Ensolution hälsar Jimmie Samuelsson välkommen!

Jimmie Samuelsson kommer närmast från en roll som controller för barn- och ungdomsnämnden i Järfälla. Han har en gedigen arbetslivsbakgrund och en magister i företagsekonomi med inriktning mot redovisning och revision. Han är ett efterlängtat tillskott till Stockholmskontoret där han kommer arbeta som konsult, i första hand inriktad mot socialtjänst, vård och omsorg, samt skola och utbildning.

 

”Det här känns toppen! Jimmie är precis vad vi behöver nu när vi växer starkt i Stockholmsregionen med många projekt inom kostnads- och insatsanalys. Jimmie är skarp och driven, och han har ett genuint engagemang för att utveckla offentlig sektor. Dessa egenskaper tillsammans med hans kompetens gör mig övertygad om att han kommer bli mycket uppskattad ute i kommunerna.” säger Pontus Fryk, regionchef på Stockholmskontoret.

 

”Mina förhoppningar som nyanställd är att få komma in i en dynamisk arbetsmiljö där vi arbetar nära våra kunder med ett starkt fokus på kvalitet och service. Mitt långsiktiga mål är att bidra till att utveckla och framförallt förbättra förutsättningarna för landets kommuner samt vara en engagerad och inspirerande kollega.” säger Jimmie.

 

Jimmie börjar på Ensolution den första november.

Underskott, effektiviseringar, ökade kostnader och risk för återbetalning av statsbidrag inom skolsidan

Alla kommuner står inför en framtida utmaning

Dagligen läser vi i media och olika rapporter om ökade kostnader, effektiviseringar, utmaningar – nu och framöver inom skolan.

Hur ska kommunerna klara att leverera en kvalitativ och likvärdig skola med begränsade resurser? Hur ska de kunna garantera en effektiv och transparant uppföljning av verksamheten? Hur ska kommunerna objektivt kunna bedöma resursernas omfattning? Hur ska kommunerna kunna skapa förutsättningar för en likvärdig resursfördelning inom sina verksamheter. Hur ska resurserna räcka till skolan framöver? Kommer kommunen att kunna behålla statsbidrag till skolan?

Här kan Ensolution hjälpa er kommun – genom objektiva och transparenta uppföljningar, analyser av kostnadsnivåer och prognoser framåt, men även genom beräkningar för att säkerställa statsbidrag. Vi har nyligen genomfört beräkningar hos flera olika kommuner för att säkerställa statsbidrag.

Ensolution arbetar uteslutande för att kommuner ska ha en hög kostnadseffektivitet, med bibehållen eller ökad kvalitet.

Intresserad av hur vi kan hjälpa er verksamhet?
Kontakta
Mattias Wald
0709 -17 05 94

Kostnader och förväntningar på effektiviseringar i fokus på årets socialchefsdagar!

Så här timmarna efter att vi nu lämnat Umeå och socialchefsdagarna för i år, kan vi konstatera att det finns ett stort behov bland landets socialchefer, att hitta vägar framåt för att hantera förväntningarna på effektiviseringar både på kort och lång sikt.

Vi känner oss både stolta och hedrade över den efterfråga som vi upplevt kring det stöd och de tjänster som Ensolution erbjuder. Via våra befintliga uppdrag vet vi att de bidrar och ger svar på många frågor som uppstår då kostnadsreduceringar diskuteras.

Till exempel kan vi via Kostnad Per Brukare (KPB) svara på:

  • Har vi rimliga budgetförutsättningar?
  • Varför har vi den nettokostnadsavvikelse som vi har?
  • Vilka verksamheter och insatser kostar mer än vad man kan förvänta sig jämfört med andra liknande kommuner?
  • Kommer våra riktade åtgärder ge önskvärd effekt sett ur ett ekonomiskt perspektiv?

Maila om du har frågor som du vill få svar på!

Tack för fina dagar i Umeå!

 

 

Stort intresse kring metod för kommunal hälso- & sjukvård

Flera kommuner har behov av bättre analyser för att kunna ta tillvara på förbättringsmöjligheter i verksamheten. Med detta som grund har vi tillsammans med utvalda kommuner utvecklat en metod för uppföljning av kommunal hälso- och sjukvård. Metoden har därefter vidareutvecklats och nu är det exempelvis möjligt att beräkna kostnader för den gradvisa förskjutningen av utförandet av vården där kommunerna utför allt mer avancerad hemsjukvård.

Underlaget kan användas i en faktabaserad dialog med regionen. Övriga analyser kan t.ex. ge svar på spridningen av kostnaden per patient, vilka typer av insatser som personalen utför, hur mycket direkt tid legitimerad personal har med sina patienter, i vilken omfattning olika typer av insatser delegeras eller fördelas, samt kostnad per timme och per patient. Metoden får stor uppmärksamhet, den har tagits emot väl och nya kommuner ansluter sig kontinuerligt. Under hösten startas det upp en mängd nya projekt, både i stora och mindre kommuner. Först ut är Laholm, Oskarshamn och Jönköping.

Intresserad, och vill veta mera?
Kontakta Andreas Johansson

Program för vår kundträff 17 okt 2019

Den 17 oktober har du chansen att träffa oss och andra användare av Ensolutions kvalitetsledningssystem

Precis som förra året har vi bokat Waterfront Congress Center vid Centralstation. Nära och bra för alla som reser till/från Stockholm denna dag. Vi planerar en heldag med presentationer, möjlighet att utbyta erfarenheter kommuner emellan samt nätverka och inspireras av varandra. Programmet ser du nedan.

Agenda

09.00 – 09 30  Registrering, kaffe & smörgås

09.30 – 09.45  Inledning

09.45 – 10.15  Supporten informerar

10.15 – 10.45  Ensolutions erfarenhet av processarbete i kommunala verksamheter

10.45 – 11.45  Kundpresentation: Pajala kommun

11.45 – 13.00  Lunch

13.00 – 14.00  Rundabordsdiskussion och erfarenhetsutbyte

14.00 – 14.30  Kundcase: Hylte kommun

14.30 – 15.00  Fika

15.00 – 16.00  Riskanalysen – ett hjälpmedel att få PDCA-hjulet att snurra

 

Datum torsdagen den 17 oktober 2019
Tid 9.00 – 16.00  (fika och lunch ingår)
Lokal Waterfront Congress Center, Stockholm (vid Centralstation)

 

Vi hoppas att du har möjlighet att komma!

Anmäl dig nedan, om du inte redan föranmält dig.

Kundträffen är kostnadsfri men vid anmälan utan deltagande utgår en no-show-avgift om 499 kr (exkl. moms)

Anmälan till användarträff Kvalitetsledningssystem

Vi söker ekonom med hjärta för social välfärd till vårt kontor i Göteborg. Är det du?

Konsult med flerårig erfarenhet av arbete inom kommun med fokus på vård och omsorg sökes omgående till vårt kontor i Göteborg. Vi söker dig som snabbt kan komma in i rollen som konsult med inriktning mot kostnadsanalys och verksamhetsutveckling inom främst socialtjänst men med stora möjligheter att utvecklas i konsultrollen över tid.

Till de huvudsakliga arbetsuppgifterna hör insamling och bearbetning av data, utförande av kostnadskalkyler, verksamhetsgenomlysningar, analys och sammanställning av material, samt muntlig och skriftlig presentation. Detta kräver siffersinne och datorvana (särskilt Excel), en förståelse för verksamhetssystem, och ett intresse för databehandling och analys. Du bör också vara social, driven, orädd och nyfiken.

Du har förmodligen 3-8 års erfarenhet från aktuell verksamhet, antingen som anställd eller som konsult. Du har förmodligen jobbat som ekonom eller controller i en kommun eller stadsdel eller som konsult med motsvarande innehåll. Du har relevant utbildningsbakgrund inom ekonomi/förvaltning och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Vi vill att du ska kunna bistå övriga konsulter i analys, presentation och försäljning med förankring i ovan nämnda erfarenhet från kommunal verksamhet. Det är därför viktigt att du har både djup och bred kunskap om kommuner och socialtjänst. En stor fördel är ett gott kontaktnät och gott renommé hos kommunerna i Göteborgsområdet.

Placeringsort är Göteborg men du förväntas kunna resa i hela landet för att arbeta hos kund och delta i aktiviteter så som konferenser, seminarier, analysdagar och workshops. Vi ser gärna att du också ser värdet av att utveckla och sälja in vårt erbjudande till kund.

Vad får du?

Hos oss hamnar du i ett litet flexibelt företag med korta beslutsvägar där du har stor möjlighet att påverka verksamheten, din egen arbetssituation och utveckling. Vi tror på frihet under ansvar och söker självständiga personer med integritet, kreativitet, nyfikenhet och driv. Hos oss får du snabbt komma in och ansvara för hela processen från utveckling och försäljning till genomförande och uppföljning.

Vi är ett litet kontor som stöttar varandra i projekt och andra arbetsuppgifter. Vi är opretentiösa människor som värderar samverkan och omtänksamhet. Detta gäller både kontakten med våra kunder och mellan medarbetare. Här finns ingen intern konkurrens, inga vassa armbågar, ingen ”up-or-out”-mentalitet; Vi lyckas tillsammans!

Ta kontakt med regionchef Paula Örn om du vill veta mer om oss på Ensolution och dina möjligheter här!

 


Jobbansökan

  • Exempelvis Linkedinprofil
  • Dra filer hit eller

 

Ensolutions affärsområde landsting/region går samman med Prodacapo

Under våren har Ensolution beslutat att låta affärsområde landsting/region gå samman med Prodacapo, som ingår i Logexkoncernen. Detta ger Ensolution AB möjlighet att kraftsamla sina resurser på utveckling av kommunala verksamheter, samtidigt som våra kunder inom landsting/region erbjuds större möjligheter till utveckling.

–          Detta är en naturlig del i Ensolution ABs strategiska utveckling som vänder sig till landets kommuner. Vi har länge haft en ambition att vidareutveckla erbjudanden och produkter till kommunala verksamheter, nu kan vi satsa helhjärtat på detta, säger Andreas Johansson, styrelseordförande på Ensolution AB. Förändringen innebär att vi nu erhåller resurser för vår egen produktutveckling såsom KUBEN samt att vi fortsätter att bredda våra kommunövergripande erbjudanden samt erbjudanden inom barn- och utbildningsverksamheten.

–          Det här känns väldigt spännande, säger Fredrik Berns och Marcus Lindvall, tidigare seniorkonsulter på Ensolutions affärsområde Sjukvård, som tillsammans med sin kollega Simon Lundin kommer att följa med till den nya organisationen. Med Prodacapo:s och därmed också LOGEX Group:s organisation och utvecklingskraft i ryggen kommer vi nu att kunna hjälpa våra kunder på ett ännu bättre sätt. Prodacapo ingår i LOGEX Group som levererar lösningar till hälso- och sjukvården både i Sverige och internationellt. LOGEX Group har en bred produktportfölj med lösningar som hjälper verksamheter att följa patientens resa genom vården och ger möjlighet att mäta och följa upp kvalitets- och kostnadsutfall.

Ensolution AB fortsätter sitt arbete med Sveriges kommuner som tidigare. För dig som är befintlig kund av Ensolutions lösningar inom landsting och regioner kommer det mesta att vara som vanligt. Du kommer även i fortsättningen att ha Fredrik, Marcus eller Simon som din kontaktperson och de nås på sina vanliga telefonnummer. Dock har de nya e-postadresser (se nedan). Du kommer att kunna fortsätta använda dina befintliga produkter och få support som tidigare.

Kontaktuppgifter

Andreas Johansson                                                        Fredrik Berns
andreas.johansson@ensolution.se                                   fredrik.berns@prodacapo.com
Telefon: 0709 90 00 30                                                      Telefon: 070 917 97 71

Marcus Lindvall                                                               Simon Lundin
marcus.lindvall@ivbar.com                                               simon.lundin@prodacapo.com
Telefon: 070 917 97 72                                                        Telefon: 070 917 35 37

 

Om Ensolution AB

Ensolution erbjuder företag och organisationer i både privat och offentlig sektor kvalificerad rådgivning och tjänster inom verksamhetsutveckling. Till våra mer standardiserade koncept hör exempelvis kostnadskalkylering, processkartläggning, ledningssystem, resursfördelningssystem och verksamhetsgenomlysning. Vi erbjuder även helt skräddarsydda upplägg utifrån kunders specifika behov.

Om Ensolution – Affärsområde sjukvård

Ensolution har i mer än tjugo år utvecklat och levererat IT-lösningar och tjänster till skandinavisk hälso- och sjukvård. Affärsområdet sjukvård erbjuder lösningar i huvudsak inom tre olika områden: KPP, produktkalkyler inom sjukvård samt Johns Hopkins ACG®.

Ensolutions erbjudande för ACG® ger både en grupperingsmodell och ett IT-system som möjliggör effektiv analys av processer, diagnoser, patienter och resurser. Johns Hopkins ACG® utgörs av tre olika pelare: metodik, konsultstöd och IT-stöd.

Ensolution har även erbjudit stöd och verktyg för priskalkyler inom Medicinsk diagnostik då kostnadseffektiv medicinsk diagnostik av god kvalitet är nödvändig för att uppnå mål och budget. Genom Kostnad Per Patient (KPP) har Ensolution även erbjudit ekonomisk uppföljning på processnivå.

 

Om Prodacapo

Prodacapo tillhandahåller IT-lösningar för hälso- och sjukvården som hjälper verksamheten att följa patientens resa genom vården och ger möjlighet att mäta och följa upp kostnadsutfall. Det ger kunderna en bra grund för optimering och processförbättring för att förbättra det medicinska utfallet och patienternas upplevelse av vården.

Prodacapo har en marknadsledande position i Finland, Sverige och Norge samt en stark närvaro i Storbritannien.

 

Om LOGEX Group

2018 gick bolagen LOGEX, Ivbar och Prodacapo samman och bildade LOGEX Group för att erbjuda den europeiska hälso- och sjukvården ledande IT-stöd inom avancerad kostnads- och kvalitetsanalys.

Produkterna ger kunderna djupa insikter i sina processer, hälsoutfall och kostnader inklusive möjlighet till avancerad analys och jämförelse på regional, nationell och internationell nivå. Därigenom får både beställare och utförare bättre förutsättningar att förbättra det medicinska resultatet och optimera sin resursanvändning.

Vi ses på Socialchefsdagarna i Umeå, 25-27 sept

Du har väl anmält dig till Socialchefsdagarna i Umeå?

Kom förbi och träffa oss!

Eller varför inte ta chansen att försäkra dig om ett samtal?

Vi har fyra personer på plats i monter 214: Ensolutions grundare Andreas Johansson, VD Karin Lundgren, affärsstrateg Oskar Lannerhjelm och seniorkonsult Fredrik Markstedt.

Ja, jag vill boka ett möte med Ensolutions konsulter!

 

Karin Lundgren

VD/Regionchef

 

 

 

 

 

Andreas Johansson

Grundare/Styrelseordförande

 

 

 

 

 

Oskar Lannerhjelm

Affärsstrateg

 

 

 

 

 

Fredrik Markstedt

Seniorkonsult

Mattias Wald vidareutvecklar Ensolutions erbjudanden för utbildningssektorn

Mattias Wald är Civilekonom med inriktning på ekonomistyrning och strategi. Under sina 17 år inom kommunala verksamheter har hans fokus legat på just ekonomi och styrning, och framförallt inom utbildningssektorn. Närmast kommer Mattias från Landskrona stad där han haft flera olika roller inom staden – controller, chef för ekonomi och planeringsavdelning, förvaltningschef för utbildningsförvaltningen samt processledare inom styrning och ledning. Under tiden har Mattias haft kompletterande uppdrag, bland annat utveckling av ekonomistyrning på både förvaltningsnivå och staden.

” Jag brinner för att utveckla verksamheter, att få resurserna att räcka längre och att driva kvalitetsutvecklingen framåt genom effektivare resursnyttjande. Framöver har offentliga sektorn en tuff utmaning; fler ska använda välfärden, samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna är tuffare. Jag ser det som en spännande utmaning, där jag hoppas vara med och göra skillnad. För att kunna driva kvalitetsutveckling, är det viktigt att systematiskt också ta reda på var man befinner sig, ha koll på den ekonomi man har och vad insatta resurser ger för effekt.”, säger Mattias Wald.

“Dessutom delar jag Ensolutions grundvärdering – att vilja vara med och göra skillnad. Jag ser mycket fram emot att kunna skapa värde för både befintliga och nya kunder”, fortsätter Mattias.

”Det ska bli oerhört roligt att se utvecklingen av våra erbjudanden mot utbildningssektorn under det kommande året. Det ska också bli spännande att se hur Mattias erfarenhet och kompetens kommer att bidra till utveckling av företagets övriga projekt. Jag tror att han är helt rätt person på rätt plats, och han kommer ha en given roll i såväl team som företag”, säger Karin Lundgren, VD, och regionchef Halmstad

 

Efter praktikplats och VFU anställs Erica som konsult i Halmstad

Erica Johnsson har nytagen examen från Högskolan i Halmstad. Under sina studier på Affärssystemsprogrammet har hon praktiserat på Ensolution vid två tillfällen; dels under andra årets praktik, dels utförde hon tredje årets VFU på Ensolution. Affärssystemsprogrammet är en utbildning som kombinerar ekonomi med systemvetenskap, och många av Ensolutions konsulter har bakgrund från detta program.

“Under utbildningen har jag bland annat fått kunskap om verksamhetsutveckling, ekonomistyrning, business intelligence, affärsmodeller, förändringsarbete och projektledning. Genom detta har utbildningen gett mig en bra grund inom informatik och företagsekonomi.” berättar Erica Johnsson.

“Under mina tre år på Högskolan i Halmstad har jag fått möjlighet att arbeta med Ensolution i två omgångar. Dels genom ett verksamhetsprojekt och dels genom att jag utförde min verksamhetsförlagda utbildning hos Ensolution. För mig är det viktigt att genom mitt arbete skapa skillnad för individer och bidra till en positiv samhällsutveckling, vilket är det som Ensolution gör. På Ensolution har jag fått ta del av deras unika verktyg som verkligen kan göra skillnad, och det blir lärorikt och roligt att få arbeta med dessa inom en verksamhet som stöttar samhälle och individ”, fortsätter Erica.

“Det skall blir roligt att följa Erica på Ensolution. Eftersom jag själv har gått den tidigare versionen av Affärssystemsprogrammet vet jag att hon kommer ha stor nytta av utbildningen. Ensolution har ett gott samarbete med Högskolan och det är extra roligt när student och företag skapar tycke för varandra och det kan fortsätta till en anställning. Varmt välkommen till oss på riktigt, Erica!” Karin Lundgren, VD samt regionchef i Halmstad

Erica Johnsson börjar sin tjänst på Ensolution efter semestern.
Vi önskar henne varmt välkommen som anställd!