Inlägg av Ensolution

Behöver ni hjälp med sammanställningen av Räkenskapssammandraget?

Vi har möjlighet att boka in ytterligare några RS-uppdrag Har ni, som så många andra kommuner, hög arbetsbelastning och känner att det blir svårt att klara SCB:s utsatta inlämningstid i mars? Ensolution har mångårig erfarenhet av att sammanställa kommuners räkenskapssammandrag inom omsorgsverksamheter (Äldreomsorg, Individ- och Familjeomsorg samt Omsorg om personer med Funktionsnedsättning). Vår metod innebär […]

Processverktyg som effektiviserar och kvalitetssäkrar alla kommunens verksamheter

Vill ni veta hur ni kan använda processverktyget inom er kommun? I dagsläget har över 50 kommuner runtom i Sverige, stora som små, valt Ensolutions kvalitetsledningssystem för sitt systematiska kvalitetsarbete enligt riktlinjerna i SOSFS 2011:9. I detta ingår det ledande processverktyget QPR ProcessDesigner, som används av över 1500 organisationer runt om i världen. ProcessDesigner erbjuder […]

Johns Hopkins ACG System anordnar Case Mix-webinar med Andreas Johansson

ACG System – webinar den 13 december 2017 Efter förra årets framgång kommer Johns Hopkins ACG System att sätta upp nya/fler datum för webinarium under det närmaste året. Målet med webinarierna är att ge ACG System-användare från hela världen möjlighet att dela sitt arbete med likasinnade personer. Vi kommer att höra talare från flera länder, […]

Har ni kvalitetssäkrat er process för integration och etablering av nyanlända?

Hur sker samordning med externa aktörer såsom Arbetsförmedlingen, SFI-anordnare, civilsamhället och det lokala näringslivet? På vilket sätt arbetar ni för att öka effektiviteten i etableringen av nyanlända, hitta fler vägar till arbete och meningsfull sysselsättning? Har ni en tydlig resursfördelningsmodell för att fördela ersättningarna från Migrationsverket i er kommun? Ensolution hjälper er att kartlägga och […]

Fåtal platser kvar på kostnadsfritt seminarium i Kristianstad 29 nov

”Säkerställ resursfördelningen” – Vi berättar hur kommuner rättvist och enkelt kan resursfördela efter brukarnas behov Efter ett mycket uppskattat seminarium i Göteborg har vi fått många önskemål om att komma till flera orter. Först ut är Kristianstad. Under förmiddagen kommer vi att gå igenom vilka möjligheter ni som kommun har att förbättra era bedömningar av brukarnas behov, […]

Ensolution laddar för nytt år, och nya uppdrag!

Efter två dagars höstkonferens är alla konsulter fulla av energi för att planera 2018. Förutom att vi summerade de tio första månaderna av 2017 har vi under konferensen följt upp, samlat tankarna, utbytt erfarenheter mellan kontoren, blickat framåt i tiden samt planerat för en del av 2018 års uppdrag och projekt. Nu ser vi fram emot […]

Hälsa på i vår monter på Kvalitetsmässan 14-16 november!

Kom förbi och diskutera hur ni skall lyckas med utvecklingen av era offentliga verksamheter! Eller kom förbi och boka tid för demo. Vi visar gärna hur Ensolutions kvalitetsledningssystem fungerar, likaså ”KUBEN” – ett mobilt verktyg för behovsbedömning som säkerställer resursfördelningen inom ex. funktionshinder och äldreomsorg. Du hittar oss i monter B04:17. Vi har flera konsulter med […]

Ensolution på årets Rikskonferens Kvalitet i LSS-verksamhet

Årets Rikskonferens Kvalitet i LSS-verksamhet fokuserar på: Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, inflytande och självbestämmande. Kvalitet inom LSS – standardisering på gång. Goda exempel kring nöjda brukare och medarbetare – Bromma stadsdelsförvaltning berättar om sin Kvalitetsutmärkelse. Etiska reflektioner kring arbetet inom LSS verksamheter. Självständighetens labyrint. Vi finns självklart på plats för att berätta […]

Träffa oss på GADDEN i Göteborg den 8 november

Ensolution är självklart på plats på GADDEN den för att träffa just dig! Vi vill gärna träffa er studenter redan under er studietid. Ingen vet hur framtiden ser ut men vi vill passa att visa vad vi gör, lära känna er och öppna upp för nya möjligheter för både er och oss. På GADDEN får vi möjlighet […]