Ensolutions användarkonferens för ledningssystemet

Den 11 oktober genomförde vi vår uppskattade användarkonferens för er som använder vårt ledningssystem. Lyssna till Ensolutions konsulter, inspireras av andra användare och hör hur andra kommuner arbetar med sin kvalitetsledning. Användarträffen kommer att ge dig nyttig information, praktiska tips på vägen och uppslag till möjliga lösningar.

Program

Vi hälsar er välkomna

Kundcase med Hylte och Bodens kommun

Under ett gemensamt panelsamtal med Ensolution så kommer representanter från Hylte och Bodens kommun att berätta om sitt arbete med kvalitetsledningssystemet.

Hur skapar vi tydliga och informativa processkartor?

Vilka faktorer ska man väga in när man bygger sitt processträd och skapar processkartor? Vem är processkartan till för? Vilken information är viktig? Hur ska vi avgränsa processen? Ensolution visar på olika exempel och tar upp fördelar och nackdelar med hur man bygger upp processerna i ledningssystemet.

Supporten informerar

Avslutning och sammanfattning

Inledning och panelsamtal med Hylte och Bodens kommun

Hur skapar vi tydliga och informativa processkartor?

Supporten informerar och sammanfattning

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.