Inlägg av Ensolution

Har ni kvalitetssäkrat er process för integration och etablering av nyanlända?

Hur sker samordning med externa aktörer såsom Arbetsförmedlingen, SFI-anordnare, civilsamhället och det lokala näringslivet? På vilket sätt arbetar ni för att öka effektiviteten i etableringen av nyanlända, hitta fler vägar till arbete och meningsfull sysselsättning? Har ni en tydlig resursfördelningsmodell för att fördela ersättningarna från Migrationsverket i er kommun? Ensolution hjälper er att kartlägga och […]

Fåtal platser kvar på kostnadsfritt seminarium i Kristianstad 29 nov

”Säkerställ resursfördelningen” – Vi berättar hur kommuner rättvist och enkelt kan resursfördela efter brukarnas behov Efter ett mycket uppskattat seminarium i Göteborg har vi fått många önskemål om att komma till flera orter. Först ut är Kristianstad. Under förmiddagen kommer vi att gå igenom vilka möjligheter ni som kommun har att förbättra era bedömningar av brukarnas behov, […]

Ensolution laddar för nytt år, och nya uppdrag!

Efter två dagars höstkonferens är alla konsulter fulla av energi för att planera 2018. Förutom att vi summerade de tio första månaderna av 2017 har vi under konferensen följt upp, samlat tankarna, utbytt erfarenheter mellan kontoren, blickat framåt i tiden samt planerat för en del av 2018 års uppdrag och projekt. Nu ser vi fram emot […]

Hälsa på i vår monter på Kvalitetsmässan 14-16 november!

Kom förbi och diskutera hur ni skall lyckas med utvecklingen av era offentliga verksamheter! Eller kom förbi och boka tid för demo. Vi visar gärna hur Ensolutions kvalitetsledningssystem fungerar, likaså ”KUBEN” – ett mobilt verktyg för behovsbedömning som säkerställer resursfördelningen inom ex. funktionshinder och äldreomsorg. Du hittar oss i monter B04:17. Vi har flera konsulter med […]

Ensolution på årets Rikskonferens Kvalitet i LSS-verksamhet

Årets Rikskonferens Kvalitet i LSS-verksamhet fokuserar på: Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, inflytande och självbestämmande. Kvalitet inom LSS – standardisering på gång. Goda exempel kring nöjda brukare och medarbetare – Bromma stadsdelsförvaltning berättar om sin Kvalitetsutmärkelse. Etiska reflektioner kring arbetet inom LSS verksamheter. Självständighetens labyrint. Vi finns självklart på plats för att berätta […]

Träffa oss på GADDEN i Göteborg den 8 november

Ensolution är självklart på plats på GADDEN den för att träffa just dig! Vi vill gärna träffa er studenter redan under er studietid. Ingen vet hur framtiden ser ut men vi vill passa att visa vad vi gör, lära känna er och öppna upp för nya möjligheter för både er och oss. På GADDEN får vi möjlighet […]

Seminarier om långsiktig planering inom vård och omsorg, Uddevalla 22 nov

Kom till våra kostnadsfria seminarier i Uddevalla den 22 november: Fördjupad nulägesanalys och långsiktig planering inom äldreomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning Vår långa erfarenhet av att arbeta tillsammans med kommuner har gett oss på Ensolution en förståelse för de utmaningar kommunerna kommer möta de närmsta åren. Många kommuner står inför en ökande äldre […]

Kontoret i Halmstad växer (2+)

Halmstadkontoret välkomnar Åsa Carlsson och Marcus Landberg! Marcus Landberg Marcus tog över ansvaret för Ensolutions ekonomi den 1 oktober. Marcus är auktoriserad revisor från KPMG, som därefter varit affärscontroller på Halmstads Energi och Miljö. Hans breda erfarenhet inom revision och redovisning samt goda kunskaper om allt från grundläggande redovisning till mer kvalificerade arbetsuppgifter är betydelsefulla […]

”Säkerställ resursfördelningen” – kostnadsfritt seminarium i Kristianstad 29 nov

Välkommen på kostnadsfritt seminarium den 29 november! Vi berättar hur kommuner rättvist och enkelt kan resursfördela efter brukarnas behov Efter ett mycket uppskattat seminarium i Göteborg har vi fått många önskemål om att komma till flera orter. Först ut är Kristianstad. Under förmiddagen kommer vi att gå igenom vilka möjligheter ni som kommun har att förbättra era bedömningar […]