Idag träffar vi studenter på Rekon-mässan i Göteborg

Idag är Ensolution på REKON och träffar studenter på Handelshögskolan i Göteborg. Roligt att få komma ut och träffa potentiella framtida konsulter och berätta vad vi jobbar med.

REKON är en arbetsmarknadsmässa som inriktar sig på revisions- och konsultbranschen och som hålls den 9 mars 2017. Det är ett kårdrivet projekt som anordnas på Handelshögskolan i Göteborg varje år. Mässan är en mötesplats där företag och studenter kan mötas och knyta nya, värdefulla kontakter inför framtiden. Dessutom arrangeras spännande och givande föreläsningar, workshops och den mycket populära Excelkursen.

Boka sista platsen! Utbildning ”Riskanalys och egenkontroll av verksamhetens processer”

Vi har enstaka platser kvar i Karlstad fredagen den 17 mars

Ämne: Riskanalys och egenkontroll av verksamhetens processer

Utbildningen är en introduktion för er som har kommit igång med ert kvalitetsledningssystem, men har en bit kvar när det gäller arbetet med risker och egenkontroll. Introduktionsutbildningen i riskanalys och egenkontroll lägger fokus på det praktiska arbetet snarare än teoretiska modeller, och vänder sig till er som arbetar inom individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, äldreomsorg samt kommunal hälso- och sjukvård.

 • Vad är det värsta som kan hända i din verksamhet?
 • Hur minimerar man riskerna för att det ska hända?
 • Hur arbetar man systematiskt för att identifiera och förebygga risker?

Detta och mycket mer går vi igenom i Karlstad den 17 mars 2017.

 

Anmäl dig här
Anmäl dig direkt och försäkra dig om en plats. Begränsat antal platser i lokalen.
Uppge faktureringsuppgifter i mailet.

Ladda ner inbjudan

Ladda ner program

 

Datum 17 mars 2017
Ort/lokal Karlstad CCC
Tider 9.30 – 15.30
Pris 950 kr (inkl. moms.)

Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika ingår.

För mer information kontakta:
Anna Ågren
E-post: anna.agren@ensolution.se

 

Fåtal platser kvar till kostnadsfritt frukostseminarium den 16 mars

Ämne:
Kostnad Per Elev (KPE) – Resursfördelning och analys inom utbildningssektorn

Missa inte tillfället!

Inlaggbild_2Kraven på kostnadseffektivitet, kvalitet, likvärdighet och transparens ökar inom skola och utbildning. Samtliga aktörer efterfrågar effektiva och vetenskapligt korrekta verktyg för att följa upp och utveckla verksamheterna.

Vi berättar om våra senaste analyser där vi fokuserar på transparens och kontroll; effektiv och behovsanpassad resursfördelning; samt objektiv ekonomisk uppföljning på alla nivåer. Vi visar också hur man kan bygga utvecklingsarbetet på vetenskapliga metoder, verksamhetsbaserade fakta och kvalitetssäkrade siffror.

Vi ger er konkreta exempel från faktiska case och vill gärna diskutera möjliga analyser framåt tillsammans med er!

Exempel från Perstorps kommun
I en granskning av Skolinspektionen blev kommunen ej godkänd på huvudmannanivå, där en del handlade om att resursfördelningsmodellen inom förskola, grundskola och fritidshem behövde tydliggöras och utvecklas. Ensolution berättar hur man kan bygga en tydlig och transparent resursfördelningsmodell som även tar hänsyn till socioekonomiska faktorer.

Exempel från Huddinge kommun
Förskolenämnden brottas med stora underskott. Vad beror det på? Hur ser det ut mellan olika förskolor och avdelningar inom kommunen? Hur ser tilldelningen ut jämfört med andra kommuner? Ensolution svarar på dessa frågor med hjälp av fakta- och sifferbaserad analys.

Exempel från Öckerö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen behövde hjälp med att utveckla en kostnadseffektiv resurshantering med bibehållen kvalitet. Ensolution presenterar resultaten från en verksamhetsgenomlysning som bygger på systematiska kalkyler och relevanta jämförelser.

Datum torsdagen den 16 mars 2017
Tid 08.00 – 09.00, frukost serveras från 07.30
Lokal Stockholm Waterfront Congress Centre

Frukostseminariet är kostnadsfritt.

Anmäl dig direkt via mail till pontus.fryk@ensolution.se

Ladda ner inbjudan

 

Konsult med erfarenhet från hälso- och sjukvård. Stockholm

Vilka är vi?

Vi på Ensolution har ett stort engagemang för sociala frågor. Vi utför många olika typer av projekt men brinner extra mycket för en god omsorg om dem som är sjuka och har särskilda behov, samt en väl fungerande skola och utbildning. Vårt engagemang driver oss att utveckla verktyg som hjälper organisationer att identifiera sina utvecklingsområden och hitta lösningar som ser till att resurserna används på rätt sätt. Ofta handlar vårt arbete om att hjälpa våra kunder uppnå hög kostnadseffektivitet med bibehållen eller förbättrad leveranskvalitet.

Är du den vi söker?

Vi söker dig som snabbt kan komma in i rollen som konsult inom verksamhetsutveckling, där du i första hand kommer arbeta mot affärsområdet hälso- och sjukvård där vår målgrupp utgörs av landstingen samt privata aktörer. På sikt finns det utifrån behov även möjlighet att arbeta mot områdena kommunal vård- och omsorg, skola och utbildning samt övriga privata aktörer. Eller kanske du utvecklar ett eget erbjudande mot ett annat verksamhetsområde. I så fall kan du räkna med vårt fulla stöd i det. Du har förmodligen 3-8 års erfarenhet från aktuell verksamhet – antingen som anställd eller som konsult. Du kanske har jobbat som ekonom, controller eller kvalitetsutvecklare i ett landsting. Du kanske har jobbat med verksamhetsutveckling som konsult, med inriktning på hälso- och sjukvård. Du har relevant utbildningsbakgrund – kanske är du ekonom eller civilingenjör, kanske har du även någon form av sjukvårdsrelaterad utbildning.

Till de huvudsakliga arbetsuppgifterna hör insamling och bearbetning av data, utförande av kostnadskalkyler, verksamhetsgenomlysningar, analys och sammanställning av material, samt muntlig och skriftlig presentation. Detta kräver siffersinne och datorvana (särskilt Excel), en förståelse för verksamhetssystem, och ett intresse för databehandling och analys. Du bör också vara social, driven, orädd och nyfiken.

Utöver detta vill vi att du tar en central roll i att driva Ensolutions expansion i Stockholmsregionen vad gäller företagets erbjudanden mot hälso- och sjukvård. Det är därför viktigt att du har både djup och bred verksamhetskunskap. Det är en stor fördel om du har bra kontakter inom, och ett gott rykte hos, landstingen i mellansverige samt privata aktörer i Stockholmsregionen. Det är också angeläget att du har goda säljegenskaper och en väl utvecklad affärsmässighet.

Vi vill att du kan bistå övriga konsulter i analys, presentation och försäljning med förankring i ovan nämnda erfarenhet från hälso- och sjukvård. Du förväntas även delta i externa aktiviteter såsom konferenser, seminarier, analysdagar och workshops. Du kommer förmodligen emellanåt arbeta tillsammans med juniora kollegor som utför en del av jobbet.

Givetvis är dina språkkunskaper i svenska mycket goda. Du har inga problem att resa frekvent, då våra projekt finns över hela landet. Placering i Stockholm.

Vi tar in ansökningar löpande.

Vad får du?

Hos oss hamnar du i ett litet flexibelt företag med korta beslutsvägar där man har stor möjlighet att påverka verksamheten, sin egen arbetssituation och utveckling. Vi tror på frihet under ansvar och söker självständiga personer med integritet, kreativitet, nyfikenhet och driv. Hos oss får man snabbt komma in och ansvara för hela processen från utveckling och försäljning till genomförande och uppföljning.

Vi är opretentiösa människor som värderar samarbete och ett humanistiskt förhållningssätt. Detta gäller både kontakten med våra kunder och mellan medarbetare. Här finns ingen intern konkurrens, inga vassa armbågar, ingen ”up-or-out”-mentalitet, vi lyckas tillsammans!


Jobbansökan

 • Exempelvis Linkedinprofil
 • Dra filer hit eller

Söker du praktikplats?

Vi vill gärna komma i kontakt med studenter redan under studietiden!

Oavsett om det handlar om praktikplats, verksamhetsförlagd utbildning (VFU), examensarbete, uppsats eller någon form av extrajobb så brukar vi kunna hitta bra lösningar.

Läs mer och skicka in en ansökan

Riskanalys och Egenkontroll av verksamhetens processer

Ensolution ger er verktyg att komma framåt i införande och utveckling av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete!

 • Hur vet vi att vår verksamhet ger stöd och service av god kvalitet till våra brukare?
 • Hur kvalitetssäkrar vi våra processer och hur säkerställer vi att vi lever upp till mål och krav i lagstiftningen?

Syftet med egenkontrollen är att kunna göra just detta, men hur vet vi vad vi ska fokusera på i vår egenkontroll och hur utformar vi våra processer utan att de överbelastas av olika rutiner och kontroller? Ensolution kan ge er stöd och verktyg för att bygga upp och utveckla ert ledningssystem vad gäller riskanalys och egenkontroll.

Med hjälp av riskanalysen kan verksamheten få syn på det som inte får gå fel, och som måste säkerställas. Värderingen av riskerna ger hjälp i prioritering av de områden som bör följas upp i egenkontrollen, och var i processerna det finns kritiska moment som behöver förtydligas och åtgärdas. Ensolution ger stöd i genomförande av riskanalys och i att ta fram egenkontroller.

 

Stöd i att genomföra riskanalyser

Vi planerar och genomför riskanalyser av verksamhetens olika processer i form av workshops. Vid workshopen deltar representanter för alla funktioner/roller som är involverade i den aktuella processen. Vi identifierar och värderar kritiska moment och aktiviteter i processen. Resultatet blir en kartläggning och värdering av risker samt förslag till åtgärder för att hantera riskerna. Ni kan välja att genomföra en enstaka workshop, och se det som ett utbildningstillfälle för metoden, eller att ta hjälp med att genomföra workshops/riskanalyser av samtliga processer i ledningssystemet.

 

Stöd i att ta fram och utforma egenkontroller

Egenkontrollens funktion är att följa upp och kvalitetssäkra processerna. Med utgångspunkt från riskanalysen ger vi stöd i att ta fram och utforma förslag på egenkontroller. Här kan ni välja på att vi genomför en workshop/utbildning i metoden där vi tar fram egenkontroller för en eller ett par av verksamhetens processer eller att ni tar hjälp av Ensolution att självständigt ta fram ett förslag på samlat ”egenkontrollprogram” för verksamhetens processer. En viktig förutsättning för ett bra egenkontrollprogram är i så fall att det finns riskanalyser att utgå ifrån.

 

Utbildning för verksamhetens chefer och nyckelpersoner

Riskanalysens roll i ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete

Ansvariga chefer och nyckelpersoner som till exempel SAS, MAS och verksamhetsutvecklare är oftast de personer som ska utföra riskanalys och egenkontroller i ledningssystemet. För dem är det viktigt att ha kunskap om och förstå hur riskanalys och egenkontroll hänger ihop med de övriga komponenterna i ledningssystemet och även hur egenkontrollen förhåller sig till förvaltningens internkontrollplan.

Vi erbjuder därför även utbildning på plats hos er för chefer och nyckelpersoner.

 

Information
Vill du veta mer om vårt erbjudande, eller få ett förslag på upplägg som passar just er kommun?

Kontakta Anna Ågren på mail eller 0709-17 05 74

Ladda ner pdf

 

Du har väl inte missat vår introduktionsutbildning i Karlstad den 17 mars?
Ett fåtal platser kvar.

Utbildningsdagen i Karlstad är generellt hållen och ger er insyn i vikten av att arbeta med riskanalys och egenkontroll. Vi går igenom metoder och verktyg och ger er ett smakprov från alla moduler ovan.

Ladda ner inbjudan och program till introduktionsutbildningen i Karlstad 17 mars.

 

 

Frukostseminarium 16 mars: Resursfördelning och analys inom utbildningssektorn

Vi bjuder på Frukostseminarium i Stockholm, den 16 mars 2017

Ämne:
Kostnad Per Elev (KPE) – Resursfördelning och analys inom utbildningssektorn

Inlaggbild_2Kraven på kostnadseffektivitet, kvalitet, likvärdighet och transparens ökar inom skola och utbildning. Samtliga aktörer efterfrågar effektiva och vetenskapligt korrekta verktyg för att följa upp och utveckla verksamheterna.

Vi berättar om våra senaste analyser där vi fokuserar på transparens och kontroll; effektiv och behovsanpassad resursfördelning; samt objektiv ekonomisk uppföljning på alla nivåer. Vi visar också hur man kan bygga utvecklingsarbetet på vetenskapliga metoder, verksamhetsbaserade fakta och kvalitetssäkrade siffror.

Vi ger er konkreta exempel från faktiska case och vill gärna diskutera möjliga analyser framåt tillsammans med er!

Exempel från Perstorps kommun
I en granskning av Skolinspektionen blev kommunen ej godkänd på huvudmannanivå, där en del handlade om att resursfördelningsmodellen inom förskola, grundskola och fritidshem behövde tydliggöras och utvecklas. Ensolution berättar hur man kan bygga en tydlig och transparent resursfördelningsmodell som även tar hänsyn till socioekonomiska faktorer.

Exempel från Huddinge kommun
Förskolenämnden brottas med stora underskott. Vad beror det på? Hur ser det ut mellan olika förskolor och avdelningar inom kommunen? Hur ser tilldelningen ut jämfört med andra kommuner? Ensolution svarar på dessa frågor med hjälp av fakta- och sifferbaserad analys.

Exempel från Öckerö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen behövde hjälp med att utveckla en kostnadseffektiv resurshantering med bibehållen kvalitet. Ensolution presenterar resultaten från en verksamhetsgenomlysning som bygger på systematiska kalkyler och relevanta jämförelser.

Datum torsdagen den 16 mars 2017
Tid 08.00 – 09.00, frukost serveras från 07.30
Lokal Stockholm Waterfront Congress Centre

Frukostseminariet är kostnadsfritt.

Anmälan senast 9 mars, via mail till pontus.fryk@ensolution.se
Observera att antalet platser är begränsat. Först till kvarn gäller.

Ladda ner inbjudan

 

Vi medverkar vid Arena Affärssystem på Högskolan i Halmstad

Tisdagen den 21 mars står Ensolution tillsammans med Högskolan i Halmstad, och fem andra företag, som arrangör av Arena Affärssystem – ett event inom Affärssystemprogrammet vid Högskolan i Halmstad.

Arena Affärssystem ger studenterna som går sista året på Affärssystemprogrammet en möjlighet att presentera de uppdrag och projekt som de genomfört i olika organisationer och företag under sin VFU (Verksamhetsförlagd utbildning). Deras arbeten är uppskattade, och uppdragen är mycket värdefulla och nyttiga för studenterna.

Ensolution har samarbetat med Högskolan i Halmstad sedan flera år tillbaka och flera VFU:er har genomförts under årens lopp.

Många av våra konsulter har en bakgrund från Affärssystemprogrammet och det känns därför både naturligt och roligt att medverka som arrangör av detta event.

Läs mer

Utbildning 17 mars: Riskanalys och egenkontroll av verksamhetens processer

 • Vad är det värsta som kan hända i din verksamhet?
 • Hur minimerar man riskerna för att det ska hända?
 • Hur arbetar man systematiskt för att identifiera och
  förebygga risker?

Detta och mycket mer går vi igenom i Karlstad den 17 mars 2017.

Utbildningen är en introduktion för er som har kommit igång med ert kvalitetsledningssystem, men har en bit kvar när det gäller arbetet med risker och egenkontroll. Introduktionsutbildningen i riskanalys och egenkontroll lägger fokus på det praktiska arbetet snarare än teoretiska modeller, och vänder sig till er som arbetar inom individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, äldreomsorg samt kommunal hälso- och sjukvård.

Ladda ner inbjudan

Ladda ner program

Anmäl dig här
Anmäl dig direkt och försäkra dig om en plats. Begränsat antal platser i lokalen.
Uppge faktureringsuppgifter i mailet.

Datum 17 mars 2017
Ort/lokal Karlstad CCC
Tider 9.30 – 15.30
Pris 950 kr (inkl. moms.)

Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika ingår.

För mer information kontakta:
Anna Ågren
E-post: anna.agren@ensolution.se

 

Andreas Johansson moderator när Teknologisk Institut arrangerar konferens om resursfördelning

Den 15-16 mars 2017 arrangerar Teknologisk Institut konferens med workshop. Moderator är Ensolutions grundare Andreas Johansson, som är expert på kostnadseffektivitet och nyckeltal.

Konferensdagarnas fokus är hur man maximerar sin begränsade budget under rubriken ”Resursfördelning i omsorgsförvaltningen 2017”.

Man ta del av både praktikfall och experter som ger förslag på hur man ska kunna skapa en hållbar planering och budget, men samtidigt vara förberedd att revidera den vid ändrade förutsättningar hos brukaren.

Ur programmet:

Effektiv resursfördelning utan att tappa kvalitet
Nya Välfärdsteknologisnurran 2.0 — lär dig använda den
Nyckeltalen som skapar skillnad i verksamheten
Hur skapar du stora möjligheter med små medel
Ekonomistyrning för att ta kontroll över resursfördelningen

Se hela programmet

 

Ur programmet:

”ANDREAS JOHANSSON är en mycket uppskattad och erfaren föreläsare med expertis inom kostnadseffektivitet och nyckeltal. I samarbete med SKL har han arbetat fram verktyg och metoder för KPB.”