, ITIL, etc.

Sammanhållen processkartläggning

Genom att använda samma verktyg för kartläggning av processer inom kommunens alla verksamhetsområden kan kommunen hålla samman processarbetet. När hela organisationen arbetar med samma verktyg, använder samma gränssnitt och beskrivningsspråk, blir det lättare att förstå och jämföra processer inom olika verksamhetsområden. Dessutom förenklas kommunikationen inom organisationen.

Ensolutions processverktyg låter er snabbt komma igång med kartläggningen och på ett enkelt sätt kommunicera ut processerna till hela organisationen (inklusive kopplade dokument och rutiner). Vårt erbjudande inkluderar även färdiga mallar och processbibliotek som underlättar och snabbar på ert kvalitetsarbete.

 

Vi berättar gärna mera!

Boka möte nedan för att få en genomgång av systemets nyckelfunktioner.

Vi visar bl.a följande

·        Lätt att komma igång

·        Flexibel och snabb kartläggning

·        Enkel och dynamisk webbpublicering

·        Export till Word och Excel

·        Fleranvändarstöd och behörighetsadministration

·        Stöd för KLASSA

·        Integration mot moduler för mätning och måluppföljning

 

Boka möte

Johns Hopkins ACG System anordnar Case Mix-webinar med Andreas Johansson

ACG System – webinar den 13 december 2017

Efter förra årets framgång kommer Johns Hopkins ACG System att sätta upp nya/fler datum för webinarium under det närmaste året. Målet med webinarierna är att ge ACG System-användare från hela världen möjlighet att dela sitt arbete med likasinnade personer. Vi kommer att höra talare från flera länder, inklusive USA, USA, Israel, Sverige och Sydafrika.

Det kostar inget att delta i webinarierna, men varje session kräver en gratis registrering.

Närmast i tid ligger ett webinarium där Andreas Johansson från Ensolution är talare. Andreas kommer under en halvtimme ge en introduktion till hur ACG-systemet används i Sverige med fokus på resursfördelning.

Datum/tid

Onsdagen den 13 december 2017 klockan 10:00 (Eastern Standard Time)

Ämne

Case Mix Adjusted Resource Allocation i Sverige

Talare

Andreas Johansson, M. Sc., Grundare av Ensolution

Andreas Johansson är grundare av Ensolution där han också arbetar som seniorrådgivare med användningen av ACG-systemet. Ensolution AB fungerar också som distributör av ACG-systemet för de nordiska länderna.

Registrering och mer information om ACGs webinar

Har ni kvalitetssäkrat er process för integration och etablering av nyanlända?

 • Hur sker samordning med externa aktörer såsom Arbetsförmedlingen, SFI-anordnare, civilsamhället och det lokala näringslivet?
 • På vilket sätt arbetar ni för att öka effektiviteten i etableringen av nyanlända, hitta fler vägar till arbete och meningsfull sysselsättning?
 • Har ni en tydlig resursfördelningsmodell för att fördela ersättningarna från Migrationsverket i er kommun?
 • Ensolution hjälper er att kartlägga och kvalitetssäkra er integrationsprocess för nyanlända, fördela resurserna internt samt prognostisera för framtiden!

Stora utmaningar som kräver samverkan

De senaste fem åren har 371 000 människor sökt asyl i Sverige, varav drygt 52 000 ensamkommande barn. När antalet asylsökande var som högst under, november 2015, kom mer än 10 000 personer i veckan för att söka asyl i Sverige. Sverige har aldrig tidigare tagit emot ett så stort antal människor under så kort tid. Att antalet asylsökande nu minskat innebär inte att utmaningen för mottagandet av nyanlända är över – många har fått eller väntas få uppehållstillstånd och ska etablera sig i Sverige på ett bra sätt.

Ett bra mottagande kräver samverkan mellan flera olika aktörer så som kommuner, det lokala näringslivet, myndigheter och civilsamhället.

Samtidigt finns det ett stort behov av att fördela resurser inom kommunen på ett effektivt sätt. Ersättningar från Migrationsverket ska fördelas tillbaka till de verksamheter som uppburit kostnader. En tydlig och effektiv resursfördelningsmodell är ett viktigt verktyg i det arbetet. Likaså möjligheten att genom prognoser kunna fatta viktiga strategiska beslut, genomföra analyser inför framtiden, oavsett om det gäller boendesituation, arbetsmarknad, verksamhetsövergripande samverkan eller andra former av anpassningar.

Ensolution kan hjälper er!
Vi har utfört många projekt där vi har stöttat kommuner i de utmaningar som följt de senaste årens stora flyktingmottagandet.

Vi kan bland annat bistå med:

 • Processkartläggningar – exempelvis av integrations/etableringsprocessen
 • Prognoser – hur många asylsökande kan vi komma att vänta i vår kommun framöver?
 • Resursfördelningsmodeller – hur fördelas ersättningarna från Migrationsverket?
 • Boendeanalyser – analys av behov, boendeform och kostnad

 

Framgångsrikt flyktingmottagande

För mer information kontakta:

Christoffer Essman på 0709 17 70 44
christoffer.essman@ensolution.se

Pontus Fryk på 0707-81 73 46
pontus.fryk@ensolution.se

 

Boka möte

Fåtal platser kvar på kostnadsfritt seminarium i Kristianstad 29 nov

“Säkerställ resursfördelningen” – Vi berättar hur kommuner rättvist och enkelt kan resursfördela efter brukarnas behov

Efter ett mycket uppskattat seminarium i Göteborg har vi fått många önskemål om att komma till flera orter. Först ut är Kristianstad.

Under förmiddagen kommer vi att gå igenom vilka möjligheter ni som kommun har att förbättra era bedömningar av brukarnas behov, samt vilka resurser som behövs. Vi visar olika praktiska exempel samt vårt IT-stöd KUBEN, där man på ett rättssäkert och enkelt sätt kan genomföra arbetet. Det här är seminariet både för er som redan idag arbetar med bedömningar och för er som vill skapa ett modernt resursfördelningssystem inom funktionshinder.

Med KUBEN blir det lätt att utgå från brukarens behov, fördela resurser och följa upp över tid.

Vi avslutar med lunch tillsammans kl. 12.00.

Välkommen på kostnadsfritt seminarium den 29 november!

Ange om du har behov av specialkost. Efteranmälan senast 26 nov 2017 

Seminariets innehåll

10.00 – 12.00

 • Introduktion och metod
  Med KUBEN har Ensolution i samarbete med olika kommuner tagit fram en ny standard för behovsbedömningar som bygger på IBIC. Andreas Johansson går igenom bakgrund och metod som ligger till grund för det mobila IT-stödet.
 • Praktiska exempel och användningsområden inom gruppbostäder och daglig verksamhet 
  Vad blir resultatet från bedömningarna och blir det någon skillnad från existerande resursfördelning? Samuel Holmberg från Ensolution utgår från tidigare projekt när han berättar om vikten av att göra behovsbedömningar, varför vi bör prata behov istället för budget och att fördela resurser på ett effektivt sätt för att få en jämnare och högre kvalitet till brukarna.
 • Genomgång av det mobila IT-stödet KUBEN
  Hur genomförs en bedömning i praktiken? Jacob Ljunggren visar, med exempel från gruppbostäder, och hur lätt det är att komma igång med små insatser. Ta gärna med dator om du själv vill testa att genomföra en bedömning.
 • Sammanfattande diskussion
  Vi sammanfattar seminariepunkterna och ser fram emot en diskussion om underlättad behovsbedömning och säkerställd resursfördelning. Här finns det möjlighet att ställa frågor som du vill ha svar på.

Datum onsdagen den 29 november 2017
Tid 10.00 – 12.00. Lunch serveras kl. 12.00
Lokal Quality Hotel Grand Kristianstad (Västra Storgatan 15, 291 21 Kristianstad)

Bjud gärna med en kollega. Observera att antalet platser är begränsat och att först till kvarn gäller. 

Vill du veta mer om KUBEN?

Läs mer om hur kommunen kan underlätta behovsbedömningen inom funktionshinder

Läs mer om KUBEN (generell info)

 

Ensolution laddar för nytt år, och nya uppdrag!

Efter två dagars höstkonferens är alla konsulter fulla av energi för att planera 2018.

Förutom att vi summerade de tio första månaderna av 2017 har vi under konferensen följt upp, samlat tankarna, utbytt erfarenheter mellan kontoren, blickat framåt i tiden samt planerat för en del av 2018 års uppdrag och projekt. Nu ser vi fram emot ett nytt år och nya utvecklingsmöjligheter. Vi ser också fram emot alla nya roliga uppdrag som redan är inplanerade under 2018.

Tveka inte att höra av er om ni också funderar på att ta hjälp av våra konsulter.

Planeringen inför våren 2018 är redan i full gång.

Boka möte