Anna Ågren: ”Alla är generösa med sin kompetens”

Namn: Anna Ågren

Utbildning: Jur kand

Viktigast på jobbet: Utmanande arbetsuppgifter

På fritiden: Böcker, sommarstugan och träning

 


 ”Mina medarbetare är generösa med att dela med sig av sin kompetens och är nyfikna på min”


 

Varför sökte du jobb som konsult på Ensolution?

Jag hade jobbat i många år i olika roller inom Göteborgs stad och såg möjligheten att vidga mina vyer och få inblick i hur andra kommuner som har andra förutsättningar arbetar. Samtidigt skulle jag också kunna dra nytta av min erfarenhet från olika verksamhetsområden inom kommunal verksamhet.

 

Hur ser en typisk dag ut för dig?

Det kan vara väldigt olika, men ofta är jag på besök hos en kund. Det kan handla om att träffa en ledningsgrupp eller en lokal projektledare för att planera ett uppdrag. Jag kan också vara där för att intervjua personal eller leda en workshop. Andra dagar kan jag sitta på kontoret, gå igenom insamlat material och analysera det. Jag skriver rapporter och förbereder kommande möten.

 

Vad ser du för utmaningar i jobbet?

En utmaning som jag också ser som min viktigaste uppgift är att göra det självklara synligt, att få kunden att se sina möjligheter och sin potential till förbättring. Ofta handlar det om att översätta de ibland ganska teoretiska analyserna av kundens problem till något som är påtagligt och hanterbart för dem att utveckla och förbättra.

 

Vad tycker du är viktigt för att du ska trivas på jobbet?

Att vi som jobbar tillsammans har en positiv attityd till varandra och till våra kunder. Det är också viktigt för trivseln att ha roligt ihop med sina arbetskamrater även utanför själva arbetet. För mig är det viktigt att bygga och ha relationer till mina arbetskamrater som håller även i stressiga perioder.

 


”Jag lär mig något nytt varje dag!”


 

När har du som roligast på jobbet?

Något av det roligaste jag vet är när man är ute hos en kund, vi har arbetat tillsammans, och kunden har fått en aha-upplevelse. Då känner man att man bidragit till något som innebär att kunden kan använda sina resurser på ett bättre sätt.

 

Vilka kvaliteter värdesätter du mest hos dina nuvarande medarbetare?

Alla mina arbetskamrater har något som de kan och är duktiga på och som jag inte kan. Det jag värdesätter mest är när mina medarbetare är generösa med att dela med sig av sin kompetens och är nyfikna på min.

 

Vad tycker du är största fördelen med att arbeta som konsult på Ensolution?

Att det är ett litet, men växande företag. Det är nära till alla nivåer och funktioner i företaget, samtidigt som företaget, och därmed också mina arbetsuppgifter, är i ständig förändring och utveckling.

 

Vad tycker du om att göra när arbetsdagen är över?

Att träffa min familj och mina vänner. Jag läser böcker och är med i en bokcirkel. Jag har några vänner som träffas och provar viner. För att må bra tränar jag också ett par dagar i veckan.

 

Har du något råd till framtida arbetskamrater?

Ta vara på de möjligheter till egen utveckling du har på Ensolution. Här finns mycket kompetens och olika erfarenheter. Jag lär mig något nytt varje dag!

 


Jobbansökan

  • Exempelvis Linkedinprofil
  • Dra filer hit eller

     

    Recent Posts
    Kontakta oss

    Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.