Träffa oss på KOMMEK 17-18 aug!

KOMMEK är en viktig mötesplats för alla som arbetar med ekonomi och styrning i kommuner, landsting och regioner. Här möts ekonomer, ledare, politiker, forskare och leverantörer. Tillsammans skapar vi Sveriges viktigaste möte för offentlig sektor under två intensiva och inspirerande dagar.

Välj mellan 58 spännande seminarier om ekonomi och styrning inom offentlig sektor.

Kom och träffa oss på KOMMEK-mässan i Malmö 17-18 aug 2016!

Läs och ladda ner program

467963

Ensolution på konferens om Framgångsrikt Flyktingmottagande

10-11 maj 2016

Ensolution är på plats och berättar hur vi kan hjälpa kommuner med uppföljning, nulägesanalys och prognoser.

Det senaste halvåret har vi haft förmånen att stödja ett snabbt växande antal kommuner i deras uppföljning och analys av flyktingmottagandet. Under tiden har vi sett att det finns ett antal huvudområden där vi kan göra extra mycket nytta.

Områden som framstår som särskilt värdefulla:
•  Kostnad per brukare flyktingfördjupning
•  Processkartläggning av mottagande och återsökning
•  Mall för återsökning av medel
•  Prognoser av kostnader, intäkter och insatser

Kontakta
Pontus Fryk 
0707-81 73 46
E-post: pontus.fryk@ensolution.se

Karin Lundgren ny VD för Ensolution

Karin Lundgren ny VD för Ensolution

Karin Lundgren ersätter Joakim Eriksson, som efter åtta år på posten väljer att lämna över VD-rollen till Karin:

”Ensolution befinner sig i ett expansivt skede med många utmaningar och möjligheter. Jag ser mycket fram emot att få leda företaget vidare på denna spännande väg, och tillsammans med de anställda få utveckla företaget till nästa nivå.”

”Vi tackar Joakim Eriksson för hans tid som VD och är glada att få se Karin Lundgren som efterträdare på posten. Karin har varit anställd hos Ensolution sedan tio år tillbaka och är väl insatt i vår vision och strategi. Karin har tidigare haft posten som affärsområdeschef för Kommun, Ensolutions största affärsområde. Joakim kommer att fortsätta sin anställning inom Ensolution med en annan position”, meddelar Ensolutions styrelseordförande Andreas Johansson.

Joakim hälsar Karin varmt välkommen som VD. ”Jag ser fram emot att få följa dig på din resa att fortsatt utveckla Ensolution som bolag.”

För ytterligare frågor kontakta
Karin Lundgren
0709-17 99 11
karin.lundgren@ensolution.se

Joakim Eriksson
0708-21 41 13
joakim.eriksson@ensolution.se