Inlägg av Ensolution

Följ Ensolutions lag i swimrun-tävlingen ”ÖTILLÖ” 5 sept

Ensolution har ett lag som tävlar i ÖTILLÖ – den tuffa swimrun-tävlingen över och emellan 26 öar i Stockholms skärgård! Den totala distansen är 75 km; 65 km löpning över öarna i varierande  (ofta svår) terräng och 10 km simning i öppet vatten mellan öarna. ”ÖTILLÖ” är rankat som en av världens tuffaste uthållighetstävlingar och […]

Träffa oss på KOMMEK 17-18 aug!

KOMMEK är en viktig mötesplats för alla som arbetar med ekonomi och styrning i kommuner, landsting och regioner. Här möts ekonomer, ledare, politiker, forskare och leverantörer. Tillsammans skapar vi Sveriges viktigaste möte för offentlig sektor under två intensiva och inspirerande dagar. Välj mellan 58 spännande seminarier om ekonomi och styrning inom offentlig sektor. Kom och träffa oss […]

Kartläggning av nyckelprocesser skapade samsyn och överblick i Älvkarleby

Identifiering, utformning och prioritering av förbättringsåtgärder för flyktingverksamheten Ensolution har under våren 2016 genomfört ett antal projekt i Älvkarleby inom ramen för flyktingerbjudandet. Det stora flyktingmottagandet under hösten och vintern 2015-2016 innebar en hög arbetsbelastning för kommunen, och en hel del brandsläckning. Till följd av detta uppstod behovet av att genomlysa och kvalitetssäkra processerna kring mottagandet. […]

Unika anpassningar av kvalitetsledningssystemet för Örebro kommun

Unik modell för Örebro kommun – Linjära processer med ”Extra allt” Ensolution såg till att vi fick effektiva och kvalitetssäkrade verksamheter. Kvalitetsledningssystemet som implementerades i Örebro kommun innehåller en hel del specialanpassningar. Lösningen ser inte ut som i vanliga Kvalitetsledningssystem då det fanns krav på att processen skulle vara linjär och innehålla ”Extra allt” – […]

Boden lyckades motverka onödigt hög konsumtion inom hemtjänsten

”Det är inte tiden som brukaren behöver som ska minskas, det är tiden som brukaren inte behöver. Det är detta åtgärderna syftar till!” – Socialchef Catharina Liljeholm Kraftig konsumtionsökning efter införandet av LOV Under arbetet med Kostnad per brukare (KPB) i Bodens kommun framkom det att konsumtionen inom hemtjänsten var hög jämfört med andra kommuner. Det […]

Ökad kontroll, kostnadseffektivitet och arbetsglädje inom personlig assistans i Ludvika

”Vi har fått mycket bättre kontroll på ekonomin och verksamheten” Lina Ekdahl Holmström, Enhetschef LSS/tf områdeschef I Ludvika kommun upplevde man länge en stor frustration kring olika organisatoriska, strukturella, ekonomiska och ledarskapsrelaterade problem inom personlig assistans. Framför allt hade man otillräcklig kontroll över ekonomin och höga kostnader. Våren 2011 fick därför Ensolution uppdraget att genomföra en genomlysning av processen att […]

Ensolution på konferens om Framgångsrikt Flyktingmottagande

10-11 maj 2016 Ensolution är på plats och berättar hur vi kan hjälpa kommuner med uppföljning, nulägesanalys och prognoser. Det senaste halvåret har vi haft förmånen att stödja ett snabbt växande antal kommuner i deras uppföljning och analys av flyktingmottagandet. Under tiden har vi sett att det finns ett antal huvudområden där vi kan göra […]

Karin Lundgren ny VD för Ensolution

Karin Lundgren ny VD för Ensolution Karin Lundgren ersätter Joakim Eriksson, som efter åtta år på posten väljer att lämna över VD-rollen till Karin: ”Ensolution befinner sig i ett expansivt skede med många utmaningar och möjligheter. Jag ser mycket fram emot att få leda företaget vidare på denna spännande väg, och tillsammans med de anställda […]