Anmäl dig till digital Kostnad Per Brukare-dag den 17e juni

Vi planerar såklart för vår ordinarie konferens som vanligt senare i höst, men vi vill redan nu dela med oss av de erfarenheter och goda exempel som vi har sett ute i kommunerna. Alla kommuner har inte sina resultat klara men i dessa tider vill vi hjälpa till genom att digitalt förmedla de resultat som finns tillgängliga. 

Våra digitala presentationer vänder sig till kommuner som arbetar med Kostnad Per Brukare (KPB) inom omsorgen om äldre, personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Presentationerna kommer att fokusera på trender och goda exempel i kommunerna, och inte en komplett jämförelse. Ett utmärkt tillfälle att redan nu utbyta erfarenheter.

Ensolutions konsulter, som är experter på KPB, delar med sig av erfarenheter från lyckade projekt, analyser och jämförelser. Det kommer att ges möjlighet att ställa frågor via chatten för att diskutera uppföljning, analys kring hur den pågående krisen påverkar oss samt aktuella prognoser. Presentationerna är kostnadsfria och du bestämmer själv om du vill delta vid alla presentationer eller bara inom ditt specialområde.

Individ- och familjeomsorg   09.00 – 10.00

Fredrik Markstedt, seniorkonsult på Ensolution, presenterar årets utfall för ett urval av kommuner inom IFO. Han kommer bland annat fokusera på den aktuella utvecklingen inom ekonomiskt bistånd. 2/3 av landets kommuner ökar sina kostnader men samtidigt finns det kommuner som går mot trenden. Vilka utmaningar står vi inför och vad behöver vi vara beredda på? Inom barn och ungdom fortsätter utvecklingen av antalet förhandsbedömningar samtidigt som utredningsvolymen verkar stanna av. Vilka konsekvenser får detta på behovet av insatser? Unga vuxna ser ut att vara en målgrupp där behoven ökar. Hur kan vi analysera deras samlade behov från flera olika aktörer?

Äldreomsorg och hälso- och sjukvård   10.00 – 11.00

Oskar Lannerhjelm, seniorkonsult och affärsstrateg på Ensolution, presenterar ett urval av KPB-resultat inom äldreomsorgen. Vi jämför resultatet från föregående år och diskuterar hur resurserna ska räcka till i framtiden. Flera kommuner visar på tydliga förbättringar avseende konsumtion och kostnadssänkningar. Vad har de gjort och vad kan vi lära av dem? Krisen har såklart påverkat äldreomsorgen men har redan skapat nya arbetssätt. Hur mäter vi kostnader och insatser som påverkar oss? Inom verksamhetsområdet hälso- och sjukvård har vi nu betydligt fler kommuner som genomfört mätningar av produktivitet och behov. Vi visar vilka slutsatser vi har dragit för kommuner som på djupet har följt upp sina kostnader för hemsjukvården.

Funktionshinder LSS och SoL 11.00 – 12.00

Andreas Johansson, styrelseordförande och seniorkonsult på Ensolution, presenterar utvecklingen av kostnader för insatser avseende SoL och LSS för ett urval kommuner, samt visar delar av årets jämförelse. Många kommuner brottas med höga kostnader inom per­sonlig assistans, boendestöd och bostäder samtidigt som inflödet av nya brukare ökar. I flera kommuner skapar detta en ofördelaktig mix mellan behov och insatser. Samtidigt blir fler äldre och behöver andra insatser. Vissa kommuner har lagt ut personlig assistans på entreprenad. Verkar det löna sig? Många kommuner har genomfört stödbehovsmätningar inom området och ser positiva effekter av detta. Vad kan lära av detta och vilka åtgärder verkar ge effekt på ekonomin?

Anmäl er till marknad@ensolution.se 

Vidarebefordra gärna inbjudan till kollegor i organisationen.

Recent Posts
Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig inom kort.