bergs-kommuns-logotyp-liggande-farg
mailhuvud-natverkstraff-1200--600-px-3

Välkommen på nätverksträff i Bergs kommun!

Den 8 november bjuder socialtjänsten i Bergs kommun in till nätverksträff för länets chefer och stödfunktioner inom socialtjänstens samtliga verksamhetsområden. Dagen består av olika föreläsningspass som varvas med diskussion och erfarenhetsutbyte. 

Nätverksträffen följer den mycket uppskattade träffen som arrangerades av Härjedalens kommun hösten 2022. Innehållsmässigt kommer vi att utgå från hur befolkningsutvecklingen förväntas se ut i länet och för enskilda kommuner fram till år 2035. Genomgående kommer behov och förutsättningar inom äldreomsorgen att vara den röda tråden för flertalet exempel som lyfts fram under dagen kring behov, kompetens och utvecklingsarbeten som pågår i länet och i andra delar av landet. Samtidigt kommer det även att finnas inslag som även berör funktionsnedsättning och individ och familjeomsorg.

Även denna gång är Ensolution med som samarbetspartner och bidrar med inspel och resultat från Kostnad per brukare (KPB) och andra typer av projekt som genomförts under året. Det slutgiltiga programmet kommer skickas ut längre fram men du kan anmäla dig redan nu!

Tid och plats

När: 8 november
Tid:
Kl. 09.00-15.00
Kaffe från kl. 08.30
Var: Hackås föreningshus
Torget 5, Hackås

Anmäl dig här!

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.