Inlägg av Ensolution

Utmanande tankar kring välfärden på årets KPB-konferens

KPB-konferensen var som alla andra år en härlig dag med mycket inspiration! I år fick vi alla extra inspiration, och utmaning att tänka nytt kring välfärden, genom Morten Hyllegaard, som är grundare av den danska utvecklingsbyrån BETA. Danmark ligger något före Sverige när det gäller det stigande antalet äldre i befolkningen. Flera danska kommuner har […]

Nyheter i KUBEN – Ensolutions verktyg för behovsbedömning

Under de senaste åren har KUBEN utvecklats till att gälla flera olika verksamheter. Idag består KUBEN av fyra moduler; Äldreomsorg, Omsorg för funktionsnedsatta, Hälso- och sjukvård samt Skola. Genom KUBEN kan vi idag hjälpa kommuner att anpassa/strukturera resultatet från behovsbedömningarna till resursfördelningsmodeller. Många kommuner vill även ha vårt stöd för att tolka resultatet, anpassa det […]

Så kan kommuner hjälpa sig själva ur den ekonomiska krisen

SKL spår ekonomiskt tuffa år för kommunerna under 2020 och 2021. Det framkommer med tydlighet i deras nyligen publicerade Ekonomirapport. Den demografiska utvecklingen är de största utmaningen och SKL menar att kommunerna måste effektivisera, men förtydligar också vikten av att använda och jämföra med korrekt data. ”Det måste också finnas en idé om och en struktur […]

Nätverksträff med fokus på kommunal hälso- och sjukvård

Den 17 januari bjuder vi in till nätverksträff för alla som ligger i startgroparna eller redan arbetar med uppföljning och jämförelser av HSL-insatser. Vi håller till på Clarion Hotel Post i Göteborg mellan 9.30 – 15.00. Förutom att vi får möjlighet att träffas blir det ett bra och trevligt tillfälle att dela erfarenheter med varandra. […]

Träffa oss på Kvalitetsmässan 12-14 nov! Monter B04:13

Kvalitetsmässan är en självklar mötesplats för oss som vill vara med och bidra till en positiv utveckling av välfärden! Kom förbi och prata med oss om din verksamhets eller kommuns situation och aktuella behov. Vi kanske kan hjälpa er att komma tillrätta med era problem, vem vet? Stanna gärna till och berätta/hör dig för med […]

Chefsstöd och utveckling av ekonomiprocesserna i Nora kommun

Ensolution har under många år stöttat kommuners ekonomiarbete. Kommunerna har med förtroende vänt sig till oss då de vet att vi har goda kunskaper och erfarenheter inom området. Utöver att stötta upp vid vakanta ekonomifunktioner och upprätthålla befintliga processer har Ensolutions konsulter kunnat utveckla och förbättra ekonomiprocesserna. Ensolution har  bidragit med verktyg och kunskap för […]

Ensolution hälsar Jimmie Samuelsson välkommen!

Jimmie Samuelsson kommer närmast från en roll som controller för barn- och ungdomsnämnden i Järfälla. Han har en gedigen arbetslivsbakgrund och en magister i företagsekonomi med inriktning mot redovisning och revision. Han är ett efterlängtat tillskott till Stockholmskontoret där han kommer arbeta som konsult, i första hand inriktad mot socialtjänst, vård och omsorg, samt skola […]

Underskott, effektiviseringar, ökade kostnader och risk för återbetalning av statsbidrag inom skolsidan

Alla kommuner står inför en framtida utmaning Dagligen läser vi i media och olika rapporter om ökade kostnader, effektiviseringar, utmaningar – nu och framöver inom skolan. Hur ska kommunerna klara att leverera en kvalitativ och likvärdig skola med begränsade resurser? Hur ska de kunna garantera en effektiv och transparant uppföljning av verksamheten? Hur ska kommunerna […]

Stort intresse kring metod för kommunal hälso- & sjukvård

Flera kommuner har behov av bättre analyser för att kunna ta tillvara på förbättringsmöjligheter i verksamheten. Med detta som grund har vi tillsammans med utvalda kommuner utvecklat en metod för uppföljning av kommunal hälso- och sjukvård. Metoden har därefter vidareutvecklats och nu är det exempelvis möjligt att beräkna kostnader för den gradvisa förskjutningen av utförandet […]