Anmäl dig till informationsträff om Ensolutions AI-modell den 21 oktober

Den 21 oktober anordnar vi en digital informationsträff om Ensolutions AI-modell som vi tagit fram tillsammans med Helsingborgs stad för en effektiv vård och omsorg. I Sverige har vi en åldrande befolkning vilket medför ett ökat behov av både hemtjänst och hälso- och sjukvård. Detta vill vi på Ensolution lösa med hjälp av AI. 

AI-modellen identifierar brukare med hög risk för omfattande framtida behov och potential till förbättring. Efter urvalet sätts riktade insatser in för att arbeta förebyggande för att bromsa utvecklingen av behov av insatser inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård.

Under informationstillfället kommer vi att berätta mer om AI-modellen, dess sysfte och användningsområden. Vi kommer även informera om det nätverk av kommuner vi tänkt starta för vidareutveckling av modellen. Vi söker efter nya kommuner att samarbeta med för att tillsammans vidareutveckla modellen att bli mer träffsäker i urvalet av individer i behov av förebyggande åtgärder. Är ni en kommun som vill ligga i tekniskt framkant? Missa då inte detta tillfälle!

Anmäl dig här!

Tid och plats

När: 21 oktober
Tid: 09:00-09:45
Var: Digitalt via Teams. Vi skickar länken när du anmält dig.

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.