Välkommen till årets digitala konferens för Kostnad per brukare den 21 juni!

Vi fortsätter vår årliga KPB konferens i digitalt format, vilket har varit väldigt uppskattat! Evenemanget riktar sig till både nya och befintliga kunder, med fokus på vad som driver kostnader inom era förvaltningar. 

Fokus för konferensen är att visa på trender, resultat och goda exempel från era kollegor som vi hoppas kommer inspirera och hjälpa er med era utmaningar. Under en förmiddag kommer vi att visa nya färska siffror från jämförelsen av Kostnad per brukare (KPB) inom omsorgen om äldre, personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg.

I år kombinerar vi den nationella jämförelsen med kompletteringar från förbättringsarbete olika kommuner genomfört med grund i sin KPB-analys. Paula Örn från Ensolution guidar er genom de olika verksamhetsområdena. Konsulter från oss belyser de viktigaste trenderna under det gångna året och våra gäster kommer att ge sin bild av sin kommuns tillvägagångssätt, åtgärder och resultat.

Det kommer även att presenteras ett praktikfall från Sölvesborgs kommun, som kommer berätta om sitt arbete med Kostnad per brukare och förbättrad produktivitet i hemtjänsten. Annelie Kjellström, förvaltningschef och Camilla Ryrstedt, verksamhetschef hemtjänst berättar hur de agerar när de får sina resultat samt erfarenheter från den genomlysning som Ensolution genomförde av hemtjänsten.

Praktisk information

Livesändningen pågår kl. 09.00 – 12.00. Det går bra att delta under hela sändningen eller endast vid de hållpunkter som är aktuella för ditt specialområde. Efter att du anmält dig skickar vi ut en kalenderinbjudan med anslutningslänk. Vidarebefordra gärna informationen till fler personer i organisationen som ni tror skulle vara intresserade.

Endast de kommuner som har ett färdigt och levererat resultat kommer att finnas med i jämförelsen. För de kommuner som har en senare leverans kommer en rapport att sammanställas i höst där jämförelsen blir komplett, vilket Ensolution kommer att meddela.

Tid och plats

När: 21 juni
Tid: kl. 09.00 – 12.00.
Delta vid alla områden eller bara det som tilltalar dig.
Var: Digitalt. Kostnadsfritt!

Anmäl dig längre ner på sidan!

Schema

Kl. 09.00 – 09.05
Välkomna
Paula Örn

Kl. 09.05 – 09.45
Äldreomsorg, hälso- och sjukvård
Rikard Stenvall

Kl. 09.45 – 10.10
Sölvesborgs kommun 
Hemtjänst

Kl. 10.10 – 10.55
Individ- och familjeomsorg
Frida Wennermark

Kl. 11.00 – 11.45
Personer med funktionsnedsättning
Fredrik Müller

Kl. 11.45 – 12.00
Sammanfattning och reflektion
Paula Örn, Andreas Johansson och Karin Lundgren

Detta webinar har redan genomförts.

Nedan följer hållpunkter för dagen:

Kl. 09.10 – 09.05
Välkomna – Paula Örn

Moderator Paula Örn hälsar er välkomna till årets digitala konferens för Kostnad per brukare.

Kl. 09.05 – 09.45
Äldreomsorg och hälso- och sjukvård – Rikard Stenvall

Presentation av KPB-resultatet inom äldreomsorg och hälso- och sjukvården. Vi jämför resultatet från föregående år och diskuterar hur resurserna ska räcka till i framtiden. Utfall 2021 är ett speciellt år som också påverkat äldreomsorgens innehåll samt kostnader och intäkter. Vad kan vi förvänta oss för kostnadsnivåer framöver? Flera kommuner visar på stora skillnader mellan åren. Inom verksamhetsområdet hälso- och sjukvård fortsätter behoven att öka. Vad driver denna utveckling?

Kl. 09.45 – 10.10
Sölvesborgs kommun – Hemtjänst

Sölvesborgs kommuns berättar om sitt arbete med Kostnad per brukare och förbättrad produktivitet i hemtjänsten. Annelie Kjellström, förvaltningschef och Camilla Ryrstedt, verksamhetschef hemtjänst berättar om hur de agerar när de får sina resultat samt erfarenheter från den genomlysning som Ensolution genomförde av hemtjänsten. De ger exempel på hur de arbetar med planering och hur utvecklingen inom hemtjänsten ser ut, samt vilka åtgärder som har genomförts.

Kl. 10.10 – 10.55
Individ- och familjeomsorg Frida Wennermark

Presentation av årets utfall för ett urval av kommuner inom IFO där vi bland annat fokuserar på den aktuella utvecklingen inom ekonomiskt bistånd i och med pandemin som präglade året. Vad har hänt med den totala kostnadsnivån? Ser vi några trender och förskjutningar sett till exempelvis ålder eller hushållstyp osv? Här berörs även vilka utmaningar som finns framåt men även exempel på åtgärder och aktiviteter som satts in på olika nivåer för att minska bidragsberoendet och stödja individen till egenförsörjning. Inom barn och ungdom fortsätter utvecklingen av antalet anmälningar samtidigt som utredningsvolymen inte ökat i samma takt. Vilka konsekvenser har vi sett utifrån det kopplat till kostnadsnivån i stort och behovet av insatser?

Kl. 11.00 – 11.45
Personer med funktionsnedsättning – Fredrik Müller

Årets jämförelse samt utvecklingen av kostnader för insatser för ett urval av kommuner avseende SoL och LSS presenteras. Många kommuner brottas med höga och ökande kostnader inom LSS-verksamheten, samtidigt som andra lyckats bromsa kostnaderna för samma verksamheter. Går det att urskilja trender som förklarar skillnaden? Skapar en ofördelaktig mix mellan behov och insatser oönskade kostnader för kommunen? Fler och fler kommuner har lagt ut personlig assistans på entreprenad. Verkar det löna sig? Går det generellt att se skillnader i kostnadsnivå mellan kommuner kopplat till driftsform (internt och externt)?

Många kommuner har genomfört stödbehovsmätningar inom bostad med särskild service och daglig verksamhet och ser positiva effekter av detta. Vad kan vi lära av detta och vilka åtgärder verkar ge effekt på ekonomin?

Kl. 11.45 – 12.00
Sammanfattning och reflektion – Paula Örn, Andreas Johansson och Karin Lundgren

Paula Örn, Andreas Johansson och Karin Lundgren sammanfattar konferensen och reflekterar över resultaten.

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.