Resursfördelning, analys och objektiv
uppföljning inom utbildningssektorn

Skapa likvärdiga förutsättningar för utbildning