Kom och träffa Ensolution på Campus Gotland!

Fredagen den 12 maj kommer Ensolution till Campus Gotland. Kom förbi och hör regionchef Pontus Fryk berätta om hur det är att arbeta som konsult inom verksamhetsutveckling, med inriktning mot offentlig sektor.

Pontus delar med sig av sina erfarenheter och berättar hur det är att arbeta på ett mindre konsultföretag med stora tillväxtambitioner, vad det innebär att arbeta som konsult, samt hur Ensolution hjälper till att utveckla offentliga verksamheter. Det blir en blandning av exempel från verkliga projekt samt reflektioner kring Ensolution som karriärval.

En viktig del i detta är givetvis också att få träffa studenter och höra om ambitioner och tankar inför framtiden.

Kontakta Pontus om du har vägarna förbi Gotland den 12 maj!

Vi samarbetar med Högskolan i Halmstad

Ensolution har varit VFU*-handledare för studenter på Affärssystemprogrammet i fem år och är även medarrangör av Arena Affärssystem – ett event inom Affärssystemprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Ett lyckat koncept som gör Högskolan i Halmstad till en spännande mötesplats för både studenter och företag. *Verksamhetsförlagd utbildning

Alla studenter vid Affärssystemprogrammet går en kurs i VFU under sitt tredje och sista år på programmet. Studenterna arbetar med verkliga projekt och uppdrag inom affärssystem och verksamhetsutveckling – i olika företag och organisationer. Deras arbeten är uppskattade  och mycket värdefulla för företagen, och en nyttig erfarenhet för studenterna. Under Arena Affärssystem får studenterna en chans att visa upp sig själva och sina uppdrag.

Arena Affärssystem genomfördes den 21 mars 2017. Då fick Ensolutions VFU:are Amela Basic och Johan Gustafsson en chans att berätta vad VFU:n har betytt för dem. Läs mer

 

Ekonom. Halmstad

Vilka är vi?

Ensolution är ett konsultföretag som erbjuder företag och organisationer i både privat och offentlig sektor kvalificerad rådgivning och tjänster inom verksamhetsutveckling. Till våra mer standardiserade koncept hör exempelvis kostnadskalkylering, processkartläggning, ledningssystem, resursfördelningssystem och verksamhetsgenomlysning. Företaget har ca: 35 anställda och omsätter 40 miljoner. Kontor finns i Halmstad, Göteborg och Stockholm.

Är du den vi söker?

Du ansvarar för ekonomifunktionen på företaget. I arbetsuppgifterna ingår löpande ekonomiuppgifter såsom bokföring, kund- och leverantörsreskontra samt fakturering. Därtill följer månadsavslut, bokslut, skattedeklaration och moms.

Vissa allmänna HR-frågor rörande semester, traktamenten, utlägg mm kopplat till löneutbetalningar ingår också. På sikt kan rätt person få ta ett större ansvar inom utveckling och effektivisering av ekonomiområdet. Ekonomisk rapportering mot VD och ledningsgrupp, kan även det få ett större utrymme.

Vi tror du har ett antal års erfarenhet av en bred ekonomiroll eller en bakgrund från revisionsbranschen. Högskoleutbildning inom ekonomi med inriktning redovisning är önskvärt. Du har ett intresse för controlling och håller dig ständigt uppdaterad kring regelverket inom ekonomi och redovisningsområdet. Grundläggande kunskaper i Excel och erfarenhet av att arbeta i ett affärssystem är viktigt.

Som person är du engagerad och nyfiken. Du är intresserad av att lära dig nya saker, ser möjligheter och försöker effektivisera dina arbetsrutiner. Förändringar ser du som utmaningar och du har pondus för att driva igenom dem.

Vi kan erbjuda en utvecklande ekonomitjänst i ett expansivt företag.  Har du frågor kring tjänsten tala med Andreas Nilsson 0701–460 391 eller Carin Mossberger 0701–460 390. Vi ser fram emot din ansökan senast den 7/5.

Låter detta intressant?

Vi kan erbjuda en utvecklande ekonomitjänst i ett expansivt företag. Har du frågor kring tjänsten tala med Andreas Nilsson 0701–460 391 eller Carin Mossberger 0701–460 390. Vi ser fram emot din ansökan senast den 7/5.

Seminarie-turné med fokus på Resursfördelning och analys inom utbildningssektorn

Efter ett uppskattat seminarium i Stockholm, åker vi på turné för att prata om ”Resursfördelning, analys och objektiv uppföljning inom utbildningssektorn”

Inlaggbild_2Du möter oss i Göteborg 5 maj, Sundsvall 10 maj eller i Helsingborg den 16 maj

Kraven på kostnadseffektivitet, kvalitet, likvärdighet och transparens ökar inom skola och utbildning. Samtliga aktörer efterfrågar effektiva och vetenskapligt korrekta verktyg för att följa upp och utveckla verksamheterna.

Vi berättar om våra senaste analyser där vi fokuserar på transparens och kontroll; effektiv och behovsanpassad resursfördelning; samt objektiv ekonomisk uppföljning på alla nivåer. Vi visar också hur man kan bygga utvecklingsarbetet på vetenskapliga metoder, verksamhetsbaserade fakta och kvalitetssäkrade siffror.

Vi ger er konkreta exempel från faktiska case och vill gärna diskutera möjliga analyser framåt tillsammans med er!

Exempel från Perstorps kommun
I en granskning av Skolinspektionen blev kommunen ej godkänd på huvudmannanivå, där en del handlade om att resursfördelningsmodellen inom förskola, grundskola och fritidshem behövde tydliggöras och utvecklas. Ensolution berättar hur man kan bygga en tydlig och transparent resursfördelningsmodell som även tar hänsyn till socioekonomiska faktorer.

Exempel från Huddinge kommun
Förskolenämnden brottas med stora underskott. Vad beror det på? Hur ser det ut mellan olika förskolor och avdelningar inom kommunen? Hur ser tilldelningen ut jämfört med andra kommuner? Ensolution svarar på dessa frågor med hjälp av fakta- och sifferbaserad analys.

Exempel från Öckerö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen behövde hjälp med att utveckla en kostnadseffektiv resurshantering med bibehållen kvalitet. Ensolution presenterar resultaten från en verksamhetsgenomlysning som bygger på systematiska kalkyler och relevanta jämförelser.

Seminarierna är kostnadsfria.

Datum, tider och lokaler

Göteborg fred den 5 maj 2017, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Göteborg (vid tågstationen)
Tid 08.00 – 09.00, frukost serveras från 07.30
Anmälan senast 28 april

Sundsvall onsd den 10 maj 2017, Clarion Collection Hotel Grand, Sundsvall
Tid 12.30 – 14.30, lunch serveras från 11.45
Anmälan senast 3 maj

Helsingborg tisd den 16 maj 2017, Elite Hotel Marina Plaza, Helsingborg (vid tågstationen)
Tid 08.00 – 09.00, frukost serveras från 07.30
Anmälan senast 9 maj 

Observera att antalet platser är begränsat. Först till kvarn gäller.

Ladda ner inbjudan till Göteborg, Sundsvall eller Helsingborg

 

Välfärdssektorn i Ulricehamn har fått en ekonomi i balans

”Med ödmjukhet och stort engagemang har konsulter från Ensolution under flera år stärkt chefers förmåga att utveckla styrning och ledning. De har hjälpt oss att tolka våra kostnader och leda utvecklingen dit vi själva vill.”

Carita Brovall, Socialchef Ulricehamns kommun

Samarbetet med Ensolution inleddes 2008, då Ulricehamn valde att göra Kostnad Per Brukare (KPB). Projektet medförde en insikt om att det fanns brister i statistiken i verksamhetssystemet.

”Syftet och målet som från början handlade om att använda Kostnad Per Brukare (KPB) som en metod för kvalitetsarbete, har med åren mer kommit att handla om att utveckla vår förmåga till styrning och ledning, samt ökat vår medvetenhet om konsumtion och produktion inom vård- och omsorg”, menar socialchef Carita Brovall, och fortsätter:

”Vår förbättringsresa kan delas in i tre faser. Fas 1 avsåg ’städningsarbete’ i vårt verksamhetssystem för att vi skulle känna igen oss i resultaten från KPB. Efter det stod vi inför städningsfas 2 då vi fick stöd att se över kodsträngar och hur vi sorterade i vårt ekonomisystem. Detta för att säkerställa vår data bl.a. mot KPB men även mot RS (Räkenskapssammandraget). När detta var gjort kunde vi ’känna igen oss och lita på resultatet från KPB’. Då ställdes vi inför nästa fas; att använda resultatet i ett medvetet och strategiskt förbättringsarbete.

Jag upplevde att vi tidigare år relativt passivt tog emot ett resultat, konstaterade vad vi hade för resultat samt fick stöd från Ensolution att ta fram möjliga utvecklingsområden. Därifrån var det svårare att få det att genomföras i praktiken. Vårt förbättringsarbete tog fart på allvar utifrån fleråriga problem med underskott i hela sektorn, som vi hade svårigheter att komma tillrätta med.”

Ensolution har fungerat som stöd när det gäller utvecklingen av ekonomiprocesserna (ex. budgetprocessen). För att förbättra möjligheterna till styrning och uppföljning har Ensolution även varit ett stöd för ledningsgruppen i framtagandet av en ny styrmodell som utgår från principerna för en beställar-/utförarorganisation. Under samarbetet har Ensolution fungerat som ett generellt bollplank i frågor kring styrning och ledning för socialchefen, Carita Brovall.

”Ensolutions gedigna kunskap både avseende kommunal ekonomi och en synnerligen stor förmåga i verksamhetsspecifik kunskap, bidrog till att både jag och chefer i min organisation fick ett stort förtroende. Med ödmjukhet och stort engagemang har konsulter från Ensolution under flera år stärkt min (och övriga chefers) förmåga att utveckla styrning och ledning med hjälp av att tolka våra kostnader och vilken utveckling vi själva vill se. Jag har personligen upplevt ett fantastiskt väl fungerande samarbete. Mycket seriösa konsulter och med ett stort ansvarstagande för att vi som kunder skulle bli både nöjda och lyckas i våra uppdrag.”

Ledningen på sektor välfärd upplever att arbetet som de gjort tillsammans med Ensolution har lett till tydlighet kring vad som är en konsumtions- resp. en produktivitetsproblematik. Man upplever också att det finns en bättre kontroll över ekonomin – när man behöver göra åtgärder så gör man det inom rätt områden. Det har också lett till att ledningen har en bättre samsyn och har lättare att se verksamheten ur ett helhetsperspektiv.

”Vi som chefer gör nu medvetna val när budget sätts, och vi har blivit mer skickliga på att analysera vårt resultat, planera och genomföra åtgärder. Det har bidragit till en känsla av att vi vet vad vi håller på med. Vi har idag bra faktaunderlag inför budgetprocessen i kommunen samt i mötet med våra beslutsfattare. Det är professionellt.”

Ensolution arrangerar ACG® System User forum 2017

Ensolution välkomnar användare av ACG® System till nordisk användarträff i Stockholm den 13 juni 2017.

Vi ser fram emot en spännande och utvecklande dag där vi får möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra.

Talare under dagen:

  • Lizelle Steenkamp, Discovery Health, South Africa
  • Alan Thompson, Johns Hopkins HealthCare Solutions
  • Steve Sutch, Johns Hopkins HealthCare Solutions
  • Karen Kinder, Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University and Johns Hopkins HealthCare Solutions
  • Jonatan Vincent, Region Jönköping

Läs mer om ”User forum 2017 ACG® Systems”

Ladda ner program och information

 

Idag träffar vi studenter på Rekon-mässan i Göteborg

Idag är Ensolution på REKON och träffar studenter på Handelshögskolan i Göteborg. Roligt att få komma ut och träffa potentiella framtida konsulter och berätta vad vi jobbar med.

REKON är en arbetsmarknadsmässa som inriktar sig på revisions- och konsultbranschen och som hålls den 9 mars 2017. Det är ett kårdrivet projekt som anordnas på Handelshögskolan i Göteborg varje år. Mässan är en mötesplats där företag och studenter kan mötas och knyta nya, värdefulla kontakter inför framtiden. Dessutom arrangeras spännande och givande föreläsningar, workshops och den mycket populära Excelkursen.

Boka sista platsen! Utbildning ”Riskanalys och egenkontroll av verksamhetens processer”

Vi har enstaka platser kvar i Karlstad fredagen den 17 mars

Ämne: Riskanalys och egenkontroll av verksamhetens processer

Utbildningen är en introduktion för er som har kommit igång med ert kvalitetsledningssystem, men har en bit kvar när det gäller arbetet med risker och egenkontroll. Introduktionsutbildningen i riskanalys och egenkontroll lägger fokus på det praktiska arbetet snarare än teoretiska modeller, och vänder sig till er som arbetar inom individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, äldreomsorg samt kommunal hälso- och sjukvård.

  • Vad är det värsta som kan hända i din verksamhet?
  • Hur minimerar man riskerna för att det ska hända?
  • Hur arbetar man systematiskt för att identifiera och förebygga risker?

Detta och mycket mer går vi igenom i Karlstad den 17 mars 2017.

 

Anmäl dig här
Anmäl dig direkt och försäkra dig om en plats. Begränsat antal platser i lokalen.
Uppge faktureringsuppgifter i mailet.

Ladda ner inbjudan

Ladda ner program

 

Datum 17 mars 2017
Ort/lokal Karlstad CCC
Tider 9.30 – 15.30
Pris 950 kr (inkl. moms.)

Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika ingår.

För mer information kontakta:
Anna Ågren
E-post: anna.agren@ensolution.se

 

Fåtal platser kvar till kostnadsfritt frukostseminarium den 16 mars

Ämne:
Kostnad Per Elev (KPE) – Resursfördelning och analys inom utbildningssektorn

Missa inte tillfället!

Inlaggbild_2Kraven på kostnadseffektivitet, kvalitet, likvärdighet och transparens ökar inom skola och utbildning. Samtliga aktörer efterfrågar effektiva och vetenskapligt korrekta verktyg för att följa upp och utveckla verksamheterna.

Vi berättar om våra senaste analyser där vi fokuserar på transparens och kontroll; effektiv och behovsanpassad resursfördelning; samt objektiv ekonomisk uppföljning på alla nivåer. Vi visar också hur man kan bygga utvecklingsarbetet på vetenskapliga metoder, verksamhetsbaserade fakta och kvalitetssäkrade siffror.

Vi ger er konkreta exempel från faktiska case och vill gärna diskutera möjliga analyser framåt tillsammans med er!

Exempel från Perstorps kommun
I en granskning av Skolinspektionen blev kommunen ej godkänd på huvudmannanivå, där en del handlade om att resursfördelningsmodellen inom förskola, grundskola och fritidshem behövde tydliggöras och utvecklas. Ensolution berättar hur man kan bygga en tydlig och transparent resursfördelningsmodell som även tar hänsyn till socioekonomiska faktorer.

Exempel från Huddinge kommun
Förskolenämnden brottas med stora underskott. Vad beror det på? Hur ser det ut mellan olika förskolor och avdelningar inom kommunen? Hur ser tilldelningen ut jämfört med andra kommuner? Ensolution svarar på dessa frågor med hjälp av fakta- och sifferbaserad analys.

Exempel från Öckerö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen behövde hjälp med att utveckla en kostnadseffektiv resurshantering med bibehållen kvalitet. Ensolution presenterar resultaten från en verksamhetsgenomlysning som bygger på systematiska kalkyler och relevanta jämförelser.

Datum torsdagen den 16 mars 2017
Tid 08.00 – 09.00, frukost serveras från 07.30
Lokal Stockholm Waterfront Congress Centre

Frukostseminariet är kostnadsfritt.

Anmäl dig direkt via mail till pontus.fryk@ensolution.se

Ladda ner inbjudan

 

Söker du praktikplats?

Vi vill gärna komma i kontakt med studenter redan under studietiden!

Oavsett om det handlar om praktikplats, verksamhetsförlagd utbildning (VFU), examensarbete, uppsats eller någon form av extrajobb så brukar vi kunna hitta bra lösningar.

Läs mer och skicka in en ansökan