Möt Sveriges främsta konsulter inom Kostnad Per Brukare den 23 oktober!

Välkommen till Ensolutions KPB-konferens i Göteborg måndagen den 23 oktober 2017

KPB-bildI år har vi valt att köra KPB-konferens för Äldreomsorg, Funktionsnedsättning, Individ- och familjeomsorg under en dag. Det blir gemensamma föreläsningar och aktiviteter varvat med olika spår där du kan väja efter intresse. Fokus ligger på ”hur man använder resultatet av KPB”. Som vanligt bjuder vi också på analyser och  jämförelser ut ett nationellt perspektiv (utfall 2016)

Anna-Lena Borg (Vik. Enhetschef, Enheten Barn- & ungdom, Lysekils kommun), Lillemor Berglund (Förvaltningschef i Kungsbacka kommun) samt John Henriksson (Myndighetschef för äldre och funktionsnedsättning, Tyresö kommun) kommer att berätta hur de använder KPB i sina verksamheter. Dagen avslutas med gruppdiskussioner där samtalen fördjupas efter intresse.

Ta del av det senaste inom området och bli inspirerad av att höra hur andra kommuner använt resultatet av KPB i sin verksamhet!

Mer info om KPB-konferensen

 

 

Ensolution värd för ACG® System User forum på Fotografiska

Som nordisk distributör av ACG® System arrangerar Ensolution idag nordisk användarträff på Fotografiska i Stockholm.

Talare under dagen:

”Current status ACG® System for the rest of world”
Karen Kinder, Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University and Johns Hopkins HealthCare Solutions

”Improving patient coordination through effective primary care management”
Lizelle Steenkamp, Discovery Health, South Africa, awarded the Prof. Barbara Starfield Award in recognition of use of the ACG® System

”New versions and other existing news. Details on theory, background and ideas for further development”
Steve Sutch, Johns Hopkins HealthCare Solutions gives an overview on the new development

”Uppföljning av diagnossättning och kvalitetssäkring av ACG® i Region Jönköping – så arbetar vi med vår uppföljningsmodell”
Jonatan Vincent, Region Jönköping

”Population health analytics and usage of the ACG® System in the UK”
Alan Thompson, Director of User Support, UK Team Leader, Johns Hopkins HealthCare Solutions

Open panel discussion held by Karen Kinder and other participants.

• How can we utilize the information about patients and their risks?
• How can we improve the delivery of care?
• What are the challenges?
• Future directions for risk profiling and co-ordination?
• Other topics related to the usage of the ACG® System

Kom igång med jämställdhetsarbetet – ta chansen och bli en av pilotkommunerna!

Är ni en kommun som är intresserade av att utveckla ert jämställdhetsfrämjande arbete?

Nu erbjuder vi er som arbetar med Kostnad Per Brukare/Elev, eller vill starta ett sådant projekt, en spännande möjlighet att delta i ett pilotprojekt. Vår ambition är att testa en modell för att formulera mätbara och konkreta jämställdhetsmål och kontinuerlig uppföljning av dessa. Några av de frågor vi vill besvara är sådana man möter inom så kallad Gender budgeting. Hur fördelas de offentliga resurserna mellan könen och i olika åldersgrupper? Hur motsvarar det kvinnors och mäns behov? Vilka blir effekterna och hur kan vi arbeta för att påverka situationen i rätt riktning?

Genom åren har vi arbetat med över 100 kommuner i fler än 1000 projekt där vi både samlat på oss erfarenheter och utvecklat verktyg som gör att vi kan ha ett systematiskt angreppssätt, bygga jämställdhetsprojektet på en faktabaserad grund samt göra djupgående analyser.

Projektet förväntas löpa under hösten/vintern 2017/2018.

För mer information och intresseanmälan

Kontakta Frida Bjärnlind
0709-17 30 15
frida.bjarnlind@ensolution.se

Användarträff – Ensolutions Kvalitetsledningssystem

Nu är datum spikat!

Den 24 oktober kör vi användarträff för Ensolutions Kvalitetsledningssystem.

Möt Ensoluticirkel_arbons konsulter, nätverka och inspireras av andra användare, samt lyssna till hur andra kommuner arbetar med sin kvalitetsledning.

I år träffas vi i Göteborg, dagen efter Ensolutions konferens för Kostnad Per Brukare (KPB). Vi hoppas att det skall förenkla för tillresande som vill närvara vid båda dessa tillfällen. Program för årets användarträff presenteras efter sommaren, men vi vill redan nu ge dig en chans att planera in datumet.

Datum tisdagen den 24 oktober 2017
Tid 9.00 – 16.00
Lokal Radisson Blu Scandinavia Hotel, Göteborg (vid Centralstation)
Kostnad 500 kr/deltagare
Priset är exklusive moms. I priset ingår fika och lunch under dagen.

Välkomna!

BOKA din plats redan nu!
Ange faktureringsadress samt ev. allergier eller specialkost.

 

För mer information kontakta:
Andreas Greven
0709-17 09 19
andreas.greven@ensolution.se 

 

 

Hur säkerställer din kommun resursfördelning inom funktionshinder?

Idag har Ensoultions konsulter varit i Göteborg och berättat hur kommunen säkerställer resursfördelning inom funktionshinder. Praktiska exempel har varvats med presentation av vårt IT-stöd KUBEN, där man på ett rättssäkert och enkelt sätt kan genomföra arbetet. Med KUBEN blir det lätt att utgå från brukarens behov, fördela resurser och följa upp över tid.

Missade du detta tillfälle är du välkommen att kontakta oss.

Vi berättar gärna vilka möjligheter ni har att förbättra era bedömningar av brukarnas behov, och vilka resurser som behövs.

Läs mer

Kontakta oss

Hur påverkas kommunens flyktingrelaterade kostnader av nya ersättningsmodellen?

På vilket sätt förändras era förutsättningar att möta boendesituationen och insatsbehovet i er kommun efter att de nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017?

Ensolution kan också hjälpa er att prognostisera och planera era kostnader, intäkter och insatser!

Christoffer Essman
berättar hur Ensolution kan bistå kommuner med vetenskapliga metoder, väl beprövade verktyg och kvalificerad rådgivning.

Saknar din kommun stöd och verktyg för att komma vidare?

Ensolution har genom åren förknippats med tjänster, metoder och verktyg för verksamhetsstyrning mot Socialtjänst. Under åren har såväl tjänster som metoder och verktyg utvecklats och Ensolution kan nu erbjuda kommunövergripande lösningar.

Kontakta oss för samtal kring hur vi kan hjälpa er.

Läs mer om hur Ensolution kan stötta er i flyktingmottagandet.

 

Hur arbetar din kommun för att nå målen kring likvärdig utbildning?

Hur har resurserna använts och hur väl stämmer de överens med planerad resursfördelning, samt de mål som satts upp för verksamheten? Har kommunen en plan för kontinuerlig uppföljning? Sker uppföljningen tillräckligt kontinuerligt och kvalitetssäkrat?

Josefine berättar
I filmen nedan berättar Josefine Freij hur Ensolution kan vara ett stöd i arbetet med Resursfördelning, Bedömning av särskilt stöd, Bidrag till privata aktörer, Uppföljning av resursfördelning samt Prognoser och planer.

Saknar din kommun stöd och verktyg för att komma vidare?

Boka tid för samtal om hur vi kan hjälpa er.

Läs mer om Ensolutions stöd och verktyg för att skapa likvärdiga förutsättningar för utbildning.

 

Ledningssystemet gör det lätt att göra rätt i Hammarö kommun

Nu införs systemet i hela kommunen

”Ingången var att vi ville leva upp till SOSFS:en, men nu arbetar vi med kvalitetsutveckling”

Hammarö var en av de första kommunerna som köpte in och införde Ensolutions kvalitetsledningssystem i sin organisation och det har nu gått fyra år sedan starten.

”Vi hade redan ett gott samarbete med Ensolution, eftersom vi också var en av de första kommunerna som gjorde Kostnad Per Brukare. När vi såg demon av kvalitetsledningssystemet så föll vi pladask”, säger Mia Hernell Blomqvist, som är verksamhetsutvecklare på Socialförvaltningen i Hammarö kommun.

”Vårt ledningssystem finns på intranätet och fungerar som ett levande bibliotek med processer, länkar till dokument och lokala rutiner med mera samlat. Det är lätt för chefer och medarbetare att nå. Vårt ledord under hela arbetets gång har varit att ‘Det ska vara lätt att göra rätt’!”

Kvalitetsledningssystemet är integrerat i verksamheten

Systemet används både till att visa och tydliggöra hur verksamhetens processer är tänkta att fungera och till att utveckla dem. ”Att rita upp processen och analysera hur problemet kan lösas har blivit ett naturligt arbetssätt när man stöter på problem i verksamheten”, säger Mia. Ledningssystemet används också vid introduktion av nya medarbetare.

”Kollegor i andra kommuner frågar ibland hur mycket tid jag lägger på att arbeta med systemet, men jag brukar svara att jag hade ju ansvar för allt det här även innan. Ledningssystemet hjälper mig att ha allt på ett ställe.”

Nu går Hammarö vidare med kommunövergripande processer

Socialförvaltningens införande av Kvalitetsledningssystemet och Mia Hernell Blomqvists arbete har uppmärksammats nationellt, bland annat av Kvalitetsmagasinet, och Mia har tagit emot många studiebesök från andra kommuner som har behov av en bra lösning för att få ett samlat kvalitetsledningssystem. Inte minst har övriga verksamheter inom kommunen blivit nyfikna och sett fördelarna med kvalitetsledningssystemet. Detta har lett till att man under våren 2017 nu går vidare med att införa systemet för processer i Hammarö kommuns alla verksamheter!

Möt oss i Helsingborg den 16 maj!

Boka direkt så du inte missar möjligheten att lyssna till de främsta konsulterna inom området. Den 16 maj kommer de till Helsingborg för att prata om ”Resursfördelning, analys och objektiv uppföljning inom utbildningssektorn”

Vi ger er konkreta exempel från faktiska case och vill gärna diskutera möjliga analyser tillsammans med er!

Exempel från Perstorps kommun
I en granskning av Skolinspektionen blev kommunen ej godkänd på huvudmannanivå, där en del handlade om att resursfördelningsmodellen inom förskola, grundskola och fritidshem behövde tydliggöras och utvecklas. Ensolution berättar hur man kan bygga en tydlig och transparent resursfördelningsmodell som även tar hänsyn till socioekonomiska faktorer.

Exempel från Huddinge kommun
Förskolenämnden brottas med stora underskott. Vad beror det på? Hur ser det ut mellan olika förskolor och avdelningar inom kommunen? Hur ser tilldelningen ut jämfört med andra kommuner? Ensolution svarar på dessa frågor med hjälp av fakta- och sifferbaserad analys.

Exempel från Öckerö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen behövde hjälp med att utveckla en kostnadseffektiv resurshantering med bibehållen kvalitet. Ensolution presenterar resultaten från en verksamhetsgenomlysning som bygger på systematiska kalkyler och relevanta jämförelser.

Inlaggbild_2
Seminariet är kostnadsfritt.

Anmälan senast 12 maj 

Lokal Elite Hotel Marina Plaza, Helsingborg (vid tågstationen)
Tid 08.00 – 09.00, frukost serveras från 07.30

Ladda ner inbjudan

 

Seminarium om hur kommunen säkerställer resursfördelning inom funktionshinder, Göteborg 8 juni

Kom till vårt kostnadsfria lunchseminarium i Göteborg den 8 juni, där berättar vi mer om hur kommuner kan resursfördela efter brukarnas behov

Under förmiddagen kommer vi att gå igenom vilka möjligheter ni som kommun har att förbättra era bedömningar av brukarnas behov, och vilka resurser som behövs. Vi visar olika praktiska exempel samt vårt IT-stöd KUBEN där man på ett rättssäkert och enkelt sätt kan genomföra arbetet. Det här är seminariet för dig som redan är idag arbetar med bedömningar eller för er som vill skapa ett modernt resursfördelningssystem inom funktionshinder.

Med KUBEN blir det lätt att utgå från brukarens behov, fördela resurser och följa upp över tid.

Vi avslutar med lunch tillsammans kl. 12.00.

10.00 – 12.00

 • Introduktion och metod
  Med KUBEN har Ensolution i samarbete med olika kommuner tagit fram en ny standard för behovsbedömningar som bygger på IBIC. Andreas Johansson går igenom bakgrund och metod som ligger till grund för det mobila IT-stödet.
 • Praktiska exempel och användningsområden inom gruppbostäder och daglig verksamhet 
  Vad blir resultatet från bedömningarna och blir det någon skillnad från existerande resursfördelning? Jonas Birgersson från Ensolution utgår från tidigare projekt när han berättar om vikten av att göra behovsbedömningar, varför vi bör prata behov istället för budget och att fördela resurser på ett effektivt sätt för att få en jämnare och högre kvalitet till brukarna.
 • Genomgång av det mobila IT-stödet KUBEN
  Hur genomförs en bedömning i praktiken? Jacob Ljunggren visar, med exempel från gruppbostäder, och hur lätt det är att komma igång med små insatser. Ta gärna med dator om du själv vill testa att genomföra en bedömning!
 • Sammanfattande diskussion
  Vi sammanfattar seminariepunkterna och ser fram emot en diskussion om underlättad behovsbedömning och säkerställd resursfördelning. Här finns det möjlighet att ställa frågor som du vill ha svar på.

Datum torsdagen den 8 juni 2017
Tid 10.00 – 12.00. Lunch serveras kl. 12.00
Lokal Centralhuset Konferens, Göteborg (vid Centralstation)

Seminariet är kostnadsfritt men ange om du har behov av specialkost vid anmälan. Observera att antalet platser är begränsat och att först till kvarn gäller.

Anmäl dig här  (senast 1 juni 2017)

Vill du veta mer om KUBEN?

Läs mer om hur kommunen kan underlätta behovsbedömningen inom funktionshinder

Läs mer om KUBEN (generell info)

Ps. Bjud gärna med kollega.