Christoffer Essman: “Jag får bidra på ett meningsfullt sätt”

Namn: Christoffer Essman

Utbildning: Masterexamen i offentlig förvaltning, med inriktning på ledning och styrning

Viktigast på jobbet: Utmanande arbetsuppgifter

På fritiden: Vänner, resor och träning

 


”Att arbeta med flera olika projekt parallellt är väldigt givande och ger mig en bred palett av erfarenheter och kunskaper”


 

Varför sökte du jobb som konsult på Ensolution?

Ensolution har ett starkt samhällsengagemang och medarbetarna strävar efter att bidra till en positiv utveckling i offentlig sektor. Jag delar detta engagemang och är väldigt intresserad av frågor som berör verksamhets- och organisationsutveckling inom offentlig verksamhet. Jag såg därför en möjlighet att bidra med min erfarenhet och utbildningsbakgrund på ett meningsfullt sätt som skapar samhällsnytta.

 

Hur ser en typisk dag ut för dig?

Som managementkonsult arbetar jag i projektform. Det kan handla om allt från mindre analysprojekt på några dagar till större kalkylerings- eller processkartläggningsprojekt som kan vara i flera månader. Vanligtvis arbetar jag med en handfull projekt samtidigt där projektens innehåll, vilka jag arbetar med, och vilken roll jag innehar, varierar. Under en och samma dag kan jag därför t ex arbeta med prognostisering av det framtida kostnadsläget i en verksamhet; projektleda ett införande av ett ledningssystem; samt beräkna viktiga nyckeltal till underlag för framtida verksamhetsstyrning.

 

Vad ser du för utmaningar i jobbet?

Att arbeta med flera olika projekt parallellt är väldigt givande och ger mig en bred palett av erfarenheter och kunskaper, men det ställer också stora krav på planering och deadlines. Det är viktigt att kunna planera och hålla flera bollar i luften samtidigt.

 

Vad tycker du är viktigt för att du ska trivas på jobbet?

För mig är utmanande arbetsuppgifter och en god stämning där kollegor uppmuntrar varandra att dela med sig av sina kunskaper viktigt. På så vis kan vi lära av varandra på ett sätt som ger fantastiska resultat för kunden.

 

När har du som roligast på jobbet?

När jag får möjlighet att lära mig nya saker och lyckas leverera goda resultat. Extra roligt är det när mina gamla erfarenheter kommer till nytta hos nya kunder.

 


”Jag såg en möjlighet att få bidra med min erfarenhet och utbildningsbakgrund på ett meningsfullt sätt som skapar samhällsnytta”


 

Vilka kvaliteter värdesätter du mest hos dina nuvarande medarbetare?

Att de är väldigt kreativa, lyhörda och prestigelösa. De har alla en unik uppsättning erfarenheter och förståelse för varje projekt, så vi hjälper ofta varandra lista ut vad som krävs för att kunder ska få det de verkligen behöver.

 

Vad tycker du är största fördelen med att arbeta som konsult på Ensolution?

Möjligheten att arbeta med en så stor variation av projekt och kunder, där mitt intresse för verksamhets- och organisationsutveckling bidrar till att få göra skillnad för samhälle och individ.

 

Vad tycker du om att göra när arbetsdagen är över?

När min arbetsdag är över spenderar jag gärna tid med vänner och familj, reser eller tränar. Det är minst lika viktigt att ha målsättningar för god hälsa och träning i vardagslivet som för prestationer i arbetslivet!

 

Har du något råd till framtida arbetskamrater?

Avsätt tid för en bra planering med en rimlig tidsplan, på så sätt undviker du mycket onödig stress. Sätt upp mål för dagen och prioritera utifrån dem, det hjälper dig att fokusera på det som är viktigt. Våga tänka annorlunda och fråga dina kollegor om du känner dig osäker.


Jobbansökan

  • Exempelvis Linkedinprofil
  • Dra filer hit eller

 

Josefine Freij: “Stort engagemang för kunder och deras behov”

Namn: Josefine Freij

Utbildning: Civilekonom, med inriktning på ekonomistyrning

Viktigast på jobbet: Möjlighet till egen utveckling och intressanta och drivna kollegor

På fritiden: Familjen

 


”Varje dag genomsyras av engagemanget för mina kunder och deras behov”


 

Varför sökte du jobb som konsult på Ensolution?

Jag hade själv arbetat som anställd controller i ett par kommuner och inom olika verksamhetssektorer och var redo för en ny utmaning. Jag sökte en situation där jag kunde bidra till verksamhetsförbättringar och samhällsnytta. I mina första kontakter med Ensolution förmedlades bilden av en företagskultur som jag mycket gärna ville bli en del av.

 

Hur ser en typisk dag ut för dig?

Dagarna är mycket olika. Ena dagen är jag ute hos en kund och pratar om deras behov och hur vi kan stötta dem; nästa dag är jag på kontoret och arbetar i flera olika projekt; tredje dagen är jag ute hos en kund och håller en slutpresentation; fjärde dagen följer jag med till en kollegas kund för att bidra med min kompetens; femte dagen har jag intervjuer med verksamheten ute hos en annan kund. Det som genomsyrar varje dag är engagemanget för mina kunder och deras behov.

 

Vad ser du för utmaningar i jobbet?

Att ständigt vara på tårna och skapa bra relationer till befintliga och potentiella kunder. Att erbjuda kunderna rätt stöd och analyser i rätt läge. Att vara kreativ och nyttja min egen och mina kollegors samlade kompetens för att utveckla våra metoder och analyser för att finna smarta vägar till ännu bättre resultat för våra kunder.

 

Vad tycker du är viktigt för att du ska trivas på jobbet?

Stimulerande arbetsuppgifter där jag ges möjlighet till egen utveckling, samt intressanta och drivna kollegor i en god arbetsmiljö.

 

När har du som roligast på jobbet?

När jag har arbetsintensiva perioder med bra möten där jag känner att jag mött förväntningarna hos kund. När jag har varit ute hos kund i flera dagar och kommer ”hem” till kontoret och möts av mina kollegor. Dessa dagar, när vi är flera på kontoret samtidigt, som värnar om varandra, jobbar sida vid sida, och har riktigt skojigt tillsammans, är absolut roligast och värmer samtidigt hjärtat.

 


”Våga applicera dina tidigare erfarenheter i projekten – alla idéer är välkomna”


 

Vilka kvaliteter värdesätter du mest hos dina nuvarande medarbetare?

Kompetensen, drivet och engagemanget. Men förmågan att tänka som ett lag kring kunder och deras behov, samt att se varandra både som kollegor och individer, är minst lika viktigt.

 

Vad tycker du är största fördelen med att arbeta som konsult på Ensolution?

Att jag själv är med och skapar spännande arbetsuppgifter i ett engagerat team!

 

Vad tycker du om att göra när arbetsdagen är över?

Leka med mina barn, laga god mat och titta på någon trevlig serie. Jag försöker även få till några träningspass per vecka då jag gärna springer en runda utomhus.

 

Har du något råd till framtida arbetskamrater?

Våga applicera dina tidigare erfarenheter i projekten – alla idéer är välkomna.

Fråga en kollega om du fastnar i något – vi är aldrig längre än ett telefonsamtal bort och vi försöker alltid göra vårt bästa för att hjälpa till.

 


Jobbansökan

  • Exempelvis Linkedinprofil
  • Dra filer hit eller

 

Anna Ågren: “Alla är generösa med sin kompetens”

Namn: Anna Ågren

Utbildning: Jur kand

Viktigast på jobbet: Utmanande arbetsuppgifter

På fritiden: Böcker, sommarstugan och träning

 


 ”Mina medarbetare är generösa med att dela med sig av sin kompetens och är nyfikna på min”


 

Varför sökte du jobb som konsult på Ensolution?

Jag hade jobbat i många år i olika roller inom Göteborgs stad och såg möjligheten att vidga mina vyer och få inblick i hur andra kommuner som har andra förutsättningar arbetar. Samtidigt skulle jag också kunna dra nytta av min erfarenhet från olika verksamhetsområden inom kommunal verksamhet.

 

Hur ser en typisk dag ut för dig?

Det kan vara väldigt olika, men ofta är jag på besök hos en kund. Det kan handla om att träffa en ledningsgrupp eller en lokal projektledare för att planera ett uppdrag. Jag kan också vara där för att intervjua personal eller leda en workshop. Andra dagar kan jag sitta på kontoret, gå igenom insamlat material och analysera det. Jag skriver rapporter och förbereder kommande möten.

 

Vad ser du för utmaningar i jobbet?

En utmaning som jag också ser som min viktigaste uppgift är att göra det självklara synligt, att få kunden att se sina möjligheter och sin potential till förbättring. Ofta handlar det om att översätta de ibland ganska teoretiska analyserna av kundens problem till något som är påtagligt och hanterbart för dem att utveckla och förbättra.

 

Vad tycker du är viktigt för att du ska trivas på jobbet?

Att vi som jobbar tillsammans har en positiv attityd till varandra och till våra kunder. Det är också viktigt för trivseln att ha roligt ihop med sina arbetskamrater även utanför själva arbetet. För mig är det viktigt att bygga och ha relationer till mina arbetskamrater som håller även i stressiga perioder.

 


”Jag lär mig något nytt varje dag!”


 

När har du som roligast på jobbet?

Något av det roligaste jag vet är när man är ute hos en kund, vi har arbetat tillsammans, och kunden har fått en aha-upplevelse. Då känner man att man bidragit till något som innebär att kunden kan använda sina resurser på ett bättre sätt.

 

Vilka kvaliteter värdesätter du mest hos dina nuvarande medarbetare?

Alla mina arbetskamrater har något som de kan och är duktiga på och som jag inte kan. Det jag värdesätter mest är när mina medarbetare är generösa med att dela med sig av sin kompetens och är nyfikna på min.

 

Vad tycker du är största fördelen med att arbeta som konsult på Ensolution?

Att det är ett litet, men växande företag. Det är nära till alla nivåer och funktioner i företaget, samtidigt som företaget, och därmed också mina arbetsuppgifter, är i ständig förändring och utveckling.

 

Vad tycker du om att göra när arbetsdagen är över?

Att träffa min familj och mina vänner. Jag läser böcker och är med i en bokcirkel. Jag har några vänner som träffas och provar viner. För att må bra tränar jag också ett par dagar i veckan.

 

Har du något råd till framtida arbetskamrater?

Ta vara på de möjligheter till egen utveckling du har på Ensolution. Här finns mycket kompetens och olika erfarenheter. Jag lär mig något nytt varje dag!

 


Jobbansökan

  • Exempelvis Linkedinprofil
  • Dra filer hit eller