Träffa Frida Bjärnlind på Forum Jämställdhet i Karlstad 6-7 feb

Frida Bjärnlind finns på plats för att berätta hur Ensolution under hösten 2017 hjälpt vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun att utveckla en metod för jämställdhetsintegrering.

Tag chansen att ställa frågor om stöd och verktyg för analys och uppföljning av jämställdheten – inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt individ och familjeomsorg.

Läs mer om Ensolutions modell för jämställdhet, som kan skräddarsys efter varje kommun och verksamhet enligt aktuella önskemål.

 

 

 

 

 

Arbetar ni med jämställdhet inom socialtjänstens verksamheter?

Ensolution erbjuder stöd och konkreta verktyg för analys och uppföljning av jämställdheten inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt individ och familjeomsorg

I Sverige har vi ett tydligt övergripande mål för jämställdhetspolitiken där kvinnor och män, pojkar och flickor, ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Ett viktigt delmål i detta är att kvinnor och män, pojkar och flickor, ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Till följd av detta finns ett allt större behov hos kommunerna att mäta och följa upp jämställdhet på ett tydligt, objektivt och systematiskt sätt. Detta för att kommuninvånarna ska ha samma möjligheter att ta del av de insatser som kommunen tillhandahåller.

Flerdimensionell analys och uppföljning

Ensolutions jämställdhetsmodell är flexibel och flerdimensionell. Den skräddarsys efter varje kommun och verksamhet enligt aktuella önskemål. Ensolution har bland annat följande verktyg och analysdimensioner för att analysera och följa upp jämställdhet:

 • Könsuppdelad statistik avseende kostnader och konsumtion av insatser
 • Analys av fördelningen av resurser mellan kvinnor och män
 • Behovsmätning kopplad till kön
 • Ärendegranskning kopplad till kön
 • Brukarnöjdhet kopplad till kön
 • Kartläggning och kvalitetssäkring av nyckelprocesser
 • Framtagande av jämställdhetsmål, indikatorer och aktiviteter
 • Framtagande av handlingsplaner och prioritering av åtgärder

Jämställdhetsmodellen gör det också mycket enklare att på riktigt komma igång med att konkret arbeta med Gender Budgeting.

 

Ladda ner pdf

 

För mer info kontakta
Frida Bjärnlind
0709-17 30 15

Så hjälper vi beslutsfattarna inom utbildningssektorn att få faktabaserade underlag

 • Vad är kostnaden per elev/klass?
 • Hur kan vi validera vårt resursfördelningssystem?
 • Fördelas resurserna i förhållande till behov och förutsättningar vad gäller socioekonomiska faktorer?

Dessa och många fler frågor analyseras för att kunna ge beslutsfattare inom utbildningssektorn faktabaserade underlag. Metoden Kostnad Per Elev (KPE) ger kommunen stöd för resursfördelning, verksamhetsanalys, bidragsberäkning, och objektiv uppföljning.

Intresserad?
Vi är specialister på området.

 

Läs mer om hur vi kan hjälpa er att skapa förutsättningar för likvärdig utbildning.

 

För mer information kontakta:

Josefine Freij

0709-50 38 99

Unik känsla för support! :)

Måndagen började med två uppskattande mail som ger energi för hela veckan!

”Tusen tack för snabb hjälp som alltid. Ni är unika med er känsla för support!”

”Ni gör det bra! Jag nämner er ofta som ett föredöme när det gäller leverantörer som hanterar supporten fantastiskt.”

Sannerligen en bra start på en regnig och grå måndag.

Tack till vår fantastiska support! Ni är guld värda.

Nya utbildningstillfällen för ”Riskanalys och Egenkontroll av verksamhetens processer”

 • Vad är det värsta som kan hända i din verksamhet?
 • Hur minimerar man riskerna för att det ska hända?
 • Hur arbetar man systematiskt för att identifiera och förebygga risker?
Detta och mycket mer går vi igenom under den uppskattade utbildningsdagen där du får chansen att lära mer om riskanalys och egenkontroll av verksamhetens processer.
Utbildningen är en introduktion för er som har kommit igång med ert kvalitetsledningssystem, men har en bit kvar när det gäller arbetet med risker och egenkontroll.

Ansvarig för utbildningen är Anna Ågren, som med sin långa erfarenhet och specialistkompetens inom området, kommer att lägga fokus på det praktiska arbetet snarare än teoretiska modeller. Utbildningen vänder sig till er som arbetar inom individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, äldreomsorg samt kommunal hälso- och sjukvård.

Du kan välja mellan följande orter och datum:

Uddevalla 28 februari   –   (ej längre möjligt att anmäla sig till)

Helsingborg 14 mars

Göteborg 25 april

Stockholm 16 maj

Tider

9.30 – 15.30  (förmiddagsfika, lunch samt eftermiddagsfika ingår)

Pris

1 900 kr (inkl. moms)

Försäkra dig om en plats. Begränsat antal platser i lokalen.
Uppge ort/datum, faktureringsuppgifter samt ev. behov av specialkost.

 

Ladda ner inbjudan

Ladda ner program

 

För mer information kontakta:
Anna Ågren
E-post: anna.agren@ensolution.se

 

Halmstadkontoret börjar året i nya lokaler – mitt i centrala Halmstad

Ensolutions Halmstadkontor växer och 2018 inleds därför med flytt till större kontor mitt i centrala Halmstad. Ni hittar oss nu i fina nyrenoverade lokaler på Storgatan 31.

Hör av er om ni har vägarna förbi Halmstad!

Vi bjuder gärna på kaffe – oftast har vi även några godsaker i vårt skafferi.  🙂

Varmt välkomna!

Julgåva som gör skillnad för utsatta barn och ungdomar

I år har vi valt att ge en julklapp till Project Playground, som arbetar för att förbättra barn och ungdomars möjligheter i livet. Visionen är en trygg värld där alla barn och unga växer upp med framtidstro, drömmar och möjlighet att påverka sitt eget liv, vilket kan vara svårt i en miljö präglad av hög arbetslöshet, våld, drogmissbruk och en allmän känsla av hopplöshet.

Project Playground har från början bedrivit verksamhet i de socioekonomiskt utsatta områdena i Kapstaden, Sydafrika. Numera fokuserar verksamheten även på ensamkommande och nyanlända barn i Sverige, en målgrupp som är i stort behov av stöd och vägledning.

Med denna julgåva önskar vi er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

 

Behöver ni hjälp med sammanställningen av Räkenskapssammandraget?

Vi har möjlighet att boka in ytterligare några RS-uppdrag

Har ni, som så många andra kommuner, hög arbetsbelastning och känner att det blir svårt att klara SCB:s utsatta inlämningstid i mars?

Ensolution har mångårig erfarenhet av att sammanställa kommuners räkenskapssammandrag inom omsorgsverksamheter (Äldreomsorg, Individ- och Familjeomsorg samt Omsorg om personer med Funktionsnedsättning).

Vår metod innebär att Räkenskapssammandragets siffror grundas på verkställda insatser, och reella kostnader för dessa insatser, istället för schabloniserade kostnadsfördelningar. Detta innebär att vår metod är mer rättvisande och korrekt än om siffrorna baseras på schabloner eller uppskattade procentsatser.

Kontakta mig för mer information,
eller för att boka ett möte!

Katarina Tylenius
0709-17 04 65
katarina.tylenius@ensolution.se

Processverktyg som effektiviserar och kvalitetssäkrar alla kommunens verksamheter

Vill ni veta hur ni kan använda processverktyget inom er kommun?

I dagsläget har över 50 kommuner runtom i Sverige, stora som små, valt Ensolutions kvalitetsledningssystem för sitt systematiska kvalitetsarbete enligt riktlinjerna i SOSFS 2011:9.

I detta ingår det ledande processverktyget QPR ProcessDesigner, som används av över 1500 organisationer runt om i världen. ProcessDesigner erbjuder bl.a. fullt stöd för BPMN som är den gällande standarden inom processnotation. Verktyget erbjuder även stöd för andra typer av notation och modeller som t.ex. ArchiMate. Enterprise Architecture, ITIL, etc.

Sammanhållen processkartläggning

Genom att använda samma verktyg för kartläggning av processer inom kommunens alla verksamhetsområden kan kommunen hålla samman processarbetet. När hela organisationen arbetar med samma verktyg, använder samma gränssnitt och beskrivningsspråk, blir det lättare att förstå och jämföra processer inom olika verksamhetsområden. Dessutom förenklas kommunikationen inom organisationen.

Ensolutions processverktyg låter er snabbt komma igång med kartläggningen och på ett enkelt sätt kommunicera ut processerna till hela organisationen (inklusive kopplade dokument och rutiner). Vårt erbjudande inkluderar även färdiga mallar och processbibliotek som underlättar och snabbar på ert kvalitetsarbete.

 

Vi berättar gärna mera!

Boka möte nedan för att få en genomgång av systemets nyckelfunktioner.

Vi visar bl.a följande

·        Lätt att komma igång

·        Flexibel och snabb kartläggning

·        Enkel och dynamisk webbpublicering

·        Export till Word och Excel

·        Fleranvändarstöd och behörighetsadministration

·        Stöd för KLASSA

·        Integration mot moduler för mätning och måluppföljning

 

Boka möte

Johns Hopkins ACG System anordnar Case Mix-webinar med Andreas Johansson

ACG System – webinar den 13 december 2017

Efter förra årets framgång kommer Johns Hopkins ACG System att sätta upp nya/fler datum för webinarium under det närmaste året. Målet med webinarierna är att ge ACG System-användare från hela världen möjlighet att dela sitt arbete med likasinnade personer. Vi kommer att höra talare från flera länder, inklusive USA, USA, Israel, Sverige och Sydafrika.

Det kostar inget att delta i webinarierna, men varje session kräver en gratis registrering.

Närmast i tid ligger ett webinarium där Andreas Johansson från Ensolution är talare. Andreas kommer under en halvtimme ge en introduktion till hur ACG-systemet används i Sverige med fokus på resursfördelning.

Datum/tid

Onsdagen den 13 december 2017 klockan 10:00 (Eastern Standard Time)

Ämne

Case Mix Adjusted Resource Allocation i Sverige

Talare

Andreas Johansson, M. Sc., Grundare av Ensolution

Andreas Johansson är grundare av Ensolution där han också arbetar som seniorrådgivare med användningen av ACG-systemet. Ensolution AB fungerar också som distributör av ACG-systemet för de nordiska länderna.

Registrering och mer information om ACGs webinar