Äntligen möjligt att ha koll på hälso- och sjukvården

I de flesta kommuner som vi kommer i kontakt med saknas ett bra sätt att följa upp den kommunala hälso- och sjukvården. Ofta saknas möjlighet att följa upp verksamhetens omfattning, förändring och effektivitet. Det saknas också en modell för jämförelse med andra kommuner. Ett av Ensolutions höstprojekt är därför att utveckla en modell för att täcka dessa behov. Detta gör vi tillsammans med sju kommuner i södra Sverige.

För att samla in information om kommunernas HSL-verksamhet genomförs behovsbedömningar av samtliga patienter inom den kommunala hälso- och sjukvården, vilka utförs av ansvariga sjuksköterskor, arbets- samt fysioterapeuter. Information om patienternas vårdbehov inom ett antal framtagna behovsområden ger oss bl.a. information om i vilken omfattning olika insatser utförs i den kommunala hälso- och sjukvården, hur behoven ser ut för olika patientgrupper samt hur stor del av HSL-insatserna som delegeras. När vi kombinerar detta med verksamhetens kostnader så får vi också ett mått på produktiviteten för olika insatser och kan jämföra detta med övriga kommuner.

Projektet kommer i första hand leda till en heltäckande uppföljningsmodell för HSL-insatser, en naturlig benchmarking mellan kommunerna samt att jämförelsen i sig skapar bättre förståelse för den egna verksamheten. I förlängningen kan man använda behovsbedömningarna återkommande för att skapa en effektiv resursfördelningsmodell, prognostisera och genomföra scenarioanalyser.

”Vi har valt att gå med i det här projektet för att få ut jämförelser med andra kommuner på likvärdiga grunder. Vi är ute efter bra jämförelsesiffror som ger oss möjlighet att utvärdera vår HSL-verksamhet på ett sätt som vi inte kunnat göra tidigare, och hoppas det skall ge oss underlag i vårt utvecklingsarbete.”
Carina Fransson, Verksamhetschef Hälsa och bistånd, Sektorn för socialtjänst, Härryda kommun

Medverkande kommuner:
Örebro, Härryda, Gislaved, Kalmar, Karlshamn, Hässleholm och Nybro.

På sikt kommer vi att genomföra liknande projekt i andra delar av landet.

Vill ni vara med?
Anmäl ert intresse till: rikard.stenvall@ensolution.se
Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.