Är du Göteborgskontorets nästa regionchef?

Ensolution står inför en rekryteringsutmaning nu när regionchef Anna Holmqvist bestämt sig för att anta nya utmaningar inom Göteborgs stad

Är det du som kommer att ersätta henne?

Eller en vän, eller kollega?

Dela gärna till personer som du tror passar för rollen.

I Göteborg finns ett gäng fantastiska konsulter som behöver en trygg och stark ledare med positiv energi, någon som kan dela visionen och svetsa samman gänget ytterligare. I rollen ingår chefsuppgifter samt visst konsultande. Goda kunskaper om våra kunders verksamheter är en förutsättning för att kunna lyckas med kontorets försäljningsansvar.

Vi ser över olika alternativ både internt och externt för att hitta den perfekta lösningen.

Vill du vidareutveckla vårt kontor i Göteborg?
Hör av dig till mig!

Karin Lundgren

0709-17 99 11

 

 


Jobbansökan

  • Exempelvis Linkedinprofil
  • Dra filer hit eller

Den 22 oktober kör vi KPB-konferens i Göteborg

Boka upp datumet i din kalender redan nu!

Under dagen varvar vi analyser- och jämförelserapporter från IFO, FN och ÄO med externa presentationer, lunch och givetvis god fika.

I år kommer Morten Hyllegaard, grundare av den danska utvecklingsbyrån BETA i Köpenhamn att prata kring ämnet “Välfärden skapas tillsammans”. Morten Hyllegaard arbetar med organisations- och ledarskapsutveckling i kommuner över hela Skandinavien och han har inspirerat många svenska kommuner att tänka nytt kring utvecklingen av välfärden.

Utöver detta kommer representanter från olika kommunprojekt att berätta om resultaten från sina KPB-projekt inom IFO, FN och ÄO.

Eftersom både ni och vi trivs så bra på Clarion Hotel Post har vi bokat vår KPB-konferens där även i år. Förutom att där är trevligt och god mat är det också nära centralstationen för alla som reser till/från Göteborg denna dag.

Innan midsommar hoppas vi ha programmet klart.
Välkomna!

 

KPB-yra i Stockholmsregionen

Vi konstaterar med stor glädje att kommunerna i och runt Stockholms län visar stort intresse för vårt projekt Kostnad Per Brukare (KPB)

Alltfler ser fördelarna med KPB och vad det kan ge i en tid där framtidens utmaningar kommer sätta hård press på verksamheterna inom socialtjänst, vård och omsorg – både avseende ekonomi och insatskvalitet.

SKL visar tydligt i sin rapportering att en åldrande befolkning tillsammans med andra stora utmaningar kommer ställa höga krav på kommunerna inom dessa områden. Vi på Ensolution kan bara hålla med. Färre ska leverera mer till fler med begränsade resurser. För att få ihop den ekvationen krävs flera saker, bland annat teknisk utveckling och nya arbetssätt. Vidare behövs verktygen för att följa upp, analysera och prognosticera verksamheterna ur både ekonomi- och verksamhetsperspektiv. Man behöver identifiera, prioritera och agera på åtgärder som främjar en hög kostnadseffektivitet med bibehållen insatskvalitet. Från högsta organisatoriska nivå ner på individnivå.

Det är här KPB kommer in. Med ett brukarfokus i grunden skapas fundamentet för en flerdimensionell analys där viktiga nyckeltal väljs ut och följs upp; där man kan identifiera och arbeta med kostnadsdrivare; där insats- och brukarmix analyseras; där tillförlitliga prognoser kan skapas; och där beslutsfattare får ett kvalitetssäkrat underlag för datadrivet strategiskt beslutsfattande.

I takt med att antalet KPB-kommuner i regionen växer ökar också möjligheten till relevanta jämförelser på samma grunder

Vi har i dagsläget ett 80-tal kommuner i vår databas, där en växande andel finns i Stockholmsregionen, och där vi med stor precision och validitet kan säga hur specifika kommuner ligger till i jämförelse med andra – exempelvis avseende kostnader inom äldreomsorgen; insatsmixen inom individ- och familjeomsorgen; eller volymer inom funktionsnedsättningsomsorgen.

Vi ser också att de olika nätverksträffar och sammankomster vi ordnar inom ramarna för KPB leder till stor konkret nytta för kommunerna – man gör nya bekantskaper och lär sig av varandras erfarenheter, utmaningar och angreppssätt.

De senaste kommunerna att ansluta till KPB i Stockholmsregionen är Ekerö, Botkyrka, Nykvarn, Flen och Järfälla. Och vi jobbar sedan tidigare med exempelvis Vallentuna, Nynäshamn, Haninge, Tyresö, Uppsala och Nyköping.

Hör av dig till mig så berättar jag mer!

Pontus Fryk
0707-81 73 46

Konsult med erfarenhet från kommunal sektor. Stockholm

Vilka är vi?

Vi på Ensolution har ett stort engagemang för sociala frågor. Vi utför många olika typer av projekt men brinner extra mycket för en god omsorg om dem som är sjuka och har särskilda behov, samt en väl fungerande skola och utbildning. Vårt engagemang driver oss att utveckla verktyg som hjälper organisationer att identifiera sina utvecklingsområden och hitta lösningar som ser till att resurserna används på rätt sätt. Ofta handlar vårt arbete om att hjälpa våra kunder uppnå hög kostnadseffektivitet med bibehållen eller förbättrad leveranskvalitet.

Är du den vi söker?

Vi söker dig som snabbt kan komma in i rollen som konsult inom verksamhetsutveckling, där du i första hand kommer arbeta mot affärsområdet kommun och området socialtjänst. På sikt finns det utifrån behov även möjlighet att arbeta mot områdena skola och utbildning, hälso- och sjukvård samt privata aktörer. Eller kanske du utvecklar ett eget erbjudande mot ett annat verksamhetsområde. I så fall kan du räkna med vårt fulla stöd i det. Du har minst två års erfarenhet från aktuell verksamhet – antingen som anställd eller som konsult. Du kanske har jobbat som ekonom, controller eller kvalitetsutvecklare i en kommun eller stadsdel. Du kanske har jobbat med verksamhetsutveckling som konsult, med inriktning på offentlig sektor. Du har relevant utbildningsbakgrund, kanske är du ekonom eller har gått förvaltningshögskolan.

Till de huvudsakliga arbetsuppgifterna hör insamling och bearbetning av data, utförande av kostnadskalkyler, verksamhetsgenomlysningar, analys och sammanställning av material, samt muntlig och skriftlig presentation. Detta kräver siffersinne och datorvana (särskilt Excel), en förståelse för verksamhetssystem, och ett intresse för databehandling och analys. Du bör också vara social, driven, orädd och nyfiken.

Utöver detta vill vi att du tar en central roll i att driva Ensolutions expansion i Stockholmsområdet vad gäller företagets erbjudanden mot kommun och i första hand socialtjänst. Det är därför meriterande om du har goda kunskaper om kommuner och socialtjänst. Det är en stor fördel om du har bra kontakter inom, och ett gott rykte hos, Stockholmskommunerna med omnejd, samt angeläget att du har goda säljegenskaper och en väl utvecklad affärsmässighet.

Vi vill att du kan bistå övriga konsulter i analys, presentation och försäljning med förankring i ovan nämnda erfarenhet från kommunal verksamhet. Du förväntas även delta i externa aktiviteter såsom konferenser, seminarier, analysdagar och workshops.

Givetvis är dina språkkunskaper i svenska mycket goda. Du har inga problem att resa frekvent, då våra projekt finns över hela landet. Placering i Stockholm.

Vi tar in ansökningar löpande.

Vad får du?

Hos oss hamnar du i ett litet flexibelt företag med korta beslutsvägar där du har stor möjlighet att påverka verksamheten, din egen arbetssituation och utveckling. Vi tror på frihet under ansvar och söker självständiga personer med integritet, kreativitet, nyfikenhet och driv. Hos oss får du snabbt komma in och ansvara för hela processen från utveckling och försäljning till genomförande och uppföljning.

Vi är opretentiösa människor som värderar samarbete och ett humanistiskt förhållningssätt. Detta gäller både kontakten med våra kunder och mellan medarbetare. Här finns ingen intern konkurrens, inga vassa armbågar, ingen ”up-or-out”-mentalitet, vi lyckas tillsammans!


Jobbansökan

  • Exempelvis Linkedinprofil
  • Dra filer hit eller

Kundträff för användare av Kvalitetsledningssystemet 17 okt

Den 17 oktober samlas användare av Ensolutions kvalitetsledningssystem i Stockholm

Kundträffen arrangeras i år på Waterfront Congress Center, nära och bra anslutningar för alla som reser till Stockholm denna dag. Vi planerar en heldag med presentationer, möjlighet att utbyta erfarenheter kommuner emellan samt nätverka och inspireras av varandra. Programmet kommer att spikas under sommaren men vill redan nu ge dig möjlighet att boka upp datumet i din kalender, samt att göra en föranmälan eftersom platserna är begränsade.

Datum Torsdagen den 17 oktober 2019
Tid  9.00 – 16.00   (fika och lunch ingår)
Lokal  Waterfront Congress Center, Stockholm (vid Centralstation)

Registrering mellan 9.00 – 9.30

Kundträffen är kostnadsfri men vid anmälan utan deltagande utgår en no-show-avgift om 499 kr (exkl. moms)

Anmälan till användarträff Kvalitetsledningssystem

Krokoms kommun använder KPB för att kunna motivera och fatta tuffa beslut

Krokoms kommun började att arbeta med Kostnad Per Brukare (KPB) 2017, efter att man insett att kommunen stod inför jättestora ekonomiska utmaningar de närmaste tio åren.

Bland annat kunde man se en ökad andel äldre befolkning samt stora utmaningar med att fördela resurserna rätt i kommunen. Socialchef Anna Berkestedt Jonsson behövde underlag för att visa politikerna vilka delar av Socialförvaltningen som skulle behöva mer eller mindre pengar.

Arbetet med KPB har resulterat i ett fantastiskt utvecklings och förändringsarbete. Krokoms kommun använder idag underlaget för att kunna fatta och motivera de tuffa beslut som man står inför; exempelvis förändring av bemanning inom LSS-verksamheten samt stora omställningar inom hemtjänsten.

”Jag är stolt över att vi idag vet var vi skall förbättra kvaliteten. Dessutom har vi kommit i kontakt med kommuner som ligger tre-fem år före i sitt utvecklingsarbete, vilket vi haft stor nytta av”, menar Anna Berkestedt Jonsson, socialchef i Krokoms kommun

Underskott i många av landets kommuner och regioner ställer krav på nya arbetssätt

SKL:s ekonomirapport visar att kostnaderna för välfärden stiger. Många regioner och kommuner visar underskott 2018, och det är tydligt att det framöver krävs nya arbetssätt. Ensolution analyserar de här trenderna kontinuerligt och är högst aktiva i att hjälpa kommuner få kontroll över sin ekonomi. Kontinuerlig uppföljning, analys samt prognostisering av verksamhet och ekonomi är viktigt för att identifiera, prioritera och genomföra åtgärder. Vi arbetar för att kommuner och regioner ska ha en hög kostnadseffektivitet, med bibehållen eller ökad insatskvalitet.

Intresserad av hur vi kan hjälpa er verksamhet?
Kontakta Andreas Johansson

SKL:s ekonomirapport (publicerad 13 maj 2019)

 

 

 

Resursfördelningen – ett kraftfullt styrverktyg i kommunala organisationer

Har resursfördelningen en central roll i styrningen av er kommun?

Kraven för väl fungerande resursfördelning kan sammanfattas i tre delar:

  • Bidra till god hushållning av resurser (kvalitet och produktivitet)
  • Underlätta prioriteringar för förtroendevalda
  • Skapa legitimitet och ansvarskänsla i organisationen

Med dessa principer som grund konstruerade Ensolution en modell för fördelning utifrån befolkningsunderlag. Modellen togs ursprungligen främst fram för att säkra en rimlig fördelning av resurser till pedagogiska och sociala verksamheter, men efterhand har modellen utvecklats till att omfatta samtliga verksamhetsområden.

Ta kontakt med Oskar Lannerhjelm (0709-17 04 77), som gärna berättar mera om resursfördelning som styrverktyg

Har äldreomsorgen ett ändamålsenligt system för omsorgsavgifterna?

Avgiftssystemen inom äldreomsorgen uppfattas av många som komplicerade och svårtolkade

Av den anledningen efterfrågar flera kommuner översyn av sina avgiftssystem för att säkerställa att de är ändamålsenliga, uppdaterade och relevanta. Utredning och analys av reduceringsgrund för omvårdnadsavgift, mat och boende har också efterfrågats.

Det övergripande målet med dessa genomlysningar har varit att tydliggöra tillämpningar för avgifter i den egna kommunen samt jämföra hur den egna kommunens avgiftskonstruktion påverkar såväl verksamhetens intäktsnivå som enskilda brukares och brukargruppers avgifter.

Har er äldreomsorg behov av att se över avgiftssystemet?

Kontakta Oskar Lannerhjelm (0709-17 04 77) för mer information

Kostnader, volymer och kvalitetskrav förväntas öka, medan resurserna minskar. Hur löser man det?

Det ställs allt högre krav på planering och kontinuerliga genomlysningar av kostnader inom många av socialtjänstens verksamheter. Den åldrande befolkningen i kombination med allt mer servicekrävande brukare gör att resurserna inom äldreomsorgen kommer att behöva nyttjas på ett mer effektivt sätt i framtiden. Generellt sett kan vi se att många kommuner ökar sina kostnader inom äldreomsorgen vilket kommer kräva prioriteringar i verksamheterna.  

Frågan är då hur man kan planera för dessa framtida kostnadsökningar, ökade volymer och kvalitetskrav med minskade resurser? Med all sannolikhet kommer det framtida rekryteringsbehovet dessutom att bli en utmaning, och detta i ett läge då allt färre personer ska försörja fler. En början är att planera för hur man använder alla personella resurser effektivt.

Ta hjälp med genomlysning och planering

Bemanningsekonomi
Vi erbjuder genomlysning av er bemanningsplanering utifrån era förutsättningar. Alla verksamheter ser olika ut. Vi kartlägger era samlade resurser. Vi går igenom varje boendeenhets bemanning utifrån boendets fysiska förutsättningar, rätt till heltid, lagstiftning m.m.

Boendeplanering
Tillsammans med er kan vi genomlysa er boendestruktur utifrån ett bemanningsekonomiskt perspektiv. Vi kartlägger era boendeplatser i förhållande till behov samt erbjuder verksamhetsnära kunskap kring bemanningsekonomi vid om- eller nybyggnation äldreboende.

Boendesamordning
Genom en kartläggning kan vi optimera processen för en högre beläggningsgrad och ett större resursutnyttjande. Vi genomlyser er in- och utflyttningsprocess och undersöker möjliga förbättringar.

Kontakta Sara Libera för mer information
0709-17 07 38