Är din verksamhet i behov av chefsstöd eller avlastning pga Covid-19?

Kräver situationen förstärkning inom ekonomi, eller är ni kanske i behov av chefsstöd?

Pandemin sätter för närvarande stort tryck på många kommunala verksamheter. Covid-19 bidrar till hög arbetsbelastning och omställning av arbete, samtidigt som frånvaron i organisationen är hög. Konsekvenserna är stora och tillståndet ansträngt i många av landets kommuner. 

Kvalificerat stöd eller backup för att klara en hög arbetsbelastning eller personalbrist

Ensolution bidrar gärna med kompetens och erfarenhet genom att bistå med kvalificerat stöd till ledningen utifrån er organisations behov. Vi kan avlasta och tillfälligt backa upp era ekonomi- och ledningsfunktioner, eller olika chefspositioner. Konsultinsatsen kan se olika ut beroende på situation och ert behov: den kan vara i form av stöd till ekonomifunktionen (antingen det löpande arbetet eller uppföljning och prognosarbete i samband med omständigheterna för Covid-19), vi kan agera stöd för olika ledningsfunktioner, eller så backar vi upp er verksamhet som tillfällig chef.

Ensolutions konsulter har många års erfarenhet inom ledande befattningar och kvalificerat konsultarbete som rör verksamhetsutveckling och ekonomi. Samtliga har verksamhetskompetens inom äldreomsorg, funktionsnedsättning, IFO och utbildning. Områden som vi främst arbetar med är ekonomi, verksamhetsuppföljning, prognoser, omvärldsbevakning, samt strategi- och analysarbete.

Kvalificerat stöd i arbetet med att beräkna merkostnader kopplade till Covid-19, inför ansökan om statsbidrag (Förordning SFS 2020:193)

Inför höstens ansökan om statsbidrag utifrån Förordning SFS 2020:193 (stadsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen Covid-19) kan Ensolution även stödja er kommun i arbetet med att synliggöra direkta kostnader, likaväl som fördyrande omständigheter såsom påverkan i in/utflytt, beläggningsgrad inom SÄBO samt konsumtionsutvecklingen inom hemtjänst. Vi arbetar antingen med metodiken Kostnad Per Brukare (där vi också kan genomlysa del av år) eller med en mer avgränsad kartläggning samt analyser av olika delar av verksamheten – med fokus på konsumtions- och kostnadsutveckling. Allt utifrån era önskemål och behov.

Extrem situation pga pandemin

Sverige har en extrem och snabbt uppkommen krissituation som ligger långt bortom den erfarenhet som vi historiskt samlat på oss. I detta krävande läge kan Ensolution bistå med kompetens och avlasta ledningsfunktioner där det behövs.

Låter det intressant?

Oskar Lannerhjelm berättar gärna mer. Klicka på länken om du vill nå honom via mail.
Du kan också kontakta Oskar via mobilen: 0709-17 04 77

Nätverksdagen för ledningssystems-kunder i Värmland körs digitalt

På grund av rådande situation med covid-19 har vi på Ensolution, i samråd med vår värd Frida Vasiliou i Sunne, beslutat att köra nätverksträffen digitalt.

Eftersom det är stor efterfrågan på att träffas och utbyta erfarenheter bland våra Ledningssystemskunder i Värmland, kör vi som planerat den 5 maj – men över datorn istället för att vi ses i Sunne. Programmet blir ungefär detsamma, men något komprimerat till en förmiddag.

Vi återkopplar med Teams-inbjudan till de som anmält att de kan närvara denna dag.

Maila Anna Ågren om det är något ni undrar över, om ni inte anmält er men har möjlighet att närvara digitalt, eller om någon mer person som behöver länken till mötet.

 

Hur kan kommuner planera för framtiden när det är svårt att veta vad som händer i närtid?

Ensolution bevakar utvecklingen kring Covid -19 och vilka konsekvenser det kan komma att få för socialtjänsten i Sverige

Regeringen har beslutat att tillföra resurser till kommuner och regioner med 22 miljarder. Varje kommun kommer att behöva göra prioriteringar för hur dessa medel ska användas. Vård och omsorg kommer få ökade kostnader till följd av personalbemanning, sjukfrånvaro, introduktion av ny personal, inköp av sjukvårdsmaterial m.m. För kommuner är det nu viktigt att flagga de ökade kostnaderna i bokföringen.

Med hjälp av Kostnad Per Brukare och RS har vi på Ensolution också möjlighet att följa extrakostnaderna och dess påverkan på t.ex. konsumtionen av serviceinsatser inom hemtjänsten.

Det är svårt att planera för framtiden när man inte vet vad som händer i närtid, men vi agerar gärna bollplank om ni vill ha någon att diskutera era frågeställningar med.

Skicka din e-post så kontaktar vi er

 

 

Vi startar upp och genomför projekt som planerat under våren

Ensolution bedriver sin verksamhet som vanligt trots Corona/Covid-19

Vi har goda möjligheter till digitala möten och arbete på distans då det redan är ett arbetssätt vi aktivt arbetar med. Vi har också goda förutsättningar att både påbörja nya projekt och slutföra de inplanerade. Sveriges kommuners ekonomiska utmaningar kvarstår och det är viktigt att inte förändringsarbetet tappar tempo trots den aktuella situationen.

Vi följer löpande myndigheternas rekommendationer och information om Corona/Covid-19, samt gör vad vi kan för att stoppa smittspridningen. Så länge myndigheterna anser att det är okej kommer vi ut till er för att genomföra projekten som planerat.

Kontakta oss om du har några frågor.

 

Nätverksdag för Ledningssystemskunder i Värmland

Ensolution anordnar tillsammans med Sunne kommun en nätverksdag för Värmlandskunder som använder Ensolutions Ledningssystem

Syftet med dagen är framförallt att träffas och knyta kontakter – för att kunna hjälpa och inspireras av varandra.

Datum   5 maj 2020
Ort/Lokal   Storgatan 45, Sunne. IT-enhetens lokaler, nedre plan (Stora sammanträdesrummet)
Tider  09.30 – 15.00.

Vi bjuder på lunch och fika.

Maila för mer info samt program: marknad@ensolution.se

 

Andreas Johansson nominerad till årets entreprenör 2019

På Halmstads Kommuns frukostgala ”Guldmorgon” den 26 februari presenteras vem som äras titeln som “Årets entreprenör 2019”. Andreas Johansson är en av tre nominerade.

Ensolution är stolta över att Andreas Johansson är en av tre som valts ut bland alla kandidater som föreslagits av Halmstadborna. Halmstads näringsliv har en mängd driftiga och kompetenta entreprenörer och kommunen delar årligen ut pris till en eller flera personer som har betytt mycket för det lokala företagets tillväxt och utveckling. Den som får priset ska vara entreprenöriell, nyskapande, visionär och ha förmågan att ständigt se affärsmöjligheter.

Övriga nominerade är i år är:

  • Philip Olsson är hårdrocksbasisten och utvecklingsingenjören från Högskolan i Halmstad som, när en granne klagade på hans musikövningar, uppfann den portabla inspelningsstudion Isovox. Denna har gett namn åt hans företag, rönt stor framgång och erövrat priser.
  • Tekla Acs är designchef och en av kvinnorna bakom träningsklädmärket Aim´n. Tekla och vännen Helena Van tröttnade på färglösa tights och linnen och startade 2013 sitt företag Aim Apparel AB. Idag säljs Teklas designade accessoarer och träningskläder till kvinnor över hela världen och företaget ökar ständigt sin omsättning.

Läs mer om Årets Entreprenör i Halmstad kommun

* Uppdatering: Tekla Acs, Halmstad-tjejen bakom träningskläderna Aim´n – som erövrat hela världen och därmed haft en enorm tillväxt de senaste åren – fick ta emot utmärkelsen Årets entreprenör i Halmstads kommun 2019. Vi gratulerar till framgångarna och utmärkelsen!

Rivstart på 2020 med HSL-konferens och nätverksträff i Jämtland

Ensolution går in i 2020 med fullt fokus på kommunal verksamhet!

Varje år väntar en arbetsintensiv och intressant vår, så även i år. Ekonomiutdrag och brukarstatistik har börjat rulla in och analyser förbereds för dessa kommuner. Det börjar också dra ihop sig för inrapportering av räkenskapssammandraget. Några av våra konsulter har fullt upp med att hjälpa kommuner bli klara med denna i tid för inrapportering i mars.

Under årets första veckor rivstartade vi också med två events; medverkan på nätverksträff för Jämtlands län samt att vi arrangerade konferens för Hälso- och sjukvårdskunder.

14-15 januari, Nätverksträff för socialförvaltningarna i Jämtland

medverkade när sex av Jämtlands kommuner träffades i Krokom. Bland annat presenterade han resultatet från analyser av verksamheter under socialtjänsten  i Östersund, Härjedalen, Åre och Krokoms kommuner. 

Kommunerna i länet har stora skillnader sinsemellan – både när det gäller vilka insatser som görs för individer samt hur stora kostnaderna blir per brukare. Förhoppningen är att man ska dra lärdomar av varandras sätt att arbeta och kunna leverera bättre service till lägre kostnad.

Länk till artikel i Länstidningen Östersund

17 januari, HSL-konferens i Göteborg

Konferensens fokus var uppföljning, analys och jämförelse av kommunal hälso- och sjukvård, att visa resultat från projekt som genomförts under 2019 och att dela erfarenheter med varandra.

Vi hade också glädjen att presentera Marianne Lillieberg, Funktionschef Hälso- och sjukvård på Socialförvaltningen, i  Jönköpings kommun. Marianne berättade hur man gått tillväga när Region Jönköping växlade över hemsjukvården 2013.

Inom ramen för uppföljning och jämförelse av kommunal hälso- och sjukvård gjorde Jönköping en omfattande mätning av ca. 4000 patienter inom samtliga områden, nedbruten i olika team. Marianne Lillieberg gav exempel på hur materialet har använts för att utvärdera verksamheten. Vilka faktorer kan t.ex. ha präglat nivån av insatser och patientmix?

Under dagen berättade Andreas Johansson och Rikard Stenvall även om nyheter i modeller samt de nya analyser som vi arbetat med.

  • Hur kan vi samla in patienter med behov koordination/samordning?
  • Hur kan materialet användas för resursfördelning?
  • Utvärdering av undersköterskeorganisationen?
    m.m.

Dagen avslutades med en givande workshop kring framtida behov och utmaningar.

Vi besöker gärna er kommun

Självklart anordnar vi gärna fler nätverks- och kundträffar för att diskutera era regionala utmaningar. Intresserad?

God fortsättning!

Vilka utmaningar kan vi hjälpa er med under 2020?

På nyårsafton firade vi inte bara ett nytt år, utan även ett nytt decennium!
Det kändes lite extra vemodigt, men också spännande. Vi kommer nog alltid minnas 2010-talet för den stora flyktingströmmen och de utmaningar som Sveriges kommuner ställdes inför i samband med det. En del utmaningar, som exempelvis flyktingströmmen, är svåra att förutsäga men oavsett vad som händer har vi ambitionen att hitta lösningar på de utmaningar som kommuner ställs inför under nästa decennium.

Ensolution går in i 2020 med fullt fokus på kommunal verksamhet! Under året som gått har vi anställt spetskompetens och vidareutvecklat våra verktyg för att möta era framtida behov på ett ännu bättre sätt.

Vilka som blir era och våra utmaningar under de närmaste tio åren kan vi bara sia om, men utmaningarna kommer förmodligen att handla om den växande skaran äldre och den minskande skaran personer i arbetsför ålder, och vilka krav det ställer på de ekonomiska ramarna.

Många av dessa problem är vi dock övertygade om att man kan komma tillrätta med genom att fokusera på resursfördelning, ha en god bemanningsekonomi, arbeta med åtgärder för förbättrad ekonomi samt ha kvalificerade underlag såsom kvalitetssäkrad verksamhetsstatistik. Planering är viktigt, liksom kontinuerliga genomlysningar av såväl socialtjänstens verksamheter som skola/förskola.

Ensolution har lång erfarenhet av att stötta kommuner med såväl resursfördelning som förbättrad bemanning i förhållande till brukarnas behov. Bl.a. med hjälp av vårt verktyg för behovsbedömningar; KUBEN, som ger kommuner bättre förutsättningar att resursfördela och bemanna på ett kostnadseffektivt sätt. Under de senaste åren har KUBEN utvecklats till att gälla flera olika verksamheter och idag består KUBEN av fyra moduler inom följande områden; Äldreomsorg, Omsorg för funktionsnedsatta, Hälso- och sjukvård samt Skola.

Till det nya decenniet tar vi också med ett enormt intresse kring vår metod för uppföljning av kommunal hälso- och sjukvård, som vi växlat upp under 2019. Under året har metoden utvecklats och nu är det exempelvis möjligt att beräkna kostnader för den gradvisa förskjutningen av utförandet av vården, där kommunerna utför allt mer avancerad hemsjukvård. Under hösten har det startats upp en mängd nya projekt i både stora och mindre kommuner. 2019 avslutades med avtal med hela Göteborg Stad, ett avtal som vi är extra stolta över och som vi nu lägger upp planerna inför. Det kommer att bli en unik mätning av kommunal svensk hälso- och sjukvård.

Inför 2020 har Ensolution rustat med resurser för att möta era verksamheters framtida behov och utmaningar. Våra konsulter möter det nya året och decenniet med mycket positiv entusiasm och träffar er gärna för att diskutera lösningar på er unika situation.

 

God fortsättning!
Önskar konsultvännerna på Ensolution

 

Göteborgskontoret söker ekonom med kunskap och erfarenhet av offentlig verksamhet. Är det du?

Vi söker nu Ekonom som snabbt kan komma in i rollen som konsult med inriktning mot kostnadsanalys och verksamhetsutveckling inom främst socialtjänst. Du har siffersinne och datorvana (särskilt Excel), en förståelse för verksamhetssystem, och ett intresse för databehandling och analys.

Hos oss hamnar du i ett litet flexibelt företag med korta beslutsvägar där du har stor möjlighet att påverka verksamheten, din egen arbetssituation och utveckling. Vi tror på frihet under ansvar och söker självständiga personer med integritet, kreativitet, nyfikenhet och driv. Hos oss får du snabbt komma in och ansvara för hela processen från utveckling och försäljning till genomförande och uppföljning.

Vi är opretentiösa människor som värderar samverkan och omtänksamhet. Detta gäller både kontakten med våra kunder och mellan medarbetare. Här finns ingen intern konkurrens, inga vassa armbågar, ingen ”up-or-out”-mentalitet; Vi lyckas tillsammans!

Placeringsort är Göteborg men du förväntas kunna resa i hela landet för att arbeta hos kund och delta i aktiviteter så som konferenser, seminarier, analysdagar och workshops.

Kvalifikationer
Du har förmodligen 3-8 års erfarenhet från aktuell verksamhet, antingen som anställd eller som konsult. Du har sannolikt jobbat som ekonom eller controller i en kommun eller stadsdel eller som konsult med motsvarande innehåll. Du har relevant utbildningsbakgrund inom ekonomi/förvaltning och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Vi vill att du ska kunna bistå övriga konsulter i analys, presentation och försäljning med förankring i ovan nämnda erfarenhet från kommunal verksamhet. Det är därför viktigt att du har både djup och bred kunskap om kommuner och socialtjänst. En stor fördel är ett gott kontaktnät och gott renommé hos kommunerna i Göteborsområdet.

Du har hög social kompetens, är prestigelös och litar fullt ut på din egen förmåga. Du är utvecklingsbenägen och arbetar på lång sikt, vilket bidrar till att du ser din egen personliga utveckling som en del av företagets framtid. Vi ser gärna att du också ser värdet av att utveckla och sälja in vårt erbjudande till kund.

Övrigt
Ensolution har ett starkt samhällsengagemang. Vi har ett genuint intresse för utveckling och effektivisering av offentliga sektorn, samt bred kunskap och lång erfarenhet av offentliga såväl som privata verksamheters behov och problematik. Vi brinner för att hjälpa verksamheterna till effektivt resursutnyttjande, som skall främja varje enskild individ – såväl brukare/patient, som personal och kommuninvånare. Genom verksamhetskunskap och engagemang skapar vi samhällsnytta.

Om du vill arbeta på ett mindre bolag med stora tillväxtambitioner. Om du är prestigelös, nyfiken och driven. Då kan detta vara jobbet för dig.

Välkommen med din ansökan
Skicka in din ansökan bestående av CV och personligt brev via mercuriurval.se (Ref.nr SE-13979) senast 9 februari. Urval löpande. Har du frågor om tjänsten kontakta gärna Jonas Bengtsson på Mercuri Urval 0709-69 01 65 för mer information.

God Jul och Gott Nytt 2020!

Ensolution önskar er alla en riktigt god jul och fint avslut på året. Vi ser fram emot ett nytt fantastiskt år tillsammans med er, det första i ett nytt decennium – spännande och roligt.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!