Är eftersatt uppföljning ett problem inom er kommunala hälso- och sjukvård?

Flera kommuner saknar idag möjlighet att analysera och följa upp verksamhetens omfattning, förändring och effektivitet. Ofta saknas också en modell för jämförelse med andra kommuner. För att täcka dessa behov har vi tillsammans med sju kommuner utvecklat en metod för uppföljning av kommunal hälso- och sjukvård. Denna metod används idag i över 10 kommuner.

Metoden som Ensolution utvecklat grundar sig på behovsbedömningar av kommunens patienter. Genom dessa får vi fram relevant grunddata för jämförelser. För att samla in bedömningarna används Ensolutions egna verktyg KUBEN, som är ett webbaserat verktyg för behovsbedömningar. Det lättanvända KUBEN utgår från patienternas behov och ger möjlighet att följa patienten över tid, samtidigt som verktyget ger en rättssäker och objektiv bedömning.

Ämnet är hett och det finns ett stort intresse för metoden.

Idag har vi på begäran kört ett mycket uppskattat frukostseminarium i Göteborg, där vi presenterade hur vi kan hjälpa hälso- och sjukvårdsverksamheter i regionens kommuner att få underbyggda analyser och bra uppföljning. Morgonen bjöd på många bra och positiva diskussioner och vi ser fram emot att få fördjupa oss ännu mera i ämnet.

Vill veta mera om uppföljning och jämförelser av HSL?

Då området är eftersatt är det många som vill att vi ska berätta om vår metod. Har vi vägarna förbi din region kan vi förhoppningsvis samordna ett möte även med er.

Kontakta Rikard Stenvall, seniorkonsult på Ensolution och produktansvarig för jämförelser av kommunal HSL.

“Vi har valt att gå med i projektet för att få ut jämförelser med andra kommuner på likvärdiga grunder. Vi är ute efter bra jämförelsesiffror som ger oss möjlighet att utvärdera vår HSL-verksamhet på ett sätt som vi inte kunnat göra tidigare, och hoppas det skall ge oss underlag i vårt utvecklingsarbete.”  

Carina Fransson, Verksamhetschef Hälsa och bistånd, Sektorn för socialtjänst, Härryda kommun.

 

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.