Ledningssystemet gör det lätt att göra rätt i Hammarö kommun

Nu införs systemet i hela kommunen

”Ingången var att vi ville leva upp till SOSFS:en, men nu arbetar vi med kvalitetsutveckling”

Hammarö var en av de första kommunerna som köpte in och införde Ensolutions kvalitetsledningssystem i sin organisation och det har nu gått fyra år sedan starten.

”Vi hade redan ett gott samarbete med Ensolution, eftersom vi också var en av de första kommunerna som gjorde Kostnad Per Brukare. När vi såg demon av kvalitetsledningssystemet så föll vi pladask”, säger Mia Hernell Blomqvist, som är verksamhetsutvecklare på Socialförvaltningen i Hammarö kommun.

”Vårt ledningssystem finns på intranätet och fungerar som ett levande bibliotek med processer, länkar till dokument och lokala rutiner med mera samlat. Det är lätt för chefer och medarbetare att nå. Vårt ledord under hela arbetets gång har varit att ‘Det ska vara lätt att göra rätt’!”

Kvalitetsledningssystemet är integrerat i verksamheten

Systemet används både till att visa och tydliggöra hur verksamhetens processer är tänkta att fungera och till att utveckla dem. ”Att rita upp processen och analysera hur problemet kan lösas har blivit ett naturligt arbetssätt när man stöter på problem i verksamheten”, säger Mia. Ledningssystemet används också vid introduktion av nya medarbetare.

”Kollegor i andra kommuner frågar ibland hur mycket tid jag lägger på att arbeta med systemet, men jag brukar svara att jag hade ju ansvar för allt det här även innan. Ledningssystemet hjälper mig att ha allt på ett ställe.”

Nu går Hammarö vidare med kommunövergripande processer

Socialförvaltningens införande av Kvalitetsledningssystemet och Mia Hernell Blomqvists arbete har uppmärksammats nationellt, bland annat av Kvalitetsmagasinet, och Mia har tagit emot många studiebesök från andra kommuner som har behov av en bra lösning för att få ett samlat kvalitetsledningssystem. Inte minst har övriga verksamheter inom kommunen blivit nyfikna och sett fördelarna med kvalitetsledningssystemet. Detta har lett till att man under våren 2017 nu går vidare med att införa systemet för processer i Hammarö kommuns alla verksamheter!

Möt oss i Helsingborg den 16 maj!

Boka direkt så du inte missar möjligheten att lyssna till de främsta konsulterna inom området. Den 16 maj kommer de till Helsingborg för att prata om ”Resursfördelning, analys och objektiv uppföljning inom utbildningssektorn”

Vi ger er konkreta exempel från faktiska case och vill gärna diskutera möjliga analyser tillsammans med er!

Exempel från Perstorps kommun
I en granskning av Skolinspektionen blev kommunen ej godkänd på huvudmannanivå, där en del handlade om att resursfördelningsmodellen inom förskola, grundskola och fritidshem behövde tydliggöras och utvecklas. Ensolution berättar hur man kan bygga en tydlig och transparent resursfördelningsmodell som även tar hänsyn till socioekonomiska faktorer.

Exempel från Huddinge kommun
Förskolenämnden brottas med stora underskott. Vad beror det på? Hur ser det ut mellan olika förskolor och avdelningar inom kommunen? Hur ser tilldelningen ut jämfört med andra kommuner? Ensolution svarar på dessa frågor med hjälp av fakta- och sifferbaserad analys.

Exempel från Öckerö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen behövde hjälp med att utveckla en kostnadseffektiv resurshantering med bibehållen kvalitet. Ensolution presenterar resultaten från en verksamhetsgenomlysning som bygger på systematiska kalkyler och relevanta jämförelser.

Inlaggbild_2
Seminariet är kostnadsfritt.

Anmälan senast 12 maj 

Lokal Elite Hotel Marina Plaza, Helsingborg (vid tågstationen)
Tid 08.00 – 09.00, frukost serveras från 07.30

Ladda ner inbjudan

 

Seminarium om hur kommunen säkerställer resursfördelning inom funktionshinder, Göteborg 8 juni

Kom till vårt kostnadsfria lunchseminarium i Göteborg den 8 juni, där berättar vi mer om hur kommuner kan resursfördela efter brukarnas behov

Under förmiddagen kommer vi att gå igenom vilka möjligheter ni som kommun har att förbättra era bedömningar av brukarnas behov, och vilka resurser som behövs. Vi visar olika praktiska exempel samt vårt IT-stöd KUBEN där man på ett rättssäkert och enkelt sätt kan genomföra arbetet. Det här är seminariet för dig som redan är idag arbetar med bedömningar eller för er som vill skapa ett modernt resursfördelningssystem inom funktionshinder.

Med KUBEN blir det lätt att utgå från brukarens behov, fördela resurser och följa upp över tid.

Vi avslutar med lunch tillsammans kl. 12.00.

10.00 – 12.00

 • Introduktion och metod
  Med KUBEN har Ensolution i samarbete med olika kommuner tagit fram en ny standard för behovsbedömningar som bygger på IBIC. Andreas Johansson går igenom bakgrund och metod som ligger till grund för det mobila IT-stödet.
 • Praktiska exempel och användningsområden inom gruppbostäder och daglig verksamhet 
  Vad blir resultatet från bedömningarna och blir det någon skillnad från existerande resursfördelning? Jonas Birgersson från Ensolution utgår från tidigare projekt när han berättar om vikten av att göra behovsbedömningar, varför vi bör prata behov istället för budget och att fördela resurser på ett effektivt sätt för att få en jämnare och högre kvalitet till brukarna.
 • Genomgång av det mobila IT-stödet KUBEN
  Hur genomförs en bedömning i praktiken? Jacob Ljunggren visar, med exempel från gruppbostäder, och hur lätt det är att komma igång med små insatser. Ta gärna med dator om du själv vill testa att genomföra en bedömning!
 • Sammanfattande diskussion
  Vi sammanfattar seminariepunkterna och ser fram emot en diskussion om underlättad behovsbedömning och säkerställd resursfördelning. Här finns det möjlighet att ställa frågor som du vill ha svar på.

Datum torsdagen den 8 juni 2017
Tid 10.00 – 12.00. Lunch serveras kl. 12.00
Lokal Centralhuset Konferens, Göteborg (vid Centralstation)

Seminariet är kostnadsfritt men ange om du har behov av specialkost vid anmälan. Observera att antalet platser är begränsat och att först till kvarn gäller.

Anmäl dig här  (senast 1 juni 2017)

Vill du veta mer om KUBEN?

Läs mer om hur kommunen kan underlätta behovsbedömningen inom funktionshinder

Läs mer om KUBEN (generell info)

Ps. Bjud gärna med kollega.

 

Kom och träffa Ensolution på Campus Gotland!

Fredagen den 12 maj kommer Ensolution till Campus Gotland. Kom förbi och hör regionchef Pontus Fryk berätta om hur det är att arbeta som konsult inom verksamhetsutveckling, med inriktning mot offentlig sektor.

Pontus delar med sig av sina erfarenheter och berättar hur det är att arbeta på ett mindre konsultföretag med stora tillväxtambitioner, vad det innebär att arbeta som konsult, samt hur Ensolution hjälper till att utveckla offentliga verksamheter. Det blir en blandning av exempel från verkliga projekt samt reflektioner kring Ensolution som karriärval.

En viktig del i detta är givetvis också att få träffa studenter och höra om ambitioner och tankar inför framtiden.

Kontakta Pontus om du har vägarna förbi Gotland den 12 maj!

Vi samarbetar med Högskolan i Halmstad

Ensolution har varit VFU*-handledare för studenter på Affärssystemprogrammet i fem år och är även medarrangör av Arena Affärssystem – ett event inom Affärssystemprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Ett lyckat koncept som gör Högskolan i Halmstad till en spännande mötesplats för både studenter och företag. *Verksamhetsförlagd utbildning

Alla studenter vid Affärssystemprogrammet går en kurs i VFU under sitt tredje och sista år på programmet. Studenterna arbetar med verkliga projekt och uppdrag inom affärssystem och verksamhetsutveckling – i olika företag och organisationer. Deras arbeten är uppskattade  och mycket värdefulla för företagen, och en nyttig erfarenhet för studenterna. Under Arena Affärssystem får studenterna en chans att visa upp sig själva och sina uppdrag.

Arena Affärssystem genomfördes den 21 mars 2017. Då fick Ensolutions VFU:are Amela Basic och Johan Gustafsson en chans att berätta vad VFU:n har betytt för dem. Läs mer

 

Ekonom. Halmstad

Vilka är vi?

Ensolution är ett konsultföretag som erbjuder företag och organisationer i både privat och offentlig sektor kvalificerad rådgivning och tjänster inom verksamhetsutveckling. Till våra mer standardiserade koncept hör exempelvis kostnadskalkylering, processkartläggning, ledningssystem, resursfördelningssystem och verksamhetsgenomlysning. Företaget har ca: 35 anställda och omsätter 40 miljoner. Kontor finns i Halmstad, Göteborg och Stockholm.

Är du den vi söker?

Du ansvarar för ekonomifunktionen på företaget. I arbetsuppgifterna ingår löpande ekonomiuppgifter såsom bokföring, kund- och leverantörsreskontra samt fakturering. Därtill följer månadsavslut, bokslut, skattedeklaration och moms.

Vissa allmänna HR-frågor rörande semester, traktamenten, utlägg mm kopplat till löneutbetalningar ingår också. På sikt kan rätt person få ta ett större ansvar inom utveckling och effektivisering av ekonomiområdet. Ekonomisk rapportering mot VD och ledningsgrupp, kan även det få ett större utrymme.

Vi tror du har ett antal års erfarenhet av en bred ekonomiroll eller en bakgrund från revisionsbranschen. Högskoleutbildning inom ekonomi med inriktning redovisning är önskvärt. Du har ett intresse för controlling och håller dig ständigt uppdaterad kring regelverket inom ekonomi och redovisningsområdet. Grundläggande kunskaper i Excel och erfarenhet av att arbeta i ett affärssystem är viktigt.

Som person är du engagerad och nyfiken. Du är intresserad av att lära dig nya saker, ser möjligheter och försöker effektivisera dina arbetsrutiner. Förändringar ser du som utmaningar och du har pondus för att driva igenom dem.

Vi kan erbjuda en utvecklande ekonomitjänst i ett expansivt företag.  Har du frågor kring tjänsten tala med Andreas Nilsson 0701–460 391 eller Carin Mossberger 0701–460 390. Vi ser fram emot din ansökan senast den 7/5.

Låter detta intressant?

Vi kan erbjuda en utvecklande ekonomitjänst i ett expansivt företag. Har du frågor kring tjänsten tala med Andreas Nilsson 0701–460 391 eller Carin Mossberger 0701–460 390. Vi ser fram emot din ansökan senast den 7/5.

Seminarie-turné med fokus på Resursfördelning och analys inom utbildningssektorn

Efter ett uppskattat seminarium i Stockholm, åker vi på turné för att prata om ”Resursfördelning, analys och objektiv uppföljning inom utbildningssektorn”

Inlaggbild_2Du möter oss i Göteborg 5 maj, Sundsvall 10 maj eller i Helsingborg den 16 maj

Kraven på kostnadseffektivitet, kvalitet, likvärdighet och transparens ökar inom skola och utbildning. Samtliga aktörer efterfrågar effektiva och vetenskapligt korrekta verktyg för att följa upp och utveckla verksamheterna.

Vi berättar om våra senaste analyser där vi fokuserar på transparens och kontroll; effektiv och behovsanpassad resursfördelning; samt objektiv ekonomisk uppföljning på alla nivåer. Vi visar också hur man kan bygga utvecklingsarbetet på vetenskapliga metoder, verksamhetsbaserade fakta och kvalitetssäkrade siffror.

Vi ger er konkreta exempel från faktiska case och vill gärna diskutera möjliga analyser framåt tillsammans med er!

Exempel från Perstorps kommun
I en granskning av Skolinspektionen blev kommunen ej godkänd på huvudmannanivå, där en del handlade om att resursfördelningsmodellen inom förskola, grundskola och fritidshem behövde tydliggöras och utvecklas. Ensolution berättar hur man kan bygga en tydlig och transparent resursfördelningsmodell som även tar hänsyn till socioekonomiska faktorer.

Exempel från Huddinge kommun
Förskolenämnden brottas med stora underskott. Vad beror det på? Hur ser det ut mellan olika förskolor och avdelningar inom kommunen? Hur ser tilldelningen ut jämfört med andra kommuner? Ensolution svarar på dessa frågor med hjälp av fakta- och sifferbaserad analys.

Exempel från Öckerö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen behövde hjälp med att utveckla en kostnadseffektiv resurshantering med bibehållen kvalitet. Ensolution presenterar resultaten från en verksamhetsgenomlysning som bygger på systematiska kalkyler och relevanta jämförelser.

Seminarierna är kostnadsfria.

Datum, tider och lokaler

Göteborg fred den 5 maj 2017, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Göteborg (vid tågstationen)
Tid 08.00 – 09.00, frukost serveras från 07.30
Anmälan senast 28 april

Sundsvall onsd den 10 maj 2017, Clarion Collection Hotel Grand, Sundsvall
Tid 12.30 – 14.30, lunch serveras från 11.45
Anmälan senast 3 maj

Helsingborg tisd den 16 maj 2017, Elite Hotel Marina Plaza, Helsingborg (vid tågstationen)
Tid 08.00 – 09.00, frukost serveras från 07.30
Anmälan senast 9 maj 

Observera att antalet platser är begränsat. Först till kvarn gäller.

Ladda ner inbjudan till Göteborg, Sundsvall eller Helsingborg

 

Välfärdssektorn i Ulricehamn har fått en ekonomi i balans

”Med ödmjukhet och stort engagemang har konsulter från Ensolution under flera år stärkt chefers förmåga att utveckla styrning och ledning. De har hjälpt oss att tolka våra kostnader och leda utvecklingen dit vi själva vill.”

Carita Brovall, Socialchef Ulricehamns kommun

Samarbetet med Ensolution inleddes 2008, då Ulricehamn valde att göra Kostnad Per Brukare (KPB). Projektet medförde en insikt om att det fanns brister i statistiken i verksamhetssystemet.

”Syftet och målet som från början handlade om att använda Kostnad Per Brukare (KPB) som en metod för kvalitetsarbete, har med åren mer kommit att handla om att utveckla vår förmåga till styrning och ledning, samt ökat vår medvetenhet om konsumtion och produktion inom vård- och omsorg”, menar socialchef Carita Brovall, och fortsätter:

”Vår förbättringsresa kan delas in i tre faser. Fas 1 avsåg ’städningsarbete’ i vårt verksamhetssystem för att vi skulle känna igen oss i resultaten från KPB. Efter det stod vi inför städningsfas 2 då vi fick stöd att se över kodsträngar och hur vi sorterade i vårt ekonomisystem. Detta för att säkerställa vår data bl.a. mot KPB men även mot RS (Räkenskapssammandraget). När detta var gjort kunde vi ’känna igen oss och lita på resultatet från KPB’. Då ställdes vi inför nästa fas; att använda resultatet i ett medvetet och strategiskt förbättringsarbete.

Jag upplevde att vi tidigare år relativt passivt tog emot ett resultat, konstaterade vad vi hade för resultat samt fick stöd från Ensolution att ta fram möjliga utvecklingsområden. Därifrån var det svårare att få det att genomföras i praktiken. Vårt förbättringsarbete tog fart på allvar utifrån fleråriga problem med underskott i hela sektorn, som vi hade svårigheter att komma tillrätta med.”

Ensolution har fungerat som stöd när det gäller utvecklingen av ekonomiprocesserna (ex. budgetprocessen). För att förbättra möjligheterna till styrning och uppföljning har Ensolution även varit ett stöd för ledningsgruppen i framtagandet av en ny styrmodell som utgår från principerna för en beställar-/utförarorganisation. Under samarbetet har Ensolution fungerat som ett generellt bollplank i frågor kring styrning och ledning för socialchefen, Carita Brovall.

”Ensolutions gedigna kunskap både avseende kommunal ekonomi och en synnerligen stor förmåga i verksamhetsspecifik kunskap, bidrog till att både jag och chefer i min organisation fick ett stort förtroende. Med ödmjukhet och stort engagemang har konsulter från Ensolution under flera år stärkt min (och övriga chefers) förmåga att utveckla styrning och ledning med hjälp av att tolka våra kostnader och vilken utveckling vi själva vill se. Jag har personligen upplevt ett fantastiskt väl fungerande samarbete. Mycket seriösa konsulter och med ett stort ansvarstagande för att vi som kunder skulle bli både nöjda och lyckas i våra uppdrag.”

Ledningen på sektor välfärd upplever att arbetet som de gjort tillsammans med Ensolution har lett till tydlighet kring vad som är en konsumtions- resp. en produktivitetsproblematik. Man upplever också att det finns en bättre kontroll över ekonomin – när man behöver göra åtgärder så gör man det inom rätt områden. Det har också lett till att ledningen har en bättre samsyn och har lättare att se verksamheten ur ett helhetsperspektiv.

”Vi som chefer gör nu medvetna val när budget sätts, och vi har blivit mer skickliga på att analysera vårt resultat, planera och genomföra åtgärder. Det har bidragit till en känsla av att vi vet vad vi håller på med. Vi har idag bra faktaunderlag inför budgetprocessen i kommunen samt i mötet med våra beslutsfattare. Det är professionellt.”

Ensolution arrangerar ACG® System User forum 2017

Ensolution välkomnar användare av ACG® System till nordisk användarträff i Stockholm den 13 juni 2017.

Vi ser fram emot en spännande och utvecklande dag där vi får möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra.

Talare under dagen:

 • Lizelle Steenkamp, Discovery Health, South Africa
 • Alan Thompson, Johns Hopkins HealthCare Solutions
 • Steve Sutch, Johns Hopkins HealthCare Solutions
 • Karen Kinder, Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University and Johns Hopkins HealthCare Solutions
 • Jonatan Vincent, Region Jönköping

Läs mer om ”User forum 2017 ACG® Systems”

Ladda ner program och information

 

Konsult med erfarenhet från kommun eller landsting. Halmstad

Vilka är vi?

Vi på Ensolution har ett stort engagemang för sociala frågor. Vi utför många olika typer av projekt men brinner extra mycket för en väl fungerande skola och utbildning, samt en god omsorg om dem som är sjuka och har särskilda behov. Vårt engagemang driver oss att utveckla verktyg som hjälper organisationer att identifiera sina utvecklingsområden och hitta lösningar som ser till att resurserna används på rätt sätt. Ofta handlar vårt arbete om att hjälpa våra kunder uppnå hög kostnadseffektivitet med bibehållen eller förbättrad leveranskvalitet.

Är du den vi söker?

Vi söker dig som snabbt kan komma in i rollen som konsult inom verksamhetsutveckling, där du i första hand kommer arbeta mot affärsområdet kommun och området socialtjänst. På sikt finns det utifrån behov även möjlighet att arbeta mot områdena skola och utbildning, hälso- och sjukvård samt privata aktörer. Eller kanske du utvecklar ett eget erbjudande mot ett annat verksamhetsområde. I så fall kan du räkna med vårt fulla stöd i det. Du har förmodligen 3-8 års erfarenhet från aktuell verksamhet – antingen som anställd eller som konsult. Du kanske har jobbat som ekonom, controller eller kvalitetsutvecklare i en kommun/stadsdel eller landsting. Du kanske har jobbat med verksamhetsutveckling som konsult, med inriktning på offentlig sektor. Du har relevant utbildningsbakgrund, kanske är du ekonom eller har gått förvaltningshögskolan.

Till de huvudsakliga arbetsuppgifterna hör insamling och bearbetning av data, utförande av kostnadskalkyler, verksamhetsgenomlysningar, analys och sammanställning av material, samt muntlig och skriftlig presentation. Detta kräver siffersinne och datorvana (särskilt Excel), en förståelse för verksamhetssystem, och ett intresse för databehandling och analys. Du bör också vara social, driven, orädd och nyfiken.

Ensolution är ett kraftigt expanderande företag och det är viktigt att du utöver ovanstående uppgifter vill ta en central roll i att driva Ensolution framåt vad gäller företagets erbjudanden mot både kommun och landsting. Det är därför viktigt att du har både djup och bred verksamhetskunskap inom dessa områden. Det är en stor fördel om du har ett stort kontaktnät och bra relationer inom kommuner eller landsting i södra Sverige. Vi vill också att du har goda säljegenskaper och en väl utvecklad affärsmässighet.

Vi vill att du kan bistå övriga konsulter i analys, presentation och försäljning med förankring i ovan nämnda erfarenhet från kommunal eller landsting. Du förväntas även delta i externa aktiviteter såsom konferenser, seminarier, analysdagar och workshops. Förmodligen kommer du emellanåt att arbeta tillsammans med juniora kollegor som utför delar av jobbet.

Givetvis är dina språkkunskaper i svenska mycket goda. Du har inga problem att resa frekvent, då våra projekt finns över hela landet. Placering i Halmstad.

Vi tar in ansökningar löpande.

Vad får du?

Hos oss hamnar du i ett litet flexibelt företag med korta beslutsvägar, ett företag där man har stor möjlighet att påverka verksamheten, sin egen arbetssituation och utveckling. Vi tror på frihet under ansvar och söker självständiga personer med integritet, kreativitet, nyfikenhet och driv. Hos oss får man snabbt komma in och ansvara för hela processen från utveckling och försäljning till genomförande och uppföljning.

Vi är opretentiösa människor som värderar samarbete och ett humanistiskt förhållningssätt. Detta gäller både kontakten med våra kunder och mellan medarbetare. Här finns ingen intern konkurrens, inga vassa armbågar, ingen ”up-or-out”-mentalitet, vi lyckas tillsammans!


Jobbansökan

 • Exempelvis Linkedinprofil
 • Dra filer hit eller