Inlägg av Ensolution

Träffa Frida Bjärnlind på Forum Jämställdhet i Karlstad 6-7 feb

Frida Bjärnlind finns på plats för att berätta hur Ensolution under hösten 2017 hjälpt vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun att utveckla en metod för jämställdhetsintegrering. Tag chansen att ställa frågor om stöd och verktyg för analys och uppföljning av jämställdheten – inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt individ och familjeomsorg. Läs mer om Ensolutions modell […]

Arbetar ni med jämställdhet inom socialtjänstens verksamheter?

Ensolution erbjuder stöd och konkreta verktyg för analys och uppföljning av jämställdheten inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt individ och familjeomsorg I Sverige har vi ett tydligt övergripande mål för jämställdhetspolitiken där kvinnor och män, pojkar och flickor, ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Ett viktigt delmål i detta är […]

Så hjälper vi beslutsfattarna inom utbildningssektorn att få faktabaserade underlag

Vad är kostnaden per elev/klass? Hur kan vi validera vårt resursfördelningssystem? Fördelas resurserna i förhållande till behov och förutsättningar vad gäller socioekonomiska faktorer? Dessa och många fler frågor analyseras för att kunna ge beslutsfattare inom utbildningssektorn faktabaserade underlag. Metoden Kostnad Per Elev (KPE) ger kommunen stöd för resursfördelning, verksamhetsanalys, bidragsberäkning, och objektiv uppföljning. Intresserad? Vi […]

Unik känsla för support! :)

Måndagen började med två uppskattande mail som ger energi för hela veckan! ”Tusen tack för snabb hjälp som alltid. Ni är unika med er känsla för support!” ”Ni gör det bra! Jag nämner er ofta som ett föredöme när det gäller leverantörer som hanterar supporten fantastiskt.” Sannerligen en bra start på en regnig och grå måndag. […]

Nya utbildningstillfällen för ”Riskanalys och Egenkontroll av verksamhetens processer”

Vad är det värsta som kan hända i din verksamhet? Hur minimerar man riskerna för att det ska hända? Hur arbetar man systematiskt för att identifiera och förebygga risker? Detta och mycket mer går vi igenom under den uppskattade utbildningsdagen där du får chansen att lära mer om riskanalys och egenkontroll av verksamhetens processer. Utbildningen är […]

Julgåva som gör skillnad för utsatta barn och ungdomar

I år har vi valt att ge en julklapp till Project Playground, som arbetar för att förbättra barn och ungdomars möjligheter i livet. Visionen är en trygg värld där alla barn och unga växer upp med framtidstro, drömmar och möjlighet att påverka sitt eget liv, vilket kan vara svårt i en miljö präglad av hög […]

Behöver ni hjälp med sammanställningen av Räkenskapssammandraget?

Vi har möjlighet att boka in ytterligare några RS-uppdrag Har ni, som så många andra kommuner, hög arbetsbelastning och känner att det blir svårt att klara SCB:s utsatta inlämningstid i mars? Ensolution har mångårig erfarenhet av att sammanställa kommuners räkenskapssammandrag inom omsorgsverksamheter (Äldreomsorg, Individ- och Familjeomsorg samt Omsorg om personer med Funktionsnedsättning). Vår metod innebär […]

Processverktyg som effektiviserar och kvalitetssäkrar alla kommunens verksamheter

Vill ni veta hur ni kan använda processverktyget inom er kommun? I dagsläget har över 50 kommuner runtom i Sverige, stora som små, valt Ensolutions kvalitetsledningssystem för sitt systematiska kvalitetsarbete enligt riktlinjerna i SOSFS 2011:9. I detta ingår det ledande processverktyget QPR ProcessDesigner, som används av över 1500 organisationer runt om i världen. ProcessDesigner erbjuder […]

Johns Hopkins ACG System anordnar Case Mix-webinar med Andreas Johansson

ACG System – webinar den 13 december 2017 Efter förra årets framgång kommer Johns Hopkins ACG System att sätta upp nya/fler datum för webinarium under det närmaste året. Målet med webinarierna är att ge ACG System-användare från hela världen möjlighet att dela sitt arbete med likasinnade personer. Vi kommer att höra talare från flera länder, […]