Är din verksamhet i behov av chefsstöd eller avlastning pga Covid-19?

Kräver situationen förstärkning inom ekonomi, eller är ni kanske i behov av chefsstöd?

Pandemin sätter för närvarande stort tryck på många kommunala verksamheter. Covid-19 bidrar till hög arbetsbelastning och omställning av arbete, samtidigt som frånvaron i organisationen är hög. Konsekvenserna är stora och tillståndet ansträngt i många av landets kommuner. 

Kvalificerat stöd eller backup för att klara en hög arbetsbelastning eller personalbrist

Ensolution bidrar gärna med kompetens och erfarenhet genom att bistå med kvalificerat stöd till ledningen utifrån er organisations behov. Vi kan avlasta och tillfälligt backa upp era ekonomi- och ledningsfunktioner, eller olika chefspositioner. Konsultinsatsen kan se olika ut beroende på situation och ert behov: den kan vara i form av stöd till ekonomifunktionen (antingen det löpande arbetet eller uppföljning och prognosarbete i samband med omständigheterna för Covid-19), vi kan agera stöd för olika ledningsfunktioner, eller så backar vi upp er verksamhet som tillfällig chef.

Ensolutions konsulter har många års erfarenhet inom ledande befattningar och kvalificerat konsultarbete som rör verksamhetsutveckling och ekonomi. Samtliga har verksamhetskompetens inom äldreomsorg, funktionsnedsättning, IFO och utbildning. Områden som vi främst arbetar med är ekonomi, verksamhetsuppföljning, prognoser, omvärldsbevakning, samt strategi- och analysarbete.

Kvalificerat stöd i arbetet med att beräkna merkostnader kopplade till Covid-19, inför ansökan om statsbidrag (Förordning SFS 2020:193)

Inför höstens ansökan om statsbidrag utifrån Förordning SFS 2020:193 (stadsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen Covid-19) kan Ensolution även stödja er kommun i arbetet med att synliggöra direkta kostnader, likaväl som fördyrande omständigheter såsom påverkan i in/utflytt, beläggningsgrad inom SÄBO samt konsumtionsutvecklingen inom hemtjänst. Vi arbetar antingen med metodiken Kostnad Per Brukare (där vi också kan genomlysa del av år) eller med en mer avgränsad kartläggning samt analyser av olika delar av verksamheten – med fokus på konsumtions- och kostnadsutveckling. Allt utifrån era önskemål och behov.

Extrem situation pga pandemin

Sverige har en extrem och snabbt uppkommen krissituation som ligger långt bortom den erfarenhet som vi historiskt samlat på oss. I detta krävande läge kan Ensolution bistå med kompetens och avlasta ledningsfunktioner där det behövs.

Låter det intressant?

Oskar Lannerhjelm berättar gärna mer. Klicka på länken om du vill nå honom via mail.
Du kan också kontakta Oskar via mobilen: 0709-17 04 77

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.