0

Träff

För de flesta av landets kommuner är det en tuff utmaning att leverera kostnadseffektiva insatser med hög upplevd servicekvalitet. Man saknar ofta ändamålsenliga verktyg, arbetssätt och modeller [...]

page 1 of 2