Inlägg av Ensolution

Är du Göteborgskontorets nästa regionchef?

Ensolution står inför en rekryteringsutmaning nu när regionchef Anna Holmqvist bestämt sig för att anta nya utmaningar inom Göteborgs stad Är det du som kommer att ersätta henne? Eller en vän, eller kollega? Dela gärna till personer som du tror passar för rollen. I Göteborg finns ett gäng fantastiska konsulter som behöver en trygg och […]

Den 22 oktober kör vi KPB-konferens i Göteborg

Boka upp datumet i din kalender redan nu! Under dagen varvar vi analyser- och jämförelserapporter från IFO, FN och ÄO med externa presentationer, lunch och givetvis god fika. I år kommer Morten Hyllegaard, grundare av den danska utvecklingsbyrån BETA i Köpenhamn att prata kring ämnet “Välfärden skapas tillsammans”. Morten Hyllegaard arbetar med organisations- och ledarskapsutveckling […]

KPB-yra i Stockholmsregionen

Vi konstaterar med stor glädje att kommunerna i och runt Stockholms län visar stort intresse för vårt projekt Kostnad Per Brukare (KPB) Alltfler ser fördelarna med KPB och vad det kan ge i en tid där framtidens utmaningar kommer sätta hård press på verksamheterna inom socialtjänst, vård och omsorg – både avseende ekonomi och insatskvalitet. […]

Konsult med erfarenhet från kommunal sektor. Stockholm

Vilka är vi? Vi på Ensolution har ett stort engagemang för sociala frågor. Vi utför många olika typer av projekt men brinner extra mycket för en god omsorg om dem som är sjuka och har särskilda behov, samt en väl fungerande skola och utbildning. Vårt engagemang driver oss att utveckla verktyg som hjälper organisationer att […]

Kundträff för användare av Kvalitetsledningssystemet 17 okt

Den 17 oktober samlas användare av Ensolutions kvalitetsledningssystem i Stockholm Kundträffen arrangeras i år på Waterfront Congress Center, nära och bra anslutningar för alla som reser till Stockholm denna dag. Vi planerar en heldag med presentationer, möjlighet att utbyta erfarenheter kommuner emellan samt nätverka och inspireras av varandra. Programmet kommer att spikas under sommaren men […]

Underskott i många av landets kommuner och regioner ställer krav på nya arbetssätt

SKL:s ekonomirapport visar att kostnaderna för välfärden stiger. Många regioner och kommuner visar underskott 2018, och det är tydligt att det framöver krävs nya arbetssätt. Ensolution analyserar de här trenderna kontinuerligt och är högst aktiva i att hjälpa kommuner få kontroll över sin ekonomi. Kontinuerlig uppföljning, analys samt prognostisering av verksamhet och ekonomi är viktigt […]

Resursfördelningen – ett kraftfullt styrverktyg i kommunala organisationer

Har resursfördelningen en central roll i styrningen av er kommun? Kraven för väl fungerande resursfördelning kan sammanfattas i tre delar: Bidra till god hushållning av resurser (kvalitet och produktivitet) Underlätta prioriteringar för förtroendevalda Skapa legitimitet och ansvarskänsla i organisationen Med dessa principer som grund konstruerade Ensolution en modell för fördelning utifrån befolkningsunderlag. Modellen togs ursprungligen […]

Har äldreomsorgen ett ändamålsenligt system för omsorgsavgifterna?

Avgiftssystemen inom äldreomsorgen uppfattas av många som komplicerade och svårtolkade Av den anledningen efterfrågar flera kommuner översyn av sina avgiftssystem för att säkerställa att de är ändamålsenliga, uppdaterade och relevanta. Utredning och analys av reduceringsgrund för omvårdnadsavgift, mat och boende har också efterfrågats. Det övergripande målet med dessa genomlysningar har varit att tydliggöra tillämpningar för avgifter i […]

Kostnader, volymer och kvalitetskrav förväntas öka, medan resurserna minskar. Hur löser man det?

Det ställs allt högre krav på planering och kontinuerliga genomlysningar av kostnader inom många av socialtjänstens verksamheter. Den åldrande befolkningen i kombination med allt mer servicekrävande brukare gör att resurserna inom äldreomsorgen kommer att behöva nyttjas på ett mer effektivt sätt i framtiden. Generellt sett kan vi se att många kommuner ökar sina kostnader inom äldreomsorgen […]