Inlägg av Ensolution

Kostnad Per Brukare påvisade orsaken till höga kostnader inom LSS-verksamheten i Karlshamns kommun

Tack vare att Karlshamns kommun använt metoden Kostnad Per Brukare (KPB) under flera år har kommunen kunnat följa kostnader över tid. Detta har möjliggjort att de med Ensolutions hjälp kunnat kartlägga, genomföra analyser och påvisa orsaker till kostnadsutvecklingen inom LSS. Med hjälp av KPB har Karlshamn både kunnat påbörja förändringar för att minska kostnaderna och […]

Anmäl dig till digital Kostnad Per Brukare-dag den 17e juni

Vi planerar såklart för vår ordinarie konferens som vanligt senare i höst, men vi vill redan nu dela med oss av de erfarenheter och goda exempel som vi har sett ute i kommunerna. Alla kommuner har inte sina resultat klara men i dessa tider vill vi hjälpa till genom att digitalt förmedla de resultat som […]

Konsult med erfarenhet från kommunal sektor. Stockholm

Vilka är vi? Vi på Ensolution har ett stort engagemang för sociala frågor. Vi utför många olika typer av projekt men brinner extra mycket för en god omsorg om dem som är sjuka och har särskilda behov, samt en väl fungerande skola och utbildning. Vårt engagemang driver oss att utveckla verktyg som hjälper organisationer att […]

Är din verksamhet i behov av chefsstöd eller avlastning pga Covid-19?

Kräver situationen förstärkning inom ekonomi, eller är ni kanske i behov av chefsstöd? Pandemin sätter för närvarande stort tryck på många kommunala verksamheter. Covid-19 bidrar till hög arbetsbelastning och omställning av arbete, samtidigt som frånvaron i organisationen är hög. Konsekvenserna är stora och tillståndet ansträngt i många av landets kommuner.  Kvalificerat stöd eller backup för […]

Göteborgskontoret söker ekonom med kunskap och erfarenhet av offentlig verksamhet. Är det du?

Vi söker nu Ekonom som snabbt kan komma in i rollen som konsult med inriktning mot kostnadsanalys och verksamhetsutveckling inom främst socialtjänst. Du har siffersinne och datorvana (särskilt Excel), en förståelse för verksamhetssystem, och ett intresse för databehandling och analys. Hos oss hamnar du i ett litet flexibelt företag med korta beslutsvägar där du har […]

Nätverksdagen för ledningssystems-kunder i Värmland körs digitalt

På grund av rådande situation med covid-19 har vi på Ensolution, i samråd med vår värd Frida Vasiliou i Sunne, beslutat att köra nätverksträffen digitalt. Eftersom det är stor efterfrågan på att träffas och utbyta erfarenheter bland våra Ledningssystemskunder i Värmland, kör vi som planerat den 5 maj – men över datorn istället för att […]

Hur kan kommuner planera för framtiden när det är svårt att veta vad som händer i närtid?

Ensolution bevakar utvecklingen kring Covid -19 och vilka konsekvenser det kan komma att få för socialtjänsten i Sverige Regeringen har beslutat att tillföra resurser till kommuner och regioner med 22 miljarder. Varje kommun kommer att behöva göra prioriteringar för hur dessa medel ska användas. Vård och omsorg kommer få ökade kostnader till följd av personalbemanning, […]

Vi startar upp och genomför projekt som planerat under våren

Ensolution bedriver sin verksamhet som vanligt trots Corona/Covid-19 Vi har goda möjligheter till digitala möten och arbete på distans då det redan är ett arbetssätt vi aktivt arbetar med. Vi har också goda förutsättningar att både påbörja nya projekt och slutföra de inplanerade. Sveriges kommuners ekonomiska utmaningar kvarstår och det är viktigt att inte förändringsarbetet […]

Nätverksdag för Ledningssystemskunder i Värmland

Ensolution anordnar tillsammans med Sunne kommun en nätverksdag för Värmlandskunder som använder Ensolutions Ledningssystem Syftet med dagen är framförallt att träffas och knyta kontakter – för att kunna hjälpa och inspireras av varandra. Datum   5 maj 2020 Ort/Lokal   Storgatan 45, Sunne. IT-enhetens lokaler, nedre plan (Stora sammanträdesrummet) Tider  09.30 – 15.00. Vi bjuder på lunch […]