Söker du praktikplats?

Vi vill gärna komma i kontakt med studenter redan under studietiden!

Oavsett om det handlar om praktikplats, verksamhetsförlagd utbildning (VFU), examensarbete, uppsats eller någon form av extrajobb så brukar vi kunna hitta bra lösningar.

Läs mer och skicka in en ansökan

Riskanalys och Egenkontroll av verksamhetens processer

Ensolution ger er verktyg att komma framåt i införande och utveckling av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete!

  • Hur vet vi att vår verksamhet ger stöd och service av god kvalitet till våra brukare?
  • Hur kvalitetssäkrar vi våra processer och hur säkerställer vi att vi lever upp till mål och krav i lagstiftningen?

Syftet med egenkontrollen är att kunna göra just detta, men hur vet vi vad vi ska fokusera på i vår egenkontroll och hur utformar vi våra processer utan att de överbelastas av olika rutiner och kontroller? Ensolution kan ge er stöd och verktyg för att bygga upp och utveckla ert ledningssystem vad gäller riskanalys och egenkontroll.

Med hjälp av riskanalysen kan verksamheten få syn på det som inte får gå fel, och som måste säkerställas. Värderingen av riskerna ger hjälp i prioritering av de områden som bör följas upp i egenkontrollen, och var i processerna det finns kritiska moment som behöver förtydligas och åtgärdas. Ensolution ger stöd i genomförande av riskanalys och i att ta fram egenkontroller.

 

Stöd i att genomföra riskanalyser

Vi planerar och genomför riskanalyser av verksamhetens olika processer i form av workshops. Vid workshopen deltar representanter för alla funktioner/roller som är involverade i den aktuella processen. Vi identifierar och värderar kritiska moment och aktiviteter i processen. Resultatet blir en kartläggning och värdering av risker samt förslag till åtgärder för att hantera riskerna. Ni kan välja att genomföra en enstaka workshop, och se det som ett utbildningstillfälle för metoden, eller att ta hjälp med att genomföra workshops/riskanalyser av samtliga processer i ledningssystemet.

 

Stöd i att ta fram och utforma egenkontroller

Egenkontrollens funktion är att följa upp och kvalitetssäkra processerna. Med utgångspunkt från riskanalysen ger vi stöd i att ta fram och utforma förslag på egenkontroller. Här kan ni välja på att vi genomför en workshop/utbildning i metoden där vi tar fram egenkontroller för en eller ett par av verksamhetens processer eller att ni tar hjälp av Ensolution att självständigt ta fram ett förslag på samlat ”egenkontrollprogram” för verksamhetens processer. En viktig förutsättning för ett bra egenkontrollprogram är i så fall att det finns riskanalyser att utgå ifrån.

 

Utbildning för verksamhetens chefer och nyckelpersoner

Riskanalysens roll i ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete

Ansvariga chefer och nyckelpersoner som till exempel SAS, MAS och verksamhetsutvecklare är oftast de personer som ska utföra riskanalys och egenkontroller i ledningssystemet. För dem är det viktigt att ha kunskap om och förstå hur riskanalys och egenkontroll hänger ihop med de övriga komponenterna i ledningssystemet och även hur egenkontrollen förhåller sig till förvaltningens internkontrollplan.

Vi erbjuder därför även utbildning på plats hos er för chefer och nyckelpersoner.

 

Information
Vill du veta mer om vårt erbjudande, eller få ett förslag på upplägg som passar just er kommun?

Kontakta Anna Ågren på mail eller 0709-17 05 74

Ladda ner pdf

 

Du har väl inte missat vår introduktionsutbildning i Karlstad den 17 mars?
Ett fåtal platser kvar.

Utbildningsdagen i Karlstad är generellt hållen och ger er insyn i vikten av att arbeta med riskanalys och egenkontroll. Vi går igenom metoder och verktyg och ger er ett smakprov från alla moduler ovan.

Ladda ner inbjudan och program till introduktionsutbildningen i Karlstad 17 mars.

 

 

Frukostseminarium 16 mars: Resursfördelning och analys inom utbildningssektorn

Vi bjuder på Frukostseminarium i Stockholm, den 16 mars 2017

Ämne:
Kostnad Per Elev (KPE) – Resursfördelning och analys inom utbildningssektorn

Inlaggbild_2Kraven på kostnadseffektivitet, kvalitet, likvärdighet och transparens ökar inom skola och utbildning. Samtliga aktörer efterfrågar effektiva och vetenskapligt korrekta verktyg för att följa upp och utveckla verksamheterna.

Vi berättar om våra senaste analyser där vi fokuserar på transparens och kontroll; effektiv och behovsanpassad resursfördelning; samt objektiv ekonomisk uppföljning på alla nivåer. Vi visar också hur man kan bygga utvecklingsarbetet på vetenskapliga metoder, verksamhetsbaserade fakta och kvalitetssäkrade siffror.

Vi ger er konkreta exempel från faktiska case och vill gärna diskutera möjliga analyser framåt tillsammans med er!

Exempel från Perstorps kommun
I en granskning av Skolinspektionen blev kommunen ej godkänd på huvudmannanivå, där en del handlade om att resursfördelningsmodellen inom förskola, grundskola och fritidshem behövde tydliggöras och utvecklas. Ensolution berättar hur man kan bygga en tydlig och transparent resursfördelningsmodell som även tar hänsyn till socioekonomiska faktorer.

Exempel från Huddinge kommun
Förskolenämnden brottas med stora underskott. Vad beror det på? Hur ser det ut mellan olika förskolor och avdelningar inom kommunen? Hur ser tilldelningen ut jämfört med andra kommuner? Ensolution svarar på dessa frågor med hjälp av fakta- och sifferbaserad analys.

Exempel från Öckerö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen behövde hjälp med att utveckla en kostnadseffektiv resurshantering med bibehållen kvalitet. Ensolution presenterar resultaten från en verksamhetsgenomlysning som bygger på systematiska kalkyler och relevanta jämförelser.

Datum torsdagen den 16 mars 2017
Tid 08.00 – 09.00, frukost serveras från 07.30
Lokal Stockholm Waterfront Congress Centre

Frukostseminariet är kostnadsfritt.

Anmälan senast 9 mars, via mail till pontus.fryk@ensolution.se
Observera att antalet platser är begränsat. Först till kvarn gäller.

Ladda ner inbjudan

 

Vi medverkar vid Arena Affärssystem på Högskolan i Halmstad

Tisdagen den 21 mars står Ensolution tillsammans med Högskolan i Halmstad, och fem andra företag, som arrangör av Arena Affärssystem – ett event inom Affärssystemprogrammet vid Högskolan i Halmstad.

Arena Affärssystem ger studenterna som går sista året på Affärssystemprogrammet en möjlighet att presentera de uppdrag och projekt som de genomfört i olika organisationer och företag under sin VFU (Verksamhetsförlagd utbildning). Deras arbeten är uppskattade, och uppdragen är mycket värdefulla och nyttiga för studenterna.

Ensolution har samarbetat med Högskolan i Halmstad sedan flera år tillbaka och flera VFU:er har genomförts under årens lopp.

Många av våra konsulter har en bakgrund från Affärssystemprogrammet och det känns därför både naturligt och roligt att medverka som arrangör av detta event.

Läs mer

Utbildning 17 mars: Riskanalys och egenkontroll av verksamhetens processer

  • Vad är det värsta som kan hända i din verksamhet?
  • Hur minimerar man riskerna för att det ska hända?
  • Hur arbetar man systematiskt för att identifiera och
    förebygga risker?

Detta och mycket mer går vi igenom i Karlstad den 17 mars 2017.

Utbildningen är en introduktion för er som har kommit igång med ert kvalitetsledningssystem, men har en bit kvar när det gäller arbetet med risker och egenkontroll. Introduktionsutbildningen i riskanalys och egenkontroll lägger fokus på det praktiska arbetet snarare än teoretiska modeller, och vänder sig till er som arbetar inom individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, äldreomsorg samt kommunal hälso- och sjukvård.

Ladda ner inbjudan

Ladda ner program

Anmäl dig här
Anmäl dig direkt och försäkra dig om en plats. Begränsat antal platser i lokalen.
Uppge faktureringsuppgifter i mailet.

Datum 17 mars 2017
Ort/lokal Karlstad CCC
Tider 9.30 – 15.30
Pris 950 kr (inkl. moms.)

Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika ingår.

För mer information kontakta:
Anna Ågren
E-post: anna.agren@ensolution.se

 

Andreas Johansson moderator när Teknologisk Institut arrangerar konferens om resursfördelning

Den 15-16 mars 2017 arrangerar Teknologisk Institut konferens med workshop. Moderator är Ensolutions grundare Andreas Johansson, som är expert på kostnadseffektivitet och nyckeltal.

Konferensdagarnas fokus är hur man maximerar sin begränsade budget under rubriken ”Resursfördelning i omsorgsförvaltningen 2017”.

Man ta del av både praktikfall och experter som ger förslag på hur man ska kunna skapa en hållbar planering och budget, men samtidigt vara förberedd att revidera den vid ändrade förutsättningar hos brukaren.

Ur programmet:

Effektiv resursfördelning utan att tappa kvalitet
Nya Välfärdsteknologisnurran 2.0 — lär dig använda den
Nyckeltalen som skapar skillnad i verksamheten
Hur skapar du stora möjligheter med små medel
Ekonomistyrning för att ta kontroll över resursfördelningen

Se hela programmet

 

Ur programmet:

”ANDREAS JOHANSSON är en mycket uppskattad och erfaren föreläsare med expertis inom kostnadseffektivitet och nyckeltal. I samarbete med SKL har han arbetat fram verktyg och metoder för KPB.”

Nätverksmöte för ACG

I förra veckan deltog vi på ett mycket lyckat nätverksmöte för ACG i Stockholm. Andreas Johansson höll ett uppskattat föredrag om framtida analyser för att beskriva patienter. Kontakta oss gärna om ni vill höra mer!

100% kundnöjdhet

Idag är vi extra glada! Återkopplade supportärenden visar på 100% kundnöjdhet det senaste halvåret. Vi är stolta och glada över denna positiva feedback, som visar att vår support lever upp till högt ställda förväntningar hos våra kunder.

100_NKI

Studentdagar i Uppsala

Det här proffsiga teamet finns idag på plats i Uppsala för att möta ekonomistudenter.

Träffa oss på MVTe (Kistamässan) 24-25 jan 2017

MVTe – Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa – är en konferens och mässa om införandet av ny teknik inom kommunal vård och omsorg. Välfärdsteknologin leder till ökad självständighet, trygghet och delaktighet i samhället om vi utgår från individens behov och förutsättningar.

Årets tema för konferensen: Individen i fokus!
I år genomsyras programmet av exempel som gynnar individen – för ökad självständighet, delaktighet, säkerhet, trygghet och aktivitet.

Ensolution kommer att finnas på plats för att bl.a. berätta hur vi hjälper verksamheter till effektiv resursfördelning med hög kvalitet för individen.

Du träffar oss i monter G:14

Ensolution på MVTe