Inlägg av Ensolution

Ensolution värd för ACG® System User forum på Fotografiska

Som nordisk distributör av ACG® System arrangerar Ensolution idag nordisk användarträff på Fotografiska i Stockholm. Talare under dagen: ”Current status ACG® System for the rest of world” Karen Kinder, Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University and Johns Hopkins HealthCare Solutions ”Improving patient coordination through effective primary care management” Lizelle Steenkamp, Discovery Health, South Africa, awarded the Prof. Barbara […]

Kom igång med jämställdhetsarbetet – ta chansen och bli en av pilotkommunerna!

Är ni en kommun som är intresserade av att utveckla ert jämställdhetsfrämjande arbete? Nu erbjuder vi er som arbetar med Kostnad Per Brukare/Elev, eller vill starta ett sådant projekt, en spännande möjlighet att delta i ett pilotprojekt. Vår ambition är att testa en modell för att formulera mätbara och konkreta jämställdhetsmål och kontinuerlig uppföljning av […]

Användarträff – Ensolutions Kvalitetsledningssystem

Nu är datum spikat! Den 24 oktober kör vi användarträff för Ensolutions Kvalitetsledningssystem. Möt Ensolutions konsulter, nätverka och inspireras av andra användare, samt lyssna till hur andra kommuner arbetar med sin kvalitetsledning. I år träffas vi i Göteborg, dagen efter Ensolutions konferens för Kostnad Per Brukare (KPB). Vi hoppas att det skall förenkla för tillresande […]

Möt Sveriges främsta konsulter inom Kostnad Per Brukare den 23 oktober!

Välkommen till Ensolutions Konferens – Kostnad Per Brukare i Göteborg måndagen den 23 oktober 2017 I år har vi valt att köra KPB-konferens för Äldreomsorg, Funktionsnedsättning, Individ- och familjeomsorg under en dag. Det blir gemensamma föreläsningar och aktiviteter varvat med olika spår där du kan väja efter intresse. Fokus ligger på ”hur man använder resultatet av KPB”. […]

Hur säkerställer din kommun resursfördelning inom funktionshinder?

Idag har Ensoultions konsulter varit i Göteborg och berättat hur kommunen säkerställer resursfördelning inom funktionshinder. Praktiska exempel har varvats med presentation av vårt IT-stöd KUBEN, där man på ett rättssäkert och enkelt sätt kan genomföra arbetet. Med KUBEN blir det lätt att utgå från brukarens behov, fördela resurser och följa upp över tid. Missade du detta tillfälle […]

Hur påverkas kommunens flyktingrelaterade kostnader av nya ersättningsmodellen?

På vilket sätt förändras era förutsättningar att möta boendesituationen och insatsbehovet i er kommun efter att de nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017? Ensolution kan också hjälpa er att prognostisera och planera era kostnader, intäkter och insatser! Christoffer Essman berättar hur Ensolution kan bistå kommuner med vetenskapliga metoder, väl beprövade verktyg och […]

Hur arbetar din kommun för att nå målen kring likvärdig utbildning?

Hur har resurserna använts och hur väl stämmer de överens med planerad resursfördelning, samt de mål som satts upp för verksamheten? Har kommunen en plan för kontinuerlig uppföljning? Sker uppföljningen tillräckligt kontinuerligt och kvalitetssäkrat? Josefine berättar I filmen nedan berättar Josefine Freij hur Ensolution kan vara ett stöd i arbetet med Resursfördelning, Bedömning av särskilt […]

Ledningssystemet gör det lätt att göra rätt i Hammarö kommun

Nu införs systemet i hela kommunen ”Ingången var att vi ville leva upp till SOSFS:en, men nu arbetar vi med kvalitetsutveckling” Hammarö var en av de första kommunerna som köpte in och införde Ensolutions kvalitetsledningssystem i sin organisation och det har nu gått fyra år sedan starten. ”Vi hade redan ett gott samarbete med Ensolution, […]

Möt oss i Helsingborg den 16 maj!

Boka direkt så du inte missar möjligheten att lyssna till de främsta konsulterna inom området. Den 16 maj kommer de till Helsingborg för att prata om ”Resursfördelning, analys och objektiv uppföljning inom utbildningssektorn” Vi ger er konkreta exempel från faktiska case och vill gärna diskutera möjliga analyser tillsammans med er! Exempel från Perstorps kommun I […]

Seminarium om hur kommunen säkerställer resursfördelning inom funktionshinder, Göteborg 8 juni

Kom till vårt kostnadsfria lunchseminarium i Göteborg den 8 juni, där berättar vi mer om hur kommuner kan resursfördela efter brukarnas behov Under förmiddagen kommer vi att gå igenom vilka möjligheter ni som kommun har att förbättra era bedömningar av brukarnas behov, och vilka resurser som behövs. Vi visar olika praktiska exempel samt vårt IT-stöd KUBEN där […]